Síran meďnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Síran meďnatý
Síran meďnatý
Síran meďnatý
Síran meďnatý
Síran meďnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CuSO4 (anhydrád)
CuSO4·5 H2O (pentahydrát)
Synonymá modrá skalica
modrý vitriol
Vzhľad biela práškovitá látka (anhydrát)
biela nazelenaná kryštalická látka (monohydrát)
svetlomodrá kryštalická látka (trihydrát)
modrá kryštalická látka (pentahydrát)
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 159,6 u (anhydrát)
177,6 u (monohydrát)
213,7 u (trihydrát)
249,7 u (pentahydrát)
285,7 u (heptahydrát)
Molárna hmotnosť 159,610 g/mol (anhydrát)
177,625 g/mol (monohydrát)
213,656 g/mol (trihydrát)
249,686 g/mol (pentahydrát)
285,720 g/mol (heptahydrát)
Teplota topenia 200 °C (pomalý rozklad)
Teplota rozkladu 650 °C (-CuO)
Hustota 3,603 g/cm3 (anhydrát)
3,149 g/cm3 (monohydrát)
2,660 g/cm3 (20 °C, trihydrát)
2,284 g/cm3 (pentahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
anhydrát
14,3 g/100 ml (0 °C)
17,2 g/100 ml (10 °C)
20,5 g/100 ml (20 °C)
24,4 g/100 ml (30 °C)
28,7 g/100 ml (40 °C)
33,7 g/100 ml (50 °C)
39,5 g/100 ml (60 °C)
55,5 g/100 ml (80 °C)
77,0 g/100 ml (100 °C)
82,5 g/100 ml (150 °C)
trihydrát
138,58 g/100 ml (95 °C)
139,54 g/100 ml (100 °C)
pentahydrát
24,30 g/100 ml (0 °C)
36,60 g/100 ml (20 °C)
53,25 g/100 ml (40 °C)
80,80 g/100 ml (60 °C)
203,30 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
1,04 g/100 ml (18 °C)
etanol
nerozpustný
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −771,1 kJ/mol (anhydrát)
−1 085,8 kJ/mol (monohydrát)
−1 684,3 kJ/mol (trihydrát)
−2 279,6 kJ/mol (pentahydrát)
Štandardná entropia 109,2 J K-1 mol-1 (anhydrát)
146,0 J K-1 mol-1 (monohydrát)
221,0 J K-1 mol-1 (trihydrát)
300,0 J K-1 mol-1 (pentahydrát)
Štandardná Gibbsová energia −661,900 kJ/mol (anhydrát)
−918,220 kJ/mol (monohydrát)
−1 400,200 kJ/mol (trihydrát)
−1 880,010 kJ/mol (pentahydrát)
Merná tepelná kapacita 0,626 J K-1 g-1 (anhydrát)
0,800 J K-1 g-1 (monohydrát)
0,960 J K-1 g-1 (trihydrát)
1,126 J K-1 g-1 (pentahydrát)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H302, H315, H319, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P264, P270, P273, P280, P301+312, P302+352, P305+351+338, P321, P330, P332+313, P337+313, P362, P391, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka Dráždivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Škodlivá
látka
(Xn)
Dráždivá
látka
(Xi)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R22, R36/37/38, R50/53, R51/53
Vety S S22, S24/25, S36, S60, S61
NFPA 704
0
2
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7758-98-7 (anhydrát)
10257-54-2 (monohydrát)
16448-28-5 (trihydrát)
7758-99-8 (pentahydrát)
19086-18-1 (heptahydrát)
Číslo UN 3077
EINECS číslo 231-847-6
Číslo RTECS GL8800000 (anhydrát)
GL8900000(pentahydrát)
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Síran meďnatý (CuSO4) je anorganická zlúčenina, jej pentahydrát je tiež známy pod triviálnym názvom modrá skalica, predtým aj ako modrý vitriol (vitriol je alchymistický názov pre kyselinu sírovú alebo jej soli). Patrí k najbežnejším zlúčeninám medi. Ide o priemyselne najvyrábanejšiu meďnatú soľ.

V bezvodom stave tvorí biely prášok, ktorý prijímaním vody sa stáva modrým. Preto sa používa na dôkaz vody v organických kvapalinách alebo ako sušidlo.

Z vodného roztoku kryštalizuje ako pentahydrát (modrá skalica), CuSO4·5 H2O, v azúrovo modrých, priehľadných, trojklonných kryštáloch, ktoré na vzduchu na povrchu vetrajú. Modrá skalica je technicky najdôležitejšou soľou medi.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Bezvodný síran meďnatý
  • Materiál pre výrobu minerálnych farieb
  • Impregnácia dreva proti hnilobe
  • Konzervovanie vypchatých zvierat
  • Morenie osiva
  • Pripravuje sa z nej bordeauxská zmiešanina (zmes roztoku modrej skalice a vápenného mlieka) - prostriedok na hubenie škodcov rastlinných kultúr
  • Súčasť pomeďovacích kúpeľov
  • Súčasť Daniellovho a Meidingerovho článku
  • Zvieravý, leptací a dáviaci prostriedok v lekárstve
  • Ako veterinárne liečivo alebo ich súčasť (napríklad v akvaristike) a ako prvá pomoc pri otrave fosfidom zinku

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Kryštalická modrá skalica

Síran meďnatý sa vyrába rozpúšťaním medených odpadkov v horúcej koncentrovanej kyseline sírovej:

Alebo lepšie a hospodárnejšie rozpúšťaním v teplej, zriedenej kyseline sírovej za prístupu vzduchu:

Ďalším spôsobom prípravy je rozpúšťanie oxidu meďnatého, získaného napr. pražením sulfidových rúd, v kyseline sírovej:

Síran meďnatý sa vyskytuje aj v prírode, najmä v Čile (chalkantit). Okrem toho nachádzame brochantit, zásaditý síran meďnatý, CuSO4·3 Cu(OH)2. Z týchto prírodných síranových rúd môžeme síran meďnatý získať rozpúšťaním v zriedenej kyseline sírovej.

Ak sa pentahydrát síranu meďnatého zahrieva, odštepuje sa z neho voda v dvoch krokoch. Pri teplote 110 °C vzniká monohydrát (CuSO4 · H2O) a po zahriatí na 150 °C dôjde k úplnej dehydratácii za vzniku bezvodného (anhydrát) síranu meďnatého (CuSO4). Pri zahrievaní na teplotu 650 °C sa rozkladá, podľa rovnice:

Pri reakcii vzniká oxid meďnatý a oxid sírový, ktorý sa však z podstatnej časti ďalej rozpadá na kyslík a oxid siričitý.

Toxicita[upraviť | upraviť zdroj]

Pri požití síranu meďnatého dochádza k silnému zvracaniu a vodnatým hnačkám s prímesou krvi. Postihnutý môže s príznakmi ťažkého šoku zomrieť v priebehu niekoľkých hodín. Ako protijed podáme mlieko alebo jednu lyžičku hexakyanoželeznatanu draselného rozpusteného v pol litri vody. Predtým vyvoláme zvracanie, ale maximálne desať minút po intoxikácii. Pri postriekaní pokožky vodným roztokom síranu meďnatého umyjeme pokožku vodou a mydlom.

Zvlášť nebezpečný je pre vodné organizmy, najmä vodné bezstavovce.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. (po česky)

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Síran měďnatý na českej Wikipédii.]