Preskočiť na obsah

Jehovovi svedkovia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Svedkovia Jehovovi)
Ústredie Jehovových svedkov na Slovensku (BratislavaKrasňany)
Jehovovi Svedkovia v Sofii, Bulharsko

Jehovovi svedkovia alebo Svedkovia Jehovovi (často nazývaní jehovisti, čo však sami považujú za hanlivé označenie[1]) je celosvetová náboženská spoločnosť, nesprávne niekedy zaraďovaná medzi protestantské denominácie s pokročilou inštitucionalizáciou, ktorá začala vznikať v sedemdesiatych rokoch 19. storočia v Pensylvánii ako skupina sústredená okolo kazateľa Charlesa Tazea Russella pod menom Bádatelia Biblie. Russell uviedol, že kvôli tomu, pretože nebol uspokojený odpoveďami, ktoré mu vtedajšie náboženské skupiny sveta poskytovali. V súčasnosti (2019) majú okolo 8,6 miliónov členov po celom svete. Na Slovensku sú 6. najväčšou náboženskou skupinou a hlási sa k nim viac ako 17 tisíc obyvateľov Slovenska.[2][3]

Jej členovia sú známi vytrvalou kazateľskou činnosťou, očakávaním blízkeho príchodu konca sveta (armagedon) a politickou neutralitou.[chýba zdroj]

Podľa Jehovových svedkov, Ježiš Kristus ako boží sudca čoskoro ukončí súčasnú vládu Satana a nastolí večný raj pre spravodlivých.[chýba zdroj]

Často bývajú označovaní za sektu[4][5], čo však oni sami odmietajú, pričom ich argumentom je poukaz na to, že nemajú jedného ľudského vodcu. Odborníci ako aj bývali členovia kritizujú organizáciu za jej zásahy do sociálnych väzieb ich členov a rôzne formy psychickej manipulácie. Napríklad za prijatie transfúzie je sankcia vo forme vylúčenia z organizácie a zákazu stýkať sa s ostatnými členmi.[6][7]

Meno[upraviť | upraviť zdroj]

Od začiatku hnutia (asi 1870) sa volali Bádatelia Biblie pretože sa chceli výrazne odlíšiť od cirkví kresťanstva. Názov Jehovovi svedkovia založený nielen na biblickom verši Izaiáš 43:10-12[8]Mne ste svedkami vy – to výrok Pánov.“ si zvolili nové meno roku 1931.

V ich vlastnom preklade Biblie (Preklade nového sveta) táto pasáž znie:

„Ste moji svedkovia“, je Jehovov výrok, „áno, môj sluha, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a verili vo mňa a aby ste rozumeli, že som Ten istý. Predo mnou nebol vytvorený nijaký Boh a ani po mne nebol žiadny. Ja – ja som Jehova a okrem mňa niet záchrancu.“ „Sám som oznamoval a zachraňoval a pôsobil, aby [to] bolo počuť, keď medzi vami nebol nijaký cudzí [boh]. Vy ste moji svedkovia“, je Jehovov výrok, „a ja som Boh.

Slovo „Pán“ vyjadrené v pôvodnom texte staro-hebrejským יהוה čítajú ako „Jehova, Jehovah“. Podľa niektorých je správne znenie „Jahve, Jahveh“, nakoľko pôvodna výslovnosť Božieho mena nie je známa. Meno יהוה (JHWH) znamená „Pôsobí, že sa stane!“.

Neoficiálny termín pre členov cirkvi je jehovista/jehovistka.[9][4][5]

Základné príručky[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavným zdrojom aktuálnych informácií pre svedkov je mesačník Strážna veža. Jedno vydanie je študijné, druhé pre verejnosť. Ďalším mesačníkom je časopis Prebuďte sa!.

