Chlorid cézny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid cézny
Chlorid cézny
Chlorid cézny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CsCl
Vzhľad Biela hygroskopická kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 168,4 u
Molárna hmotnosť 168,36 g/mol
Teplota topenia 645 °C
Teplota varu 1 297 °C
Hustota 3,99 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
186,5 g/100 ml (20 °C)
250,0 g/100 ml (80 °C)
270,5 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
Metanol
2,37 g/100 g (0 °C)
3,16 g/100 g (25 °C)
3,53 g/100 g (50 °C)
Etanol
0,483 g/100 g (0 °C)
0,757 g/100 g (25 °C)
0,968 g/100 g (50 °C)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -443 kJ/mol
Štandardná entropia 52,63 J K-1mol-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
hodnotenie nie je k dispozícii
Vety R žiadne vety R
Vety S žiadne vety S
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7647-17-8
EINECS číslo 231-600-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid cézny (CsCl) je anorganická zlúčenina cézia a chlóru. Táto zlúčenina je veľmi hygroskopická a pritom sa jedná o typickú iónovú kryštalickú latku. Chlorid cézny sa v prírode nachádza ako prímes minerálnych vôd a v niektorých mineráloch. Priemyselne sa tento chlorid získava z polucitu.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Medicína[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid cézny je v medicíne používaný (napríklad obohatený o rádioizotop 137CsCl a/alebo 131CsCl) pri liečbe rakoviny a diagnostike infarktu myokardu.

Analýza makromolekúl[upraviť | upraviť zdroj]

Roztok chloridu cézneho je používaný pri separácii makromolekúl, najčastejšie DNA, vytvorením koncentračného gradientu chloridu cézneho pri centrifugácii s dosahovaným preťažením v hodnotách rádovo 105 až 106 G. Roztok chloridu cézneho sa používa preto, že pri jeho koncentrácii 1,6 až 1,8 g/ml je jeho hustota blízka hustote DNA. Po niekoľkohodinovej centrifugácii pri vysokých otáčkach a preťažení okolo 100 000 G sa vytvorí koncentračný gradient, kedy vyššia koncentrácia je vo väčšej vzdialenosti od osi, teda u dna skúmavky. Tento gradient sa vytvorí rovnovážnym pôsobením protichodných procesov: difúzie a pôsobení odstredivej sily. Makromolekuly DNA potom môžu byť oddelené na základe rôznych proporcií AT : GC: pár AT je ľahší ako pár GC, teda dva rôzne typy DNA sa rovnakú dĺžkou ale rôznym pomerom AT : GC môžu byť ultracentrifugáciou v koncentračnom gradiente chloridu cézneho oddelené tak, že molekuly s vyšším obsahom párov AT sú bližšie k osi a s vyšším obsahom párov GC sú bližšie ku dnu skúmavky. Analogicky môže byť rozdelená zmes rôznych typov DNA a/alebo RNA, rovnako ako nukleových kyselín od iných bunkových štruktúr. V iných, špecializovaných prípadoch môže byť touto metódou oddelené inak zhodné molekuly nukleových kyselín s odlišným obsahom ťažších izotopov v dôsledku ich inkorporácie pri vykonaní pokusu alebo diagnostickej operácii.

Chemická analýza[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid cézny sa používa tiež pri precipitačných analytických metódach, kedy totožnosť analytu je určovaná podľa špecifického sfarbenia a mikroskopickej morfológii vzniknutého precipitátu. Medzi inými oblasťami si táto metóda nachádza využitie aj v toxikologických analýzach forenzného lekárstva.

Nešťastie[upraviť | upraviť zdroj]

13. septembra v roku 1987 došlo k nešťastiu v Goiânie (Goiânia v brazílskom štáte Goiás). Vtedy bol z nemocnice ukradnutý 93 gramový kovový kontajner s vysoko rádioaktívnym práškom 137CsCl. Neskôr s ním manipulovalo mnoho ľudí, následkom čoho štyria ľudia zomreli a z okolo 112 000 preverovaných podozrivých u 249 z nich bola nájdená značná kontaminácia[1][2]. Pri dekontaminačnej akcii bola vykonaná skrývka na mnohých miestach (275 nákladných áut rádioaktívneho materiálu), zborené niekoľko kontaminovaných domov. Nešťastie dosiahlo 5. stupeň na medzinárodnej stupnici INES, medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu bolo označené ako jedno z najväčších radiačných nešťastí na svete.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externý odkaz[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid cesný na českej Wikipédii.