Tlakomer

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tlakomer v užšom zmysle znamená barometer, pozri barometer (fyzika).

Tlakomer alebo manometer je zariadenie slúžiace na meranie tlaku, čiže ľubovolné meradlo tlaku v plyne alebo v kvapaline. Špeciálne druhy tlakomerov môžu mať svoje vlastné názvy, napr. barometer, barograf, aneroid. Ako barometer sa označuje meradlo atmosférického (barometrického) tlaku. Ako manometer sa niekedy označuje len tlakomer na meranie tlaku v uzavretom priestore (napr. pneumatike, parnom kotli).

Manometer
Fyzikálny princíp a funkčná schéma manometra
Mechanická konštrukcia manometra (Stupnica manometra)

Tlakomery v praxi[upraviť | upraviť zdroj]

V technickej praxi sa najčastejšie merajú tlaky v rozpätí od 10-12 po 1012 Pa. Žiadny tlakomer nemôže merať tlak v celom tomto rozsahu.

Tlakomery podľa určenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Barometer na meranie tlaku ovzdušia
 • vákuometer na meranie veľkého podtlaku
 • manovákuomer na meranie pretlaku a podtlaku
 • diferenčný tlakomer na meranie tlakového rozdielu, tzv. tlakovej diferencie
 • sphygmomanometer na meranie krvného tlaku
 • altimeter, čiže výškomer na meranie nadmorskej výšky
 • hĺbkomer je hydrostatický tlakomer, bežne prenosný
 • aneroid je tlakomer atmosférického tlaku, čiže relatívneho tlaku, na rozdiel od barografu ukazuje súčasný stav tlaku
 • barograf je merací prístroj atmosférického tlaku, tlaku vzduchu, ktorý je schopný zaznamenávať priebeh tlaku

Tlakomery podľa meranej veličiny[upraviť | upraviť zdroj]

V závislosti od meranej veličiny rozlišujeme tlakomery na

 • tlakomery relatívneho tlaku (najčastejšie používané typy)
 • tlakomery absolútneho tlaku (používané hlavne na meranie plynov)
 • tlakomery na meranie tlakovej diferencie (meranie hladiny tekutín, prietoku tekutín)
 • hydrostatický tlakomer na meranie výšky hladiny tekutín na báze hydrostatického tlaku

Kondenzačná slučka[upraviť | upraviť zdroj]

Ak je tlakomer určený na meranie tlaku vodnej pary, na prívod sa používa kondenzačná slučka. Je to jednoduchá špirála, alebo tzv. slimák na ochladenie pary, v ktorej sa kondenzuje para na vodu. Kondenzovaná voda zostane v najnižšom bode špirály a oddelí tlakomer od pary a tým zabráni, aby teplota pary ovplyvňovala meranie.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]