Vývin filozofie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Sanzio 01 cropped.png
Dejiny západnej filozofie
Západná filozofia
Podľa éry
Predsokratovská filoz. • Staroveká filoz.
Stredoveká filoz. • Renesančná filoz.
Novoveká filoz.  • Súčasná filozofia

Podľa storočia
Filozofia 17. stor. • Filozofia 18. stor.
Filozofia 19. stor.  • Filozofia 20. stor.
Pozri aj
z  d  u

Vývin filozofie alebo historickofilozofický proces alebo dejiny filozofie je ireverzibilná kvalitatívna zmena filozofie, presnejšie tej-ktorej určitej filozofie, filozofického smeru, filozofickej školy, filozofického systému a pod.

Bližšie informácie v hlavnom článku: Dejiny filozofie

Periodizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Dosiaľ sa najčastejšie stretávame s nasledovnou periodizáciou vývinu filozofie:

Periodizácia podľa Letza vyzerá takto:

 • filozofia 1000 pred Kr. – asi 300 po Kr.
 • filozofia cca. 300 – 1300
 • filozofia 1300 – cca. 1950
 • filozofia od cca. 1950

Pramene k dejinám filozofie[upraviť | upraviť zdroj]

Premene dejín filozofie sú údaje o filozofickej problematike a jej autoroch, o spoločenských podmienkach, ktoré podnietili uvedomenie si, nastolenie a vývoj daných filozofických problémov. Pre historika filozofie sú týmito prameňmi preštudované a preskúmané diela obsahujúce filozofickú problematiku, materiálové údaje o živote, činnosti a názoroch ich autorov, ako aj dokumenty rozličného druhu, umožňujúce poznať podmienky, v ktorých vznikalo a rozvíjalo sa filozofické myslenie. Delia sa na prvotné pramene histórie filozofie a na druhotné pramene histórie filozofie.

Dejiny filozofie – zoznam literatúry[upraviť | upraviť zdroj]

 • Boas, G.: The Dominant Themes of Modern Philosophy, 1957
 • Coplestone, F.: History of Philosophy, 9 vols., 1961 – 1974
 • Deussen, P.: Allgemeine Geschichte der Philosophie. 7 Bde, 1894 – 1917
 • Hamlyn, D. W.: A History of Western Philosophy, 1987
 • Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 1 ff. (1971 ff.)
 • Jones, W. T.: A History of Western Philosophy, 1962
 • Orthbandt, E.: Geschichte der grossen Philosophen und des philosophischen Denkens. Eine Auswahl, bez roku vyd.
 • Ernst R. Sandvoss: Geschichte der Philosophie. Bd. 1: Indien, China, Griechenland, Rom, 1989
 • Sandvoss, E. R.: Geschichte der Philosophie. Bd. 2.: Mittelalter, Neuzeit, Gegenwart, 1989.
 • Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, 1991
 • Stumpf, S. E.: Socrates to Sartre. A history of Philosophy, 1988
 • Wilhelm Totok: Handbuch der Geschichte der Philosophie, 4 Bde. 1964 – 1986
 • Ueberweg, F. - Prächter, K. u. a.: Grundriss der Geschichte der Philosophie. 5 Bde., 1951 an.
 • Wilhelm Windelband: History of Philosophy, 2 vols., 1958

Súvisiaci článok[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.