Preskočiť na obsah

Svietiplyn

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svietiplyn je syntetická zmes vodíka (H2) a uhľovodíkových plynov, ktorá vzniká pri pyrolýze kamenného uhlia alebo rašeliny.

Používal sa na plynové osvetlenie, keďže pri jeho horení vzniká jasnejší plameň než pri horení zemného plynu alebo vodného plynu. Uhľovodíkovými zložkami sú najmä metán (CH4) a etylén (C2H4). Svietiplyn sa prestal v domácnostiach používať, keďže je jedovatý (často dochádzalo k otravám), má nižšiu výhrevnosť ako zemný plyn a bolo ho na rozdiel od zemného nutné umelo vyrábať.

Základné vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

V tabuľke je uvedené obvyklé zloženie svietiplynu a niektoré jeho ďalšie vlastnosti.

Parameter jednotka hodnota
objemový podiel vodíka - 42 – 55 %
objemový podiel metánu (CH4) - 17 – 35 %
objemový podiel ťažších uhľovodíkov (CmHn) - 1 – 5 %
objemový podiel oxidu uhoľnatého (CO) - 4 – 21 %
objemový podiel oxidu uhličitého (CO2) - 1 – 4 %
objemový podiel dusíka - 0 – 10 %
objemový podiel kyslíka - 0 – 2 %
hustota kg.m−3 0,51
teoreticky potrebné množstvo vzduchu m3.m−3 4,1
dolná výhrevnosť svietiplynu kJ.m−3 17500
výhrevnosť stechiometrickej zmesi so vzduchom kJ.m−3 3500