Chlorid strieborný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid strieborný
Chlorid strieborný
Chlorid strieborný
Chlorid strieborný
Chlorid strieborný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AgCl
Vzhľad Biela práškovitá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 143,3 u
Molárna hmotnosť 143,321 g/mol
Teplota topenia 455 °C
Teplota varu 1 550 °C
Hustota 5,564 5 g/cm³ (25 °C)
Rozpustnosť vo vode:
0,000 089 g/100 ml (10 °C)
0,002 1 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
Kvapalný amoniak
0,28 g/100 ml
v nepolárnych rozpúšťadlách:
Pyridín
1,9 g/100 ml (20 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 92,1 J/g
Entropia varu 1 284 J/g
Entropia rozpúšťania 457 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia 96,23 J K-1mol-1
Štandardná Gibbsová energia -109,8 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,354 1 J K-1 g-1
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
hodnotenie nie je k dispozícii
Vety R žiadne vety R
Vety S žiadne vety S
NFPA 704
0
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7783-90-6
Číslo RTECS VW3563000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid strieborný je biela práškovitá chemická zlúčenina prakticky nerozpustná vo vode, ale dobre rozpustná vo vodnom roztoku amoniaku. Je svetlocitlivý a na svetle sa rozkladá za uvoľňovania chlóru a kovového striebra.

Fyzikálno-chemické vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid strieborný je prakticky nerozpustný vo vode. Rozpúšťa sa vo vodnom roztoku amoniaku za vzniku diamín-strieborného katiónu ([Ag(NH3)2]+). Rozpúšťa sa tiež v roztokoch kyanidov, tiosíranu, chloridov, kvapalného amoniaku a pyridínu.

Na svetle sa chlorid strieborný za odštepovania chlóru a vylučovania jemne rozptýleného kovového striebra farbí orgovánovo, bledo fialovo a nakoniec modrozeleno.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Na svetlocitlivosti je založené jeho použitie vo fotografii (hlavne na kopírovacie papiere a tiež pre diapozitívne dosky).

História[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid strieborný bol objavený roku 1565.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid stříbrný na českej Wikipédii.