Uhoľný potok (prítok Papradnianky)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Uhoľný potok
prameň
Štát Slovensko Slovensko
kraj Trenčiansky kraj
Okres Považská Bystrica
Obec Brvnište
prameň Brvnište
 - poloha Uhoľné (vrch)
 - výška 460 m
 - súradnice 49°13′20″S 18°26′02″V / 49,2222°S 18,4339°V / 49.2222; 18.4339
Ústie Papradnianka
 - poloha Brvnište
 - výška 362 m
 - súradnice 49°12′57″S 18°25′25″V / 49,2158°S 18,4237°V / 49.2158; 18.4237
Dĺžka 1,1 km
Rád toku V.
Hydrologický identifikátor 4-21-07-3659
poloha ústia
poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Uhoľný potok je potok na Hornom Považí, na území okresu Považská Bystrica.[1] Je to ľavostranný prítok Papradnianky, meria 1,1 km a je tokom V. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v geomorfologickom celku Javorníky v geomorfologickom podcelku Nízke Javorníky, v nadmorskej výške 460 m n. m., 1 km juhozápadne od vrchu Uhoľné s 573 m n. m. ležiaceho v severnej časti územia obce Brvnište v tesnej blízkosti obecnej hranice medzi obcou Brvnište v okrese Považská Bystrica a obcou Štiavnik v okrese Bytča.[2][3]

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa vyteká juhozápadným smerom, vteká do poľnohospodárskeho extravilánu, v nadmorskej výške 380 m n. m. vteká do intravilánu obce Brvnište, kde v nadmorskej výške 362 m n. m. ústi do Papradnianky ako jej ľavostranný prítok. Vodný tok Uhoľný potok nemá prítoky.[4]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Hydronymum Uhoľný potok má pôvod v názve vrchu Uhoľné s 573 m n. m. ležiaceho na území obce Brvnište, na západnom svahu ktorého vodný tok pramení a preteká. Zo slovného základu toponyma Uhoľné rozšírením o formant -ný a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Uhoľný potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[5] Motivantom pomenovania vrchu Uhoľné bol charakteristický výskyt lokalít na svahoch vrchu spájaných s produkciou drevného uhlia. Obec Brvnište má najstarší písomný doklad svojej existencie z roka 1598 v podobe Brwnisste.[6] Názov vodného toku Uhoľný potok bol štandardizovaný v roku 2019.[7][8][9] V priestore slovenskej hydronymie hydronymum Uhoľný potok nie je jedinečným hydronymom (jún 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-06-17]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [1] [cit. 2022-06-10]
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 106, 196. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  4. Priebeh vodného toku Uhoľný potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-06-17].
  5. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  6. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. 1. vyd. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977. 526 s. S. 250.
  7. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5964/2019 zo dňa 3.9.2019 o štandardizácii 122 názvov vodných tokov z okresu Považská Bystrica. Spravodajca ÚGKK SR, 2019, ročník 51, čiastka 1, s. 20 - 23. S. 23. Dostupné online [3] Archivované 2022-01-19 na Wayback Machine [cit. 2022-06-18].
  8. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 155. Bratislava 1977. 79-008-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  9. Geografické názvy okresu Považská Bystrica A39. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, GK-1832/1994 z 23.6.1993. 93 s. S. 19, 84. Bratislava 1994. ISBN 80-85672-17-0.