Preskočiť na obsah

Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
IČO00111597
Odvetvie- základný interdisciplinárny výskum sociálno-kultúrnych a sociálno-politických procesov a fenoménov v stredoeurópskom kontexte;

- výskum najnovších dejín (20. a 21. storočie) so zameraním na etnické menšiny na Slovensku a v susediacich štátoch;

- aplikovaný interdisciplinárny výskum: výskum a vývoj, hodnotiaci výskum (Európska sociálna sonda) a intervenčný výskum, zameraný na praktické riešenia problémových okruhov a potrieb cielených skupín obyvateľstva
Založená1. január 1975
SídloKarpatská 5
040 01 Košice, Slovensko
PôvodČSSR
VedenieAnna Kalistová
Územný rozsahSlovensko
Zamestnancov26 (2021)
VlastníkMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Webhttps://svusav.sk

Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (skratka SVÚ CSPV SAV; bývalý názov: Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, skratka SVÚ SAV) je ústav Slovenskej akadémie vied (SAV). Od roku 2015 je Spoločenskovedný ústav súčasťou Centra spoločenských a psychologických vied, ktoré tvoria tri ústavy: Prognostický ústav v Bratislave, Spoločenskovedný ústav v Košiciach a Ústav experimentálnej psychológie v Bratislave. Spoločenskovedný ústav predstavuje interdisciplinárne pracovisko spoločenských a humanitných vied s primárnym výskumným zameraním na priestor strednej Európy v oblasti sociálnej psychológie, sociológie a histórie. Založený bol v januári roku 1975 v Košiciach.

Súčasné interdisciplinárne oblasti výskumu:

 • výskum etnicity a jej reflexie vo vedomí jednotlivcov i kolektivít, a to v komparatívnej celoeurópskej perspektíve, ale tiež s osobitným zreteľom na otázky formovania identity etnických minorít, jednak slovenských, žijúcich v okolitých krajinách i minorít, žijúcich na území Slovenska;
 • štúdium efektov dynamických spoločenských zmien na fungovanie človeka v jeho sociálnom prostredí na mikro-úrovni jeho interpersonálnych vzťahov, mezo-úrovni vzťahov v rodine, škole, práci, ako i makro-úrovni jeho vzťahov k spoločenských inštitúciám;
 • sledovanie stability a zmien v sociálnej štruktúre, v životných podmienkach a postojoch Európanov a interpretovanie sociálnych, politických a hodnotových premien obyvateľov Európy, prostredníctvom medzinárodného prieskumu „Európska sociálna sonda“, ktorý za Slovenskú republiku od roku 2004 koordinuje Spoločenskovedný ústav.

V rámci CSPV SAV, Spoločenskovedný ústav úzko spolupracuje s Prognostickým ústavom a Ústavom experimentálnej psychológie, s ktorými sa podieľa na riešení spoločných domácich i medzinárodných projektov (napr. MARGIWORK, CEEA, DREAM ROAD, LISPER, BIOBANKA).

Ústav okrem toho spolupracuje aj s ďalšími ústavmi SAV či inými vedeckými inštitúciami a univerzitami.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Socialistická industrializácia a rozvoj hospodárstva na východnom Slovensku si v 70. rokoch 20. storočia vynútili zriadenie samostatného špecializovaného pracoviska spoločenských a humanitných vied SAV, ktoré dovtedy v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom geografickom priestore chýbalo.

Predsedníctvo SAV navrhlo uznesením č. 306 z 21. februára 1972 zriadiť spoločenskovedný ústav SAV so sídlom v Košiciach. Po prerokovaní v štátnych a straníckych orgánoch bolo založenie Spoločenskovedného ústavu SAV schválené uznesením Predsedníctva SAV č. 390 z 26. júna 1972. Vybudovaním ústavu bol poverený Tibor Halečka, ktorého 25. februára 1974 zo zdravotných dôvodov nahradil Juraj Briškár. 3. septembra 1974 Predsedníctvo SAV schválilo koncepciu a organizačnú štruktúru ústavu a do konca roku 1974 mu odovzdalo novú dvojposchodovú budovu.[1]

Bolo prijatých 18 pracovníkov ústavu sa zaoberali skúmaním politických, sociálno-ekonomických a kultúrnych procesov v regióne východného Slovenska po roku 1945. Postupne sa etablovali tri výskumné oddelenia – histórie (pôvodne historicko-filozofické oddelenie), sociológie a sociálnej psychológie.[2] Interdisciplinárne vedeckovýskumné tímy sa zaoberali výskumom otázok národností a mládeže, družobných vzťahov organizácií Východoslovenského krajaZakarpatska a od roku 1986 sa prioritným výskumným zameraním stala problematika postavenia maďarskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku po roku 1948. K vstupu počítačových technológií do činnosti ústavu došlo v roku 1985, kedy bol nainštalovaný mikropočítač SM-50/40.[3]

V rámci nežnej revolúcie došlo k odpolitizovaniu ústavu zánikom Základnej organizácie Komunistickej strany Slovenska 21. decembra 1989. Viacerí pracovníci ústavu sa následne zapojili do činnosti poradných orgánov vlády – Rady vlády SR pre národnosti (Štefan Šutaj, Marián Gajdoš, Anna Jurová) a Úradu vlády ČSFR a SR k rómskej problematike (Viera Bačová). Od roku 1989 do roku 1993 sa znížil stav pracovníkov zo 46 na 21.[4]

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied vydalo zriaďovaciu listinu Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) uznesením č. 750 dňa 10. 9. 2015 s účinnosťou od 1. 10. 2015. Na základe tejto zriaďovacej listiny sa dňa 1.10.2015 spojili Prognostický ústav, Ústav experimentálnej psychológie a Spoločenskovedný ústav do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Periodiká[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1979 – 1990: interný bulletin Vedecké informácie Spoločenskovedného ústavu SAV
 • od roku 1998: internetový recenzovaný vedecký časopis Človek a spoločnosť [Individual and Society] s otvoreným prístupom (open access), ktorý vychádza 4 krát ročne

Riaditelia SvÚ SAV (od roku 2015 vedúci organizačnej zložky SvÚ CSPV SAV)[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1975 – 1984: Juraj Briškár
 • 1984 – 1990: Jozef Výrost
 • 1991: Miroslav Skorodenský
 • 1991 – 1992: Ladislav Lovaš
 • 1992 – 2004: Štefan Šutaj
 • 2004 – 2012: Marián Gajdoš
 • 2012 – 2016: Michal Kentoš (od 2015 vedúci organizačnej zložky SvÚ CSPV SAV)
 • 2016 – súčasnosť: Anna Kalistová

Riaditelia CSPV[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2015 – 2016: Martina Lubyová (Prognostický ústav CSPV SAV)
 • 2016 – súčasnosť: Denisa Fedáková (Spoločenskovedný ústav CSPV SAV)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Šutaj 1999, s. 1-2
 2. Šutaj 1999, s. 1-2
 3. Šutaj 1999, s. 2
 4. Šutaj 1999, s. 3

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°43′17″S 21°14′44″V / 48,721315°S 21,245434°V / 48.721315; 21.245434