Preskočiť na obsah

Tepličný potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tepličný potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Košický kraj
Okres Spišská Nová Ves
Obec Hrabušice, Betlanovce
Sútok zdrojníc Slovenský raj
 - poloha Krompľa
 - výška 764 m
 - súradnice 48°56′50″S 20°20′00″V / 48,9473°S 20,3332°V / 48.9473; 20.3332
Ústie Hornád
 - poloha Betlanovce
 - výška 541 m
 - súradnice 48°58′42″S 20°23′21″V / 48,9783°S 20,3892°V / 48.9783; 20.3892
Dĺžka 5,9 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-32-01-3297
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Tepličný potok[1] je potok svojou pramennou časťou v geomorfologickom celku Spišsko-gemerský kras a v jeho geomorfologickom podcelku Slovenský raj a svojim dolným tokom v geomorfologickom celku Hornádska kotlina a v jej geomorfologickom podcelku Vikartovská priekopa[2][3] v regióne Spiš v Košickom kraji v okrese Spišská Nová Ves. Je pravostranným prítokom Hornádu. Má dĺžku 5,9 km.[4]

Sútok zdrojníc[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa sútokom zdrojníc v juhozápadnej časti územia obce Hrabušice v 764 m n. m. v lesnom extraviláne východne od vrchu Krompľa s 990 m n. m. v okrese Spišská Nová ves v Košickom kraji. Severná zdrojnica pramení v 858 m n. m. na východnom svahu vrchu Krompľa. Južná zdrojnica pramení v 876 m n. m. na juhovýchodnom svahu vrchu Krompľa.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od sútoku zdrojníc tečie severovýchodným smerom cez lesný extravilán v obci Hrabušice, pravým brehom obmýva úpätie vrchu a lesa Okrúhly vrch s 818 m n. m., ľavým brehom obmýva úpätie lesa Koryto, pravým brehom obmýva les Kvašná lúčka, mení smer na sever. V 629 m n. m. vyteká z územia obce Hrabušice a vteká na územie obce Betlanovce, ľavým brehom obmýva les Kukurovec, v 612 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, mení smer na severovýchod a vteká do poľnohospodárskeho extravilánu. Ľavým brehom obmýva pole Briežky, pravým brehom obmýva pole Pod Hágmi a nižšie pole Tŕňovec, preteká cez pole Medzi cestami, v 553 m n. m. priberá ľavostranný prítok Ždiar. Na západnom okraji intravilánu obce Betlanovce v 541 m n. m. ústi do Hornádu ako jeho pravostranný prítok.[5][6] Pramení a preteká na území obce Hrabušice a ďalej tečie a ústi na území obce Betlanovce v okrese Spišská Nová Ves. Má jeden významnejší prítok: Ždiar. Hornou časťou svojho toku preteká cez Národný park Slovenský raj.

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivantom pomenovania vodného toku bola vlastnosť potoka vyjadrená v slove teplica vo význame potok s vodou spôsobujúcou pocit tepla, s vyššou teplotou vody ako bežné potoky na okolí. Z podstatného mena teplica rozšíreného formantom -ný do podoby prídavného mena a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Tepličný potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7] Hydronymum Tepličný potok bolo štandardizované v roku 1975.[8] V súčasnej slovenskej štandardizovanej hydronymii hydronymum Tepličný potok je jedinečným názvom (január 2024).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dátum vydania =, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-19]. Dostupné online.
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 7, 9, 19, 20, 73. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  4. Andrea Goótšová; Alexandra Chomová; Jaromír Krško. Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Filozofická fakulta, 2014. 549 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-557-0785-3. S. 399.
  5. Geografické názvy okresu Spišská Nová Ves A28. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-387/1992 z 23.9.1992. Bratislava 1992. 97 s. S. 16, 27, 28. ISBN 80-85672-00-6.
  6. Priebeh vodného toku Tepličný potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [1] [cit. 2024-01-23].
  7. Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140-144.
  8. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky 1. Názvy neosídlených geografických objektov Východoslovenský kraj. Kartografické informácie 8. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-378/1975 z 19.11.1975. Bratislava 1976. 153 s. S. 130. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).