Záhorský potok (prítok Krtíša)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Záhorský potok
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Veľký Krtíš
Obce Bátorová, Záhorce
prameň Bátorová
 - poloha Dolina (pole)
 - výška 183 m
 - súradnice 48°08′25″S 19°17′27″V / 48,1404°S 19,2908°V / 48.1404; 19.2908
Ústie Krtíš
 - poloha Záhorce
 - výška 143 m
 - súradnice 48°06′09″S 19°20′15″V / 48,1026°S 19,3374°V / 48.1026; 19.3374
Dĺžka 0,6 km
Rád toku III.
Hydrologický identifikátor 4-24-02-636
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Záhorský potok[1] je potok v regióne Poiplie na území obcí Bátorová a Záhorce v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji. Je pravostranným prítokom Krtíša a má dĺžku 0,6 km. Je vodným tokom III. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 183 m n. m. v centrálnej časti územia obce Bátorová, v poľnohospodárskom extraviláne v poli Dolina. Patrí do okresu Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Juhoslovenská kotlina v geomorfologickom podcelku Ipeľská kotlina[2].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom poľnohospodárskym extravilánom, preteká poľom Nad Mlákou v obci Bátorová, v 170 m n. m. preteká z územia obce Bátorová do územia obce Záhorce, preteká poľom Hlboká dolina v obci Záhorce, veľkým oblúkom preteká cez intravilán obce Záhorce, v poli Šariny v 145 m n. m. priberá krátky bezmenný pravostranný prítok a v poli Šariny ústi v 143 m n. m. do Krtíša ako jeho pravostranný prítok. Vodný tok Záhorský potok má jeden bezmenný nevýznamný prítok.[3][4][5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný tok Záhorský potok na území obcí Bátorová a Záhorce má pôvod v názve obce Záhorce, v prostredí ktorej preteká a ústi. Z názvu obce Záhorce rozšírením o formant -ský bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Záhorský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6].

Názov vodného toku Záhorský potok bol štandardizovaný v roku 1976[7]. V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Záhorský potok nie je jedinečným hydronymom (február 2022); existujú štyri takéto homonymné názvy potokov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-03-01.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-25]
  3. [3] [cit. 2022-03-02].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 10, 92, 190, 201. 079-902-87
  5. Geografické názvy okresu Veľký Krtíš A 21. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-471/1991 z 30.9.1991. 88 s. S. 13, 62, 68, 69, 75, 81. ISBN 80-900509-2-1
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 171. Bratislava 1977. 79-008-76.