Vlastný preklad Biblie – Preklad nového sveta Svätých písiem – bol vytvorený za účelom preložiť celú Bibliu do modernej reči s použitím Božieho mena Jehova, ktoré sa nachádzalo v pôvodnom texte Biblie 7828-krát.[10][11]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Sionská strážna veža (pôvodný názov) bola založená v Pittsburghu v USA Charlesom Taze Russellom v roku 1879. Bol jej prvým prezidentom. Zákony štátu New York vyžadovali zriadiť korporáciu a biblický dom v Allegheny už bol dosť malý a tak sa spoločnoť presťahovala do Brooklynu. Stala sa známou pod menom Watchtower Bible and Tract Society. Russell prezentoval učenie Biblie, a ohlasoval Kristovu prítomnosť. Z jeho výpočtov, podľa rozmerov egyptských pyramíd, sprvu očakával koniec sveta v r. 1914. Onedlho však zavrhol myšlienku, že pohanské stavby faraónov, ktoré obsahujú mnohé špiritistické znamenia by mohli mať niečo spoločné s pravým uctievaním. Po Russelovi bol prezidentom spoločnosti Joseph Franklin Rutherford. Okrem mnohých zmien v samotnom učení sa zmenil aj systém jeho šírenia. Kázanie z domu do domu sa tiež dostalo do popredia záujmu. V r. 1931 dostala organizácia súčasný názov – Jehovovi svedkovia. Nasledujúcimi prezidentmi ich vydavateľské organizácie a právneho nástroja, čo je '[Biblická a traktátna spoločnosť Strážna veža, boli Nathan H. Knorr a Frederik W. Franz. Franz okrem iného vylúčil niekoľko jednotlivcov, ktorí zastávali a presadzovali iné postoje. Po roku 1975 prebehla veľká štrukturálna reorganizácia a od tej doby je riadiacom orgánom tzv. „Vedúci zbor“, čo je zhromaždenie skúsených kresťanských starších služobníkov, ktorí sa ujímajú vedenia, pracujú bezplatne a zúčastňujú sa kazateľskej služby rovnako ako ostatní bežní zvestovatelia.

Základné učenie Jehovových svedkov[upraviť | upraviť zdroj]

Základné tézy, o ktoré sa opiera učenie, ako citáty Biblie:[12]

 • Biblia je Božie Slovo a je pravdivá, Biblia je spoľahlivejšia ako tradície. Božie meno je Jehova.
 • Kristus je Boží Syn a je nižší ako Boh, Kristus bol prvým Božím stvorením, Kristus zomrel na kole, nie na kríži.
 • Kristov ľudský život bol zaplatený ako výkupné za všetkých ľudí, jedna Kristova obeť bola dostatočná.
 • Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako nesmrteľná duchovná bytosť, Kristus je prítomný v duchu.
 • Dnes žijeme v čase konca, kráľovstvo pod vedením Krista bude vládnuť nad zemou v spravodlivosti a pokoji.
 • Kráľovstvo prinesie zemi ideálne podmienky na život, Zem nikdy nebude zničená ani vyľudnená.
 • Ľudia, ktorých Boh neprijme do armagedonu za spravodlivých, natrvalo umrú. Ľudia, ktorých Boh schvaľuje, získajú večný život.
 • Tí ľudia, ktorí zomreli v minulosti, avšak boli z Božieho hľadiska spravodliví, budú vzkriesení z mŕtvych a tiež získajú večný život.
 • Je len jedna cesta k životu, ľudskú smrť zapríčinil Adamov hriech.
 • Ľudská duša prestáva pri smrti existovať, peklo je všeobecný hrob ľudstva, nádejou pre mŕtvych je vzkriesenie.
 • Do neba ide iba malé stádo 144 000 a bude vládnuť s Kristom, Trieda 144 000 je znovuzrodená ako duchovní Boží synovia.
 • Kristov zbor je postavený na ňom samom, človek sa nevyvinul, ale bol stvorený.
 • Modlitby majú byť adresované iba Jehovovi prostredníctvom Krista, obrazy a sochy by sa pri uctievaní nemali používať.
 • Kresťan by sa nemal zapájať do medzicirkevných hnutí, kresťan by mal zostať oddelený od sveta.
 • Kresťania poslúchajú ľudské zákony, ktoré nie sú v rozpore s Božími zákonmi.
 • Prijímanie krvi do tela cez ústa alebo cez cievy je v rozpore s Božími zákonmi.
 • Biblické zákony o morálke treba poslúchať, trieda duchovenstva a zvláštne tituly sú nesprávne.
 • Kristus dal príklad v službe Bohu, ktorý treba nasledovať.
 • Krst úplným ponorením do vody symbolizuje oddanosť.
 • Kresťania s radosťou vydávajú verejné svedectvo o biblickej pravde.

