Stránka (prítok Žitavy)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Stránka (staršie aj Stráňka) je vodný tok na Podunajskej nížine, preteká územím okresu Zlaté Moravce. Je to pravostranný prítok Pelúska a meria 16,5 km. Pod obcou Zlatno napája dva malé rybníky, ďalšiu vodnú nádrž napája pod obcou Mankovce. Následne preteká územím s výraznou eróznou činnosťou zrážkovej vody, ktorá najmä na pravom brehu vytvorila početné výmole.

Prameň: v pohorí Tribeč na juhozápadných svahoch Javorového vrchu (730,6 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 560 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhojuhovýchod, pod obcou Zlatno sa stáča viac na juh, na dolnom toku opäť na juhojuhovýchod

Geomorfologické celky: 1.Tribeč, podcelok Veľký Tribeč, časť Zlatnianske predhorie, 2.Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina, časť Žitavská niva

Prítoky: sprava Hradský potok, zľava Zorkov potok

Ústie: do Pelúska severovýchodne od obce Tesáre nad Žitavou, v priestore Žitavskej nivy v nadmorskej výške okolo 169 m n. m.

Obce: Zlatno a Mankovce