Preskočiť na obsah

Wikipédia:Troll

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Táto stránka sa zaoberá javom súbežným s vandalizmom, trollovaním, ktorý je rovnako schopný znížiť použiteľnosť encyklopédie pre čitateľa aj ostatných redaktorov. Slovenská Wikipédia nemá síce pravidlo špeciálne zamerané proti takémuto konaniu, treba však podotknúť, že niektoré spôsoby správania tu opísané môžu byť postihované ako narušovanie Wikipédie.
Niektorým ľuďom je lepšie sa vyhýbať, pretože pri konfrontácii sa stávajú veľmi útočnými

Trollovaním sú myslené vedomé a zámerné pokusy narušiť schopnosť Wikipédie slúžiť svojim čitateľom, redaktorom, správcom, vývojárom a ďalším ľuďom, ktorí pracujú na vytváraní slobodného obsahu alebo pomáhajú Wikipédii fungovať. Trollovanie je úmyselné porušovanie nepísaných pravidiel internetových komunít. Často začína úsudkom jedného redaktora o hodnote práce iných redaktorov. (Podobný úsudok sa preto nepovažuje za užitočnejší ako mienka typu „nesúhlasím s Vami“, neakceptujú ho najmä redaktori, ktorí správanie pokladajú za dôležitejšie než predpokladaný úmysel.)

Trollovanie nie je nevyhnutne to isté ako vandalizmus (aj keď troll môže vandalizmus používať). Vandal prvej stránky, uráža náhodných redaktorov alebo šíri osobné názory nevhodným spôsobom. Troll naopak uvážlivo zneužíva slabé miesta ľudskej prirodzenosti alebo internetovej komunity na nahnevanie ľudí.

Existuje mnoho typov podvratných redaktorov, ktorí nie sú trollmi. Bojovníci, ktorí vracajú úpravy, bojovníci za určitý uhol pohľadu, nezdvorilí redaktori a hlasní kritici štruktúry a procesov Wikipédie nie sú nevyhnutne trollmi, aj keď existuje šedá zóna medzi ich správaním a rýdzim trollovaním a trollovia sa občas do týchto aktivít tiež zapájajú.

Myšlienka definovať trollovanie je v mnohých smeroch prinajmenšom komická. Patrí k prirodzenosti trolla unikať definíciám, ktoré by ho obmedzovali v činnosti a hľadať nové netradičné cesty, ako rozčuľovať svoje okolie. Jediné, čo je možné ponúknuť, sú komentáre, ktoré vo všeobecnej rovine naznačujú, čo troll je a čo trollovia robia. Nie je však možné určiť všetky cesty, ktorými sa niekto môže vydať pri uskutočňovaní svojho zhubného diela. Z tohoto dôvodu nemôžeme ani očakávať, že nejaké automatické opatrenie proti trollom bude účinné.

Správcovia nemôžu blokovať redaktora iba za „trollovanie“, napriek tomu však môžu byť niektoré redaktorské stránky, ktoré sú vytvorené prakticky len na tento účel, s týmto odôvodnením zablokované aj na neurčito.

Základné pravidlo, ktoré sa vzťahuje na trollovanie je jednoduché: Nerobte to.

Zlá vôľa[upraviť | upraviť zdroj]

Trollovanie je úmyselný, zlovoľný pokus narušiť editovanie Wikipédie. Ignorancia nie je trollovanie. Obyčajný nesúhlas nie je trollovanie. Zaujaté úpravy, aj keď agresívne presadzované, nie sú automaticky trollovanie. Zavádzajúca nominácia, hlasovanie a navrhovanie pravidiel nie je okamžite trollovanie. Trollovanie je to len vtedy, ak sú tieto veci programovo motivované zlomyseľnosťou, nielen ignoranciou alebo zaujatosťou. Je teda potrebné posudzovať osobnú motiváciu činov tých druhých. Takýto úsudok by ste nemali predkladať, keď si ním nie ste veľmi istí. Toto by ste si mali uvedomiť, kedykoľvek cítite potrebu niekoho obviniť z toho, že je troll.

