Spoločensky zodpovedné podnikanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Spoločensky zodpovedné podnikanie je koncept, v rámci ktorého sa podniky či organizácie snažia integrovať do svojich aktivít spoločenský záujem, pričom vychádzajú zo svojho vplyvu, ktorí majú na zainteresované subjekty (stakeholders). Medzi zainteresované subjekty patria zákazníci, zamestnanci, akcionári, subdodávatelia, miestna komunita, čiže všetci, ktorých sa aktivity danej spoločnosti akýmkoľvek spôsobom dotýkajú. Spoločenská zodpovednosť presahuje povinný legislatívny rámec a vzniká na dobrovoľnej báze. Výsledkom je zvýšenie kvality života zamestnancov, ich rodín ako aj miestnej komunity a spoločnosti v širšom meradle.

Právna legislatíva na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenský právny systém v súčasnosti nerozlišuje pojem spoločensky zodpovedný podnik alebo benefičný podnik. S rastúcim morálnym aspektom nákupu to dáva priestor podnikom na greenwashing spotrebiteľa.

Slovensko preberá politiky a iniciatívy sociálnej a environmentálnej politiky podnikov od Európskej únie.

Greenwashing je termín anglického pôvodu zložený z termínu green (zelený, prenesene ekologický) a whitewashing (zastieranie či ospravedlňovanie nepriaznivých faktov za účelom zlepšenia verejnej mienky o sebe alebo téme. Oxfordský slovník definuje greenwashing ako dezinformáciu šírenú organizáciou za účelom prezentovať o sebe environmentálne zodpovedný verejný obraz.[1]

Rozoznávanie spoločensky zodpovedných podnikov na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Na rozlišovanie skutočne spoločensky zodpovedných podnikov sú preto slovenskí spotrebitelia odkázaní na dôveryhodné externé spoločnosti, udeľujúce certifikáty za spoločensky zodpovednú podnikateľskú činnosť a misiu podniku.

Externé typy certifikácií spoločensky zodpovedného podnikania:

  • Fair Trade Certifikát - Fair trade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrnosť k životnému prostrediu.[2]
  • Rainforest Alliance Certifikát - zodpovedné poľnohospodárstvo
  • UTZ Certifikát - zodpovedne pestovaná káva, čaj a kakao
  • FSC Certifikát - výrobky zo zodpovedne obhospodarovaných lesov
  • B Corporation Certifikát - komplexná certifikácia spoločenského prínosu spoločnosti
  • Non-GMO Certifikát - potvrdenie, že firmy (a ani ich dodávatelia alebo výrobcovia) nevyužívajú geneticky modifikované suroviny
  • GOTS (Global Organic Textile Standard) - záruka etickej a ekologickej produkcie textilu od pestovania, spracovania až po balenie a distribúciu
  • BLUESIGN® - certifikát najvyššej ekologickej šetrnosti v celom procese výroby produktu

Externé zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. BUDAJ, Jan; NAPSAL, zLÍN. Čerstvě natřeno. Zn.: na zeleno » Sedmá generaceSedmá generace [online]. Sedmá generace, 2008-02-12, [cit. 2022-05-27]. Dostupné online.
  2. Čo je Fairtrade? [online]. Fairtrade Česko a Slovensko, [cit. 2022-05-27]. Dostupné online.