Jednotlivé stretnutia[upraviť | upraviť zdroj]

Jehovovi svedkovia vo Ľvove, Ukrajina
 • Úvodná návšteva – počas nej sa člen náboženskej obce predstaví a snaží sa nadviazať rozhovor na rôzne biblické témy. Ak má navštívený otázky a duchovné potreby, môže tiež ponúknuť, aj bezplatne, nejakú literatúru založenú na Biblii.
 • Opakovaná návšteva – každý potenciálny veriaci dostane druhú šancu a návštevu. Počas nej sa člen obce pokúsi zistiť, ako literatúra zapôsobila a či má záujem pokračovať v rozhovore. Zároveň sa zvestovateľ pokúša ponúknuť bezplatné domáce biblické štúdium založené na spoznávaní Biblie.
 • Domáca študijná skupina – domáci si privedie priateľov, a spoločne u neho študujú niektoré z publikácií so samotnou Bibliou.
 • Sála Kráľovstva – záujemca je pozvaný do Sály Kráľovstva na zhromaždenia, kde sa rozoberá študijné vydanie Strážnej veže, biblické publikácie a samotná Biblia.
 • Návšteva –ak si záujemca praje, môže začať vykonávať zvestovateľskú službu.
 • Krst – symbolizuje svojej oddanosti jedinému pravému Bohu, žiadosť o dobré svedomie vznesené k Bohu, verejné vyhlásenie viery vo výkupnú obeť Ježiša Krista a viery v odpustenie hriechov a budúci večný život v Božom Kráľovstve.

Perzekúcie[upraviť | upraviť zdroj]

Jehovovi svedkovia

Svedkovia Jehovovi sa nezúčastňujú politického života ani vojnových konfliktov. V dobe nacistického Nemecka zažívali najväčšie prenasledovanie.[13][14] V koncentračných táboroch museli nosiť ako označenie fialové trojuholníky. Prenasledoval ich aj stalinský režim v Sovietskom zväze a jeho satelitoch a marxistické a diktátorské režimy v Ázii a Afrike. Zakazovaní a väznení boli aj v pravicových režimoch Európy a Latinskej Ameriky i v demokratických štátoch (napr. vlna útokov v USA prebehla v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Jedným z hlavných dôvodov perzekúcie bol fakt, že odmietali slúžiť v armáde a zobrať do ruky zbraň a tiež akýmkoľvek spôsobom uctievať štát, jeho symboly (zdravenie vlajky, spievanie hymny) a predstaviteľov (napr. za nacizmu pozdrav Heil Hitler). V komunistickom Česko-Slovensku boli jednotliví členovia opakovane väznení pre odmietanie vojenskej služby.

Kritika[upraviť | upraviť zdroj]

 • časť verejnosti im vyčíta odmietanie krvných transfúzií.
 • časti verejnosti sa nepáči ich aktívna misijná činnosť (obchádzanie všetkých ľudských obydlí, v skupinách, zväčša vo dvojiciach).