Keď sa pokúšate rozhodnúť, či je niekto troll, snažte sa predpokladať, že ním nie je. Zdvorilo a rozumne mu vysvetľujte chyby; odkazujte ho na pravidlá, odporúčania ohľadom štýlu a relevantné minulé diskusie. Nerobte závery, že je to troll, kým neukáže úplnú neschopnosť alebo neochotu vypočuť si rozumné argumenty či pod tlakom ostatných zmierniť svoju pozíciu, a aj keď je to ten prípad, je napriek tomu lepšie zostať ticho a nechať ostatných, nech zistia to isté, než vykrikovať, že niekto je troll, a narobiť ešte väčší zmätok. Lepšie je nechať trolla, nech sa baví trochu dlhšie, ako zahnať skutočného prispievateľa, ktorý sa dostal na scestie. Uvedomte si princípy, ktoré sa skrývajú za pravidlom Wikipédia:Buďte láskaví k nováčikom a aplikujte ich.

Typy trollovania[upraviť | upraviť zdroj]

Nasledujúce riadky identifikujú niektoré druhy správania trollov. Neočakávajte však, že ich správanie bude celkom zodpovedať opísanému a na druhú stranu ani vystupovanie opísaným spôsobom nemusí znamenať, že redaktor je troll. Dôležitou súčasťou „trollovania“ je hľadanie nových spôsobov ako ostatných frustrovať.

Editačné vojny[upraviť | upraviť zdroj]

Typický troll úmyselne zverejní nejakú poburujúcu myšlienku – povie niečo zvlášť kontroverzné, aby podnietil flame war. To isté urobí aj niekto, kto má minoritné alebo kontroverzné názory a kto ozaj verí, že jeho pohľad je vo Wikipédii nedostatočne prezentovaný. Trollovia však väčšinou nehľadajú konsenzus a kompromis, namiesto toho budú trvať na svojej pozícii bez ohľadu na možnosť kompromisu.

Nie všetci trollovia zapojení do editačných vojen si vyberajú tému, ktorá je zreteľne kontroverzná. Definičnou charakteristikou tohto typu trolla nie je obsah úprav, ale správanie pri diskusiách o nich, jeho odmietanie zobrať do úvahy dôkazy a citácie alebo akceptovať konsenzus či kompromis.

Ľudia, ktorí vášnivo veria tomu, čo píšu, sa často správajú spôsobom, ktorý sa ostatným javí ako trollovanie. Mnoho ľudí, ktorí nie sú trollovia, odmieta kompromis a kompromis niekedy ani nemusí byť najlepším riešením problému.

Vkladanie nevhodného obsahu[upraviť | upraviť zdroj]

Niektoré články boli založené a niektoré obrázky nahrané s jediným účelom – aby obťažovali čitateľov, alebo iných wikipediánov. Prípady ako je kopírovanie obsahu z shock sites, možno klasifikovať ako vandalizmus. Napriek tomu ak je článok s jasne nevhodným obsahom agresívne bránený s argumentom, že je to bežný encyklopedický materiál, možno to označiť ako trollovanie. Tvrdé presadzovanie existencie článkov o niektorých málo významných organizáciách s kontroverznými, napríklad rasistickými cieľami môže byť označené ako trollovanie. Na druhej strane sa nájdu aj ľudia, ktorí môžu presadzovať ich existenciu z principiálnych dôvodov bez akejkoľvek zlej vôle. Iní, ktorí nerozumejú ich uhlu pohľadu, to môžu interpretovať ako trollovanie.

Zneužívanie procesov[upraviť | upraviť zdroj]

Úmyselné zneužívanie procesov je obľúbenou hrou trollov. Medzi príklady patrí neustále nominovanie článkov na zmazanie, aj keď sú evidentne encyklopedické, nominácie výhonkov na Wikipédia:Najlepšie články, neopodstatnené uvádzanie redaktorov na Wikipédia:Žiadosť o komentár, navrhovanie kandidátov do funkcií, na ktoré evidentne nemajú predpoklady a „opravy“ vecí, ktoré sú už konsenzuálne vyriešené v odporúčaniach týkajúcich sa štýlu Wikipédie. Keď hovoríme, že je niečo „jasné“ alebo „neopodstatnené“, myslíme tým, že ktokoľvek konajúci s dobrou vôľou by súhlasil s týmito charakteristikami. Dajte si pozor na to, že občas niečo pripadá jasné vám, ale nie ostatným – a charakterizovať niekoho ako trolla len preto, že s vami nesúhlasí, môže spôsobiť, že ďalšie diskusie sa vyvinú do stavu, kedy budú Wikipédiu veľmi poškodzovať.

