Chlorid amónny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid amónny
Chlorid amónny
Chlorid amónny
Chlorid amónny
Chlorid amónny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NH4Cl
Synonymá Salmiak
Vzhľad Biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 53,5 u
Molárna hmotnosť 53,492 g/mol
Teplota varu 520 °C
Teplota sublimácie 335 °C
Teplota rozkladu 340 °C
Hustota 1,527 g/cm³ (20 °C)
1,062 g/cm³ (20 °C, 22% roztok)
Rozpustnosť vo vode:
29,41 g/100 ml (0 °C)
33,20 g/100 ml (10 °C)
37,14 g/100 ml (20 °C)
39,30 g/100 ml (25 °C)
41,40 g/100 ml (30 °C)
45,80 g/100 ml (40 °C)
50,42 g/100 ml (50 °C)
55,30 g/100 ml (60 °C)
65,72 g/100 ml (80 °C)
77,05 g/100 ml (100 °C)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -315,4 kJ/mol
Štandardná entropia 95,8 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -203,2 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 1,572 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H302, H319
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R22, R36
Vety S S2, S22
NFPA 704
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 12125-02-9
EINECS číslo 235-186-4
Číslo RTECS BP4550000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid amónny (NH4Cl, triviálne salmiak) je biela kryštalická látka, rozpustná vo vode. Vodný roztok je slabo kyslý. Chlorid amónny sa vyskytuje ako minerál salmiak, a to najmä v horiacich uhoľných slojoch, kde kondenzuje z plynov vznikajúcich pri horení, a tiež v niektorých sopkách.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid amónny sa priemyselne vyrába reakciou amoniaku s kyselinou chlorovodíkovou:

NH3 + HCl → NH4Cl

Laboratórne sa pripravuje aj reakciou dusičnanu amónneho s chloridom draselným:

NH4NO3 + KCl → NH4Cl + KNO3

Výsledkom je roztok salmiaku a dusičnanu draselného, po ktorom, keď sa odparí, zostane zmes chloridu amónneho a dusičnanu draselného, ku ktorej stačí pridať repný cukor (alebo ešte lepšie sorbitol), premiešať a vznikne zmes uplatniteľná ako biela dymovnica.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid amónny sa zahrievaním rozkladá na amoniak a chlorovodík.

NH4Cl → NH3 + HCl

Plynný chlorovodík a amoniak však spolu okamžite reagujú a vzniká opäť chlorid amónny podľa rovnice:

NH3 + HCl → NH4Cl

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid amónny sa využíva ako prídavná látka a v potravinárstve sa označuje kódom E 510. Používa sa ako regulátor kyslosti, prídavná látka do pečiva a na ostro slanú chuť pri výrobe niektorých slaných druhov cukríkov zo sladkého drievka (predovšetkým v Škandinávii a Holandsku, napr. fínske salmiakki). Niektoré zdroje uvádzajú, že nežiaduce účinky pri požití nie sú známe a bezpečný denný príjem nie je stanovený; má sa za to, že množstvo, ktoré je možné požiť, je prirodzene obmedzené jeho intenzívnou chuťou.[1] Je uvedený v zozname záväzne klasifikovaných nebezpečných chemických látok ako látka zdraviu škodlivá (s tým, že škodí zdraviu pri požití a dráždi oči).

Ďalej sa využíva v dymovniciach, pomocou neho sa upravuje trať pre beh na lyžiach (chemická úprava - spevnenie a zrýchlenie trate), pri spájkovaní na odstránenie vrstvy oxidov z povrchu kovu, v suchých článkoch ako depolarizátor a vo fotografii sa používa ako ustaľovač.

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Čistý chlorid amónny je zdraviu škodlivý pri požití (spôsobuje nauzeu, zvracanie a bolesti v krku[2]) a dráždi oči.[2] Pri zahrievaní sa rozkladá za vzniku chlorovodíka a amoniaku (oba plyny sú toxické), v žiari môžu vznikať aj oxidy chlóru. Chlorid amónny prudko reaguje s dusičnanom amónnym a s chlorečnanom draselným - nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.[2] Reaguje tiež s meďou a jej zlúčeninami, čo sa využíva pri patinovaní predmetov z medi a jej zliatin.[3]

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Food-Info.net [online]. Wageningen (NL): Wageningen University. Dostupné online.
  2. a b c Ammonium Chloride - ICSC
  3. Patina Formulas for Brass, Bronze and Copper - Science Company [online]. [Cit. 2012-10-21]. Dostupné online. Archivované 2010-07-21 z originálu.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externý odkaz[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid amonný na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).