Preskočiť na obsah

Veľký Meder-Holiare

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Veľký Meder-Holiare
vodný kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Okres Dunajská Streda, Komárno
Obce Veľký Meder, Okoč, Holiare
začiatok Veľký Meder
 - poloha Bendovo (pole)
 - výška 110 m
 - súradnice 47°53′15″S 17°41′51″V / 47,8875°S 17,6975°V / 47.8875; 17.6975
Ústie Holiare-Kosihy
 - poloha Holiare
 - výška 108 m
 - súradnice 47°49′51″S 17°48′08″V / 47,8307°S 17,8022°V / 47.8307; 17.8022
Dĺžka 11,5 km
Rád toku III.
Číslo hydronyma 4-20-01-249
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Veľký Meder-Holiare[1] je kanál v regióne Podunajsko na území mesta Veľký Meder a obce Okoč v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji a v nepatrnom úseku na území obce Holiare v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Pokračuje ako kanál Holiare-Kosihy. Má dĺžku 11,5 km. Je tokom III. rádu.

Začína sa v severozápadnej časti územia mesta Veľký Meder v 110 m n. m. pri Chotárnom kanáli v tesnej blízkosti obecnej hranice medzi mestom Veľký Meder a obcou Boheľov na pomedzí poľa Bendovo a poľa Malé Bendovo. V skutočnosti je pokračovaním kanála Jurová-Veľký Meder. Patrí do okresu Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina[2].

Od začiatku tečie v priamke juhovýchodným smerom, preteká cez poľnohospodársky extravilán, v 109 m n. m. podteká cestu z mesta Veľký Meder do mesta Dunajská Streda a zároveň obteká agropotravinársky komplex Euromilk, v 108 m n. m. vteká na územie obce Okoč cez ktoré tečie v dĺžke 1 km a zároveň priberá ľavostranný prítok - kanál Čeček, v 108 m n. m. preteká cez obecnú hranicu, vracia sa na územie mesta Veľký Meder a zároveň priberá prítok Mohylský kanál, veľkým oblúkom sa stáča na juhovýchod, podteká železnicu a hneď aj cestu z mesta Veľký Meder do obce Okoč, v 108 m n. m. podteká cestu a hneď aj železnicu z mesta Veľký Meder do mesta Komárno, sleduje obecnú a zároveň aj okresnú a krajskú hranicu medzi mestom Veľký Meder a obcou Holiare, v 108 m n. m. vteká na územie obce Holiare, zostávajúcich 400 m toku preteká po území obce Holiare, v extraviláne obce Holiare v miestnej časti (v katastrálnom území) Horné Holiare v 100 m n. m. sa križuje s kanálom Čičov-Holiare, končí sa a pokračuje ďalej ako kanál Holiare-Kosihy, ktorý pri obci Veľké Kosihy ústi priamo do Dunaja ako jeho ľavostranný prítok. Vodný tok Veľký Meder-Holiare má dva prítoky Mohylský kanál a kanál Čeček.[3][4]

Pôvod názvu

[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný tok Veľký Meder-Holiare má pôvod v toponymách – v názve obce-mesta, na území ktorého sa tento vodný kanál začína a ním preteká, čiže v názve Veľký Meder a v názve obce, cez územie ktorej preteká a končí sa, čiže v názve Holiare[5]. Obidva elementy názvu kanála sú spojené spojovníkom. Tento spôsob pomenovania súčasných vodných kanálov je bežný. Názov vodného toku Veľký Meder-Holiare bol pôvodne štandardizovaný v podobe Čalovo-Holiare v roku 1979[6][7][8][9]. V nadväznosti na zmenu štandardizovaného názvu obce Čalovo (úradný názov obce 1948-1990) na Veľký Meder v roku 1990 bola realizovaná v roku 2005 zmena štandardizovaného názvu kanála z podoby Čalovo-Holiare do podoby Veľký Meder-Holiare. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Veľký Meder-Holiare je jedinečným hydronymom (júl 2022).

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Názvy kanálov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-07-07.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-07-05]
  3. Priebeh vodného toku Veľký Meder-Holiare v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-07-12].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 324.
  6. Juraj Hladký; Andrej Závodný. Hydronymia Žitného ostrova. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2015. 318 s. ISBN 978-80-8082-840-0. S. 237, 238, 239.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.3.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 17. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  8. Geografické názvy okresu Dunajská Streda A 27. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-386/1992 z 23.9.1992. 70 s. S. 35, 46, 47, 52, 55, 56, 57. ISBN 80-900509-9-9
  9. Geografické názvy okresu Komárno A 20. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-380/1991 z 26.7.1991. 74 s. S. 15, 54. ISBN 80-900509-3-X