Protichodná zmena výkladu Biblie a rôznych zákazov a príkazov počas existencie organizácie:

 • zakazujú očkovania, ktoré považujú za požívanie krvi a prirovnávajú ho k smilstvu (Zlatý vek, 4. 2. 1931)
  • povoľujú očkovania (Strážna veža, 15. 12. 1952)
  • vyzdvihujú prednosti očkovania (Prebuďte sa!, 22. 8. 1965)
 • odsudzujú transplantácie ako kanibalizmus (Strážna veža, 15. 11. 1967)
  • povoľujú transplantácie (Strážna veža, 15. 3. 1980)
  • vyzdvihujú prednosti transplantácie (Strážna veža, 15. 5. 1984)
 • zakazujú krvné transfúzie ako „pohanské a Boha znesväcujúce" (Strážna veža, 1945)
  • povoľujú niektoré zložky krvi v liekoch na hemofíliu, Faktor VIII, imunoglobíny a albumín (Prebuďte sa!, 22. 7. 1982)

Jehovovi svedkovia na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Pre podrobnejšie informácie pozri Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike.

Jehovovi svedkovia sú šiestou najpočetnejšou náboženskou spoločnosťou na Slovensku, podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2011, sa k nim prihlásilo 17 222 obyvateľov Slovenska.[3] Zaregistrovaní boli Ministerstvom kultúry SR v marci 1993, hlavné sídlo majú v Bratislave-Rači. Jehovovi svedkovia tlačia svoju literatúru v tlačiarňach, ktoré nazývajú Bétel. V týchto tlačiarňach pracujú výlučne dobrovoľníci.

Obce s najvyšším počtom veriacich[upraviť | upraviť zdroj]

údaje: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, Štatistický úrad SR

 1. Bratislava - 1 827 (0,43  %)
 2. Košice - 1 276 (0,54 %)
 3. Michalovce - 504 (1,26 %)
 4. Prešov - 316 (0,34 %)
 5. Liptovský Mikuláš - 313 (0,95 %)
 6. Prievidza - 267 (0,50 %)
 7. Žilina - 248 (0,29 %)
 8. Banská Bystrica - 243 (0,29 %), Piešťany - 243 (0,79 %)
 9. Nové Zámky - 240 (0,57 %)
 10. Rožňava - 238 (1,24 %)

Obce s najvyšším percentuálnym počtom veriacich[upraviť | upraviť zdroj]

údaje: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, Štatistický úrad SR

 1. Tašuľa - 29,68 % (70)
 2. Sirník - 26,43 % (157)
 3. Stretava - 20,64 % (129)
 4. Záhor - 16,58 % (123)
 5. Pašková - 14,96 % (41)
 6. Slančík - 13,90 % (31)
 7. Kolonica - 13,67 % (83)
 8. Mikulášová - 13,07 % (20)
 9. Podhoroď - 12,99 % (56)
 10. Černochov - 12,28 % (28)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. jw.org
 2. Štatistický úrad SR :: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 [online]. [Cit. 2011-08-08]. Dostupné online. Archivované 2016-01-17 z originálu.
 3. a b Slovenská republika – tabuľky | Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 [online]. [Cit. 2012-12-24]. Dostupné online. Archivované 2013-11-05 z originálu.
 4. a b jehovista. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 233.
 5. a b jehovista. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 6. David A. Reed, Sword & Trowel 3/1998
 7. Steven Hassan, Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů, 1994
 8. Kniha proroka Izaiáša 43:10-12, SvatePismo.sk
 9. jehovista. In: Slovník súčasného slovenského jazyka H – L, 2011. dostupné online
 10. Preklad nového sveta Svätých písiem
 11. Prečo sa v Kresťanských gréckych Písmach uvádza meno Jehova?
 12. Čomu veria?—Watchtower ONLINE LIBRARY
 13. Encyklopédia holokaustu - Svedkovia Jehovovi, USHMM.org (po anglicky)
 14. Perzekúcia 1870-1936 (po anglicky)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]