Uhličitan

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Uhličitan
Uhličitan
Uhličitan
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CO32-
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Uhličitan alebo karbonát (CO32-) je chemická zlúčenina, soľ kyseliny uhličitej, tvorenej katiónom a uhličitanovým aniónom.

Názov sa môže vzťahovať aj na ester uhličitanu , organickú zlúčeninu obsahujúcu skupinu uhličitanu

C (= O) (O–) 2 .

V geológii a mineralógii sa výraz „uhličitan“ môže vzťahovať na uhličitanové minerály aj uhličitanové horniny (ktoré sú tvorené hlavne uhličitanovými minerálmi) a obidvom dominuje uhličitanový ión, CO32-. Uhličitanové minerály sú v chemicky vyzrážaných sedimentárnych horninách veľmi rozmanité a všadeprítomné. Najbežnejšie sú kalcit, chemicky uhličitan vápenatý, CaCO 3, hlavná zložka vápenca (rovnako ako hlavná zložka lastúr mäkkýšov a koralových kostier); dolomit , je uhličitan horečnato-vápenatý CaMg(CO3)2.

Uhličitan sodný (sóda alebo natron) a uhličitan draselný (potaš) sa používa už od staroveku na čistenie a konzerváciu, ako aj na výrobu skla. Uhličitany sa široko používajú v priemysle, napr. pri tavení železa, ako surovina na výrobu portlandského cementu a vápna, v zložení keramických glazúr a ďalšie.

Rozpustnosť[upraviť | upraviť zdroj]

S výnimkou uhličitanu amónneho a uhličitanov alkalických kovov sú prakticky nerozpustné vo vode, avšak rozpúšťajú  sa v vo vode s rozpusteným CO2 za vzniku rozpustných hydogenuhličitanov podľa reakcie:

CO32-(s) + H2O(l) + CO2(aq) → 2 HCO3-(aq)

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Vznikať môžu: zrážacou reakciou rozpustného uhličitanu s roztokom soli príslušného prvku

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2 NaCl

Známe uhličitany[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému uhličitan