Vedecká knižnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vedecká knižnica je knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty a informácie z určitého vedného odboru, resp. skupiny vedných odborov. Spravidla sú prístupné širokej verejnosti, ich služby však využíva najmä odborná verejnosť (vedeckí a odborní pracovníci) a študenti stredných a vysokých škôl. Poskytujú širokú škálu knižničných služieb, bibliografickýchrešeršných služieb, rozvíjajú medzinárodnú výmenu publikácií a medziknižničnú výpožičnú službu. Svojou činnosťou podporujú rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v príslušnej vednej oblasti.

Typológia[upraviť | upraviť zdroj]

Z hľadiska profilácie fondov ich možno rozdeliť na:

  • univerzálne vedecké knižnice – zabezpečujú informačné potreby odbornej verejnosti zo všetkých, resp. veľkej skupiny, vedných odborov (môžu mať celoštátnu alebo regionálnu pôsobnosť);
  • špecializované vedecké knižnice – zabezpečujú informačné potreby odbornej verejnosti v určitej špecializácii. Sú to buď zariadenia určitého rezortu alebo sú súčasťou inej inštitúcie. Zväčša plnia viacero funkcií.[1]

Vedecké knižnice na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Vedecké knižnice tvoriace Knižničný systém SR:[2]

Špecializované vedecké knižnice:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Katuščák, Dušan; Matthaeidesová, Marta; Nováková, Marta (1998), Informačná výchova : Terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 11, ISBN 8008028181 
  2. Komentovaný výklad zákona č. 126/2015 Z. z.