Zvyčajne, aj keď správanie jasne narušuje pravidlá, ide len o niekoho, kto s nimi nie je oboznámený. Sledujte reakciu redaktora, keď ho na príslušné pravidlo odkážete. Ak pravidlo akceptuje alebo začne pátrať po tom, ako ho zmeniť, tak to svedčí o tom, že nie je trollom. Ak deklaruje, že pravidlo je „zlé“ (bez akéhokoľvek úsilia zlepšiť ho) alebo ho jednoducho ignoruje, je možné, že je to troll. Uvedomte si, že „pravidlá“ na Wikipédii nie sú vždy celkom zrejmé. Pre nového wikipediána je niekedy veľmi ťažké pochopiť komplikovaný systém právomocí, ktorý Wikipédia používa, navyše tento systém často nie je do všetkých detailov opísaný (celý rad pravidiel je stanovených len zvykovo). Ak redaktor odmieta prijať fakt, že uplatnené pravidlo je skutočne pravidlom, je asi najlepšie požiadať o pomoc ostatných redaktorov. Odporučte nováčikovi obrátiť sa na Kaviareň alebo ho nasmerujte na kanál IRC, kde sú často skúsení redaktori (pozn. slovenský kanál je v súčasnej dobe pravdepodobne takmer prázdny), ktorí nováčikovi pomôžu oboznámiť sa so systémom.

Otravovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšiu formu trollovania predstavuje neustále kladenie otázok, na ktoré sú odpovede zrejmé alebo sa dajú ľahko vyhľadať. Na druhú stranu to, čo jeden človek chápe, pre iného môže byť úplne nezrozumiteľné. Ak redaktor kladie stále hlúpe otázky, poskytnite mu zdroje, kde si môže odpovede vyhľadať. Môžete ho odkázať aj na Wikipédia:Potrebujem pomoc alebo na Kaviareň. Ak pokračuje, zdvorilo mu vysvetlite, že rád pomáhate, ale ste dosť zaneprázdnený alebo zaneprázdnená. Ak pokračuje v kladení týchto otázok, aj keď ste mu ich vysvetlili, alebo sa začne žalovať, že mu nechcete pomôcť, je tu šanca, že je to troll. Ale aj tak môže byť len lenivý alebo zmätený. Zo všetkých typov trollovania je práve pri tomto nesmierne dôležité nedať sa vytočiť. Pamätajte: Wikipédia je zdroj poznania. Buďte priateľskí, keď poskytujete vedomosti ľuďom. V extrémnych prípadoch to však môže byť forma trollovania, a potom nie je nemiestne povedať dotyčnému, nech vás nechá na pokoji, ak ste dopredu podnikli primeraný pokus odpovedať na jeho otázky.

Nemiestna kritika[upraviť | upraviť zdroj]

Niektorí trollovia kritizujú projekt, jeho pravidlá, redaktorov, správcov alebo ciele projektu. Táto kritika často naberá formu obviňovania z vytvárania lobby či politických skupín, z organizovania kampaní, typicky zameraných na podporu určitého uhlu pohľadu, zo šikanovania nejakého redaktora a podobných výrokov. Rasistickí trollovia pri konfrontácii často obviňujú Wikipédiu z marxizmu alebo politickej korektnosti. Konštruktívna kritika projektu je vítaná predovšetkým zo strany stálych redaktorov, ak sa odohráva na patričných miestach. Nie je vítaná, ak sa odohráva na množstve stránok alebo je vkladaná na nepatričné miesta, ako sú stránky článkov alebo zaužívaných pravidiel. Podobá sa to vkladaniu kontroverzných tém – ak sa tak deje so snahou vylepšiť veci a byť prístupný diskusii, môže to priniesť veľký úžitok. Ak je však hlavným motívom záludnosť a zlá vôľa, nastáva problém. Samozrejme nový redaktor, s ktorým sa nezachádza v rukavičkách, to môže ľahko interpretovať ako sprisahanie skupiny - obzvlášť, keď nevidí pre svoje náreky zodpovedajúce fórum. Hodnotenie, aká kritika je konštruktívna, je bohužiaľ veľmi subjektívna záležitosť.

Autorské trollovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Prirodzenosťou trollov je rozvracať. Keď troll nájde nový, s pravidlami nekolidujúci spôsob ako robiť problémy, získa veľmi účinnú zbraň. Nezáleží na tom, ako dobre máte zadefinovaný pojem trollovanie, horlivý troll určite nájde niečo, na čo ste ešte nepomysleli.

