Preskočiť na obsah

Vrbina-Holiare

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vrbina-Holiare
vodný kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Okres Dunajská Streda, Komárno
Obce Čiližská Radvaň, Veľký Meder, Číčov
začiatok Čiližská Radvaň
 - poloha Lesný chrbát
 - výška 109 m
 - súradnice 47°48′45″S 17°41′51″V / 47,8126°S 17,6976°V / 47.8126; 17.6976
Ústie Číčov-Holiare
 - poloha Číčov
 - výška 108 m
 - súradnice 47°48′50″S 17°46′15″V / 47,8139°S 17,7707°V / 47.8139; 17.7707
Dĺžka 5,8 km
Rád toku III.
Číslo hydronyma 4-20-01-215
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Vrbina-Holiare[1] je kanál v regióne Podunajsko na území obce Čiližská Radvaň a mesta Veľký Meder v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji a v malom rozsahu na území obce Číčov v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Ústi do kanála Číčov-Holiare. Má dĺžku 5,8 km.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa v južnej oblasti územia obce Čiližská Radvaň juhozápadne od jej časti obce Vrbina v okrese Dunajská Streda, pri kanáli Milinovice-Vrbina v poľnohospodárskom extraviláne v 109 m n. m. v juhozápadnom kúte poľa Lesný chrbát[2].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od začiatku tečie východným smerom cez poľnohospodársky extravilán obce Čiližská Radvaň v časti obce Vrbina, v 109 m n. m. podteká cestu z Čiližskej Radvane do obce Kľúčovec a zároveň v 109 m n. m. priberá ľavostranný prítok Červený kanál, priberá bezmenný ľavostranný prítok, pretína hranicu medzi obcami Čiližská Radvaň a Veľký Meder, v 108 m n. m. podteká cestu medzi obcami Veľký Meder a Číčov, priberá ľavostranný prítok Ižopský kanál, v 108 m n. m. pretína obecnú, okresnú aj krajskú hranicu medzi Veľkým Mederom a Číčovom, po krátkom úseku územím obce Číčov ústi v 108 m n. m. v ostrom uhle do kanála Číčov-Holiare v poľnohospodárskom extraviláne obce Číčov ako jeho pravostranný prítok. Kanál Vrbina-Holiare patrí do okresu Dunajská Streda v Trnavskom kraji a v nepatrnom rozsahu aj do okresu Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina[3]. Kanál Vrbina-Holiare má dva významnejšie prítoky: Červený kanál a Ižopský kanál. Začína sa a preteká na území obce Čiližská Radvaň, preteká územím obce Veľký Meder a veľmi krátkym úsekom preteká a ústi na území obce Číčov.[4][5]


Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motiváciou pomenovania bolo vymedzenie smeru kanála. Názov vodného toku Vrbina-Holiare má pôvod v štandardizovaných toponymách: v názve časti obce, na území ktorej sa začína a preteká, čiže v názve Vrbina v obci Čiližská Radvaň, a v názve obce Holiare, na území ktorej sa začína kanál Číčov-Holiare, do ktorého ústi kanál Vrbina-Holiare[6]. Obidva elementy názvu kanála sú spojené spojovníkom. Tento spôsob pomenovania súčasných vodných kanálov je bežný.[7][8][9] V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Holiare-Kosihy je jedinečným hydronymom (júl 2022). Názov vodného kanála bol štandardizovaný v roku 1978 [10] V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Vrbina-Holiare je jedinečným hydronymom (júl 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy kanálov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-07-22.
  2. Geografické názvy okresu Dunajská Streda A 27. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-386/1992 z 23.9.1992. 70 s. S. 18, 53, 56, 57, 62. ISBN 80-900509-9-9
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-07-20]
  4. Priebeh kanála Vrbina-Holiare v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-07-23]
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  6. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 60, 93.
  7. Juraj Hladký; Andrej Závodný. Hydronymia Žitného ostrova. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2015. 318 s. ISBN 978-80-8082-840-0. S. 94, 95, 96.
  8. Geografické názvy okresu Komárno A 20. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-380/1991 z 26.7.1991. 74 s. S. 18, 52. ISBN 80-900509-3-X
  9. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.03.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 114. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)