Takže v tejto všezahŕňajúcej kategórii – ak sa redaktor stále správa rozvratne a ani zdvorilosť, snaha o konsenzus, mediácia alebo ďalšie okolnosti na neho nemajú vplyv, potom trolluje. Ak redaktor v rámci akéhokoľvek druhu konfliktu, trvá na litere pravidla, aj keď hrubo koná proti jeho duchu, je to často známka trollovania.

V týchto vyhranených prípadoch je ešte dôležitejšie než inokedy predpokladať dobrú vôľu a usilovať sa dosiahnuť konsenzus nielen na odmietnutie toho, čo si myslíte, že je trollovanie, ale aj v záležitosti, či niekto je, alebo nie je trollom. Keď sa stretnete s tvorivým trollovaním, je dobrým začiatkom prísť na túto stránku a navrhnúť doplnenie do kapitoly o typoch trollovania. Ak ostatní súhlasia, že je to trollovanie, môžete sa vrátiť ku konfliktu s týmto argumentom na svojej strane. Ak s pridaním doplnenia neuspejete, nezostáva než využiť procesy Wikipédie na riešenie sporov. Ozajstné „autorské“ trollovanie väčšinou končí až pred arbitrážnym výborom.

Nekŕmte trollov[upraviť | upraviť zdroj]

Prosím nekŕmte trollov

Bežnou radou týkajúcou sa trollov je „Prosím nekŕmte trollov.“ Aj keď dlhoroční veteráni online komunít vnímajú túto radu ako nepoužiteľnú, pretože v komunite akejkoľvek veľkosti sa vždy vyskytne niekto, kto na trollovu návnadu zaberie, mnoho ľudí si stále myslí, že je to jediná efektívna metóda, ako nakladať s trollmi. Faktom je, že keď neprilievame olej do ohňa, prinajmenšom nezhoršujeme situáciu. Akonáhle sa správanie trolla frustrovaného nedostatkom odozvy vystupňuje do zneužívania, vandalizmu atď., je omnoho jednoduchšie ho eliminovať kvôli týmto prehreškom.

Ako zaobchádzať s trollmi v editačných vojnách[upraviť | upraviť zdroj]

Trollov samozrejme niekedy nie je možné ignorovať bez toho, aby sme sa dopustili narušenia integrity článku – najmä pri prebiehajúcej editačnej vojne. Keďže nie je dobré zísť z cesty vylepšovania a chránenia Wikipédie, vždy si uvedomte zásadu zachovať chladnú hlavu, aj keď sa úpravy iných a diskusie dostávajú do varu. Nerozpakujte sa namiesto priamej akcie radšej dať podnet na riešenie konfliktov. Majte na pamäti pravidlo troch revertov. Ak niekto pri trollovaní znehodnotí článok, požiadajte ostatných o podporu pri jeho oprave. Troll sa potom buď vzdá, alebo sa vám podarí dosiahnuť konsenzus, ako s ním ďalej so všetkou rozhodnosťou zaobchádzať.

Ako reagovať na vkladanie nevhodného obsahu[upraviť | upraviť zdroj]

Aj keď bežne je najlepšie trollov ignorovať, nefunguje to na obsah načítaný do Wikipédie. Aj keby bol ignorovaný, zostáva v databáze a je viditeľný z internetu. Nevhodné články, ktoré nie je možné zmazať rýchlo, by mali byť navrhnuté na hlasovanie o zmazaní. Napriek tomu je potrebné debatu udržať striktne vo faktickej rovine. Horúca diskusia o zmazaní, navyše živená plamennými komentármi od trolla, jeho bábok a spojencov, môže povzbudiť trollovu motiváciu.

Hodnota pomalých revertov[upraviť | upraviť zdroj]

Na Wikipédii je jednou z najefektívnejších ciest ako sa vysporiadať s trvalým dohľadom nad problémami, využitie pomalých revertov. Dovoliť teda nenáležitú editáciu na krátky čas (obvykle deň alebo podobne) a potom ju revertovať. Bez akéhokoľvek druhu okamžitej reakcie troll stráca uspokojenie, nevie, čo má robiť, a revert potom zlikviduje akýkoľvek efekt jeho príspevku. Poskytuje to čas ostatným pochopiť charakter výtržníkových úprav a pritiahne ich pozornosť. Je to v podstate forma princípu „Nekŕmte trollov (aspoň nie veľmi)“.

Hlavným problémom pomalých revertov je, že sa dajú len ťažko aplikovať na často upravované články, pretože sa v nich onedlho vyskytnú ďalšie editácie.

Ako reagovať na zneužívanie procesov[upraviť | upraviť zdroj]

Na rozdiel od trollov, ktorí vandalizujú články, hlavné škody spôsobené tými, ktorí zneužívajú procesy, sú nepriame. Všeobecne je najlepšie špecifikovať svoj nesúhlas a ponechať veci tak, ako sú. V mnohých prípadoch už niekto iný problém vysvetlil a je možné jednoducho povedať, že súhlasíte. Ak nominácia alebo hlasovanie obvykle končí neúspechom, „vypilovávať“ vysvetlenie za vysvetlením alebo osobne útočiť na nominátora nič nezmení; neúspechom by to skončilo aj tak. Ak je počet nominácií alebo vyvolaných hlasovaní prílišný, je načase vyvolať proces riešenia konfliktov. Proces riešenia sporov je však dosť pomalý. Ak je množstvo nominácií alebo vyvolaných hlasovaní extrémne vysoké, je namieste žiadať núdzové zablokovanie, aby sa zabránilo ďalšiemu zväčšovaniu škôd, inak je všeobecne lepšie nechať procesy bežať.

Ako reagovať na otravovanie či nemiestnu kritiku[upraviť | upraviť zdroj]

V závislosti na mieste a tvrdosti je najlepšou cestou snahy trollov ignorovať alebo sa k nim správať ako k akejkoľvek inej editačnej vojne. Ak sa tak deje na vašej diskusnej stránke, ignorujte to alebo aplikujte pomalé reverty (raz za niekoľko dní). Nekŕmte trollov.

Nesprávne identifikovaní trollovia[upraviť | upraviť zdroj]

Keďže názor, že niekto je troll, je len subjektívny, je vždy možné, že niekto bude na základe svojho správania omylom identifikovaný ako troll. Ak ste boli obvinení z trollovania podľa vás neoprávnene, zvážte nasledujúce riešenie.

  • Nerobte to. Ak ľudia hovoria, že ste troll, pretože robíte X, nerobte X.
  • Predpokladajte dobrú vôľu. Optimistický prístup vám ušetrí množstvo problémov – nechcite byť prvou osobou, ktorá bude konať so zlou vôľou. Ľudia väčšinou naozaj majú sklony k dobrej vôli a chcú riešiť spory po dobrom.
  • Stiahnite sa. Nechajte prípad trebárs týždeň bez odozvy, aby sa nálada upokojila. Potom sa vráťte späť a pokúste sa začať diskutovať kľudne a rozumne.
  • Zvážte metódy riešenia sporov ako je žiadosť o komentár alebo mediácia.
  • Zmeňte svoj slovník. Človek je často obvinený z trollovania, pretože formuluje svoj uhol pohľadu zvlášť útočným spôsobom. Zvážte: Nepodporujete otvorene trollovanie na svojich osobných stránkach? Nezavrhujete ostatných a nezapojujete sa do osobných útokov? Neobviňujete tých, ktorí s vami nesúhlasia, z účasti v klikách? Ak s tým prestanete, ostatní na Vás budú pravdepodobne reagovať lepšie.
  • Podvoľte sa. Niekedy, nezávisle na tom, že ste si istý, že máte pravdu, ide konsenzus proti Vám. Ak sa tak stane, nechajte to tak. Možno niekedy inokedy niekto iný bude mať ten istý problém a diskusia začne znovu, ale tentoraz sa bude odvíjať celkom inak.

Ak nezávisle na tom, ako sa snažíte byť rozumný, ste stále obviňovaný z trollovania, je možné, že pocítite nutkanie vytvoriť si nový redaktorský účet a „začať znovu“. Prosím pozrite sa na stránku Wikipédia:Bábkový účet, ktorá sa týmto problémom zaoberá, a všimnite si, že sa to veľmi neodporúča. Je oveľa lepšie získať dôveru znovu pre svoje existujúce meno ako sa pokúsiť obísť svoju zlú povesť. Oveľa nádejnejšie je vybudovať si rezervoár tolerancie, ak budete konať konzistentným spôsobom, ktorý ľudia môžu pochopiť a predvídať – a byť majiteľom jedného účtu je toho súčasťou.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]