Preskočiť na obsah

Záhradský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Záhradský potok
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trenčiansky kraj
Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec Lubina
prameň Lubina
 - poloha Nad žľabom (les)
 - výška 604 m
 - súradnice 48°50′17″S 17°40′24″V / 48,8380°S 17,6734°V / 48.8380; 17.6734
Ústie Kamečnica
 - poloha Lubina
 - výška 384 m
 - súradnice 48°49′22″S 17°41′39″V / 48,8229°S 17,6941°V / 48.8229; 17.6941
Dĺžka 2,5 km
Rád toku V.
Hydrologický identifikátor 4-21-09-1742
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Záhradský potok[1][2] je potok v regióne Kopanice na území obce Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. Je pravostranným prítokom Kamečnice a má dĺžku 2,5 km. Je vodným tokom V. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 604 m n. m. v centrálnej časti územia obce Lubina, v zmiešanom poľnohospodárskom a lesnom extraviláne na južnom svahu lesa Nad žľabom. Patrí do okresu Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Biele Karpaty v geomorfologickom podcelku Javorinská hornatina[3].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom lesným a poľnohospodárskym extravilánom územia obce Lubina, v celom svojom toku sleduje tento smer, preteká lesom Žľab, ľavým brehom obmýva les Záhradská i kopanicu Záhradská v Lubine, tesne pred zaústením vteká do intravilánu kopanice Podkozince v Lubine a ústi do Kamečnice ako jej pravostranný prítok. Vodný tok Záhradský potok nemá významnejší prítok.[4][5][6][7]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný tok Záhradský potok na území obce Lubina má pôvod v toponyme lesa Záhradská, prípadne susediacej kopanice Záhradská, v priestore ktorých preteká. Z toponyma Záhradská kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Záhradský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[8].

Názov vodného toku Záhradský potok bol štandardizovaný v roku 2009[9]. V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Záhradský potok je jedinečným hydronymom (február 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-03-07.
  2. Geografické názvy okresu Trenčín A19. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-395/1991 z 5.8.1991. 122 s. S. 48, 102. ISBN 80-900509-1-3.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-03-07]
  4. Priebeh vodného toku Záhradský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-03-08].
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 101, 167. 079-902-87
  6. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 2. Názvy sídelných geografických objektov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-221/1981 z 9.9.1981, Kartografické informácie 11. 165 s. S. 112, 161. Bratislava 1981. 79-906-81.
  7. Geografické názvy okresu Trenčín A19. Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-395/1991 z 5.8.1991. 122 s. S. 48, 49, 102, 115. ISBN 80-900509-1-3.
  8. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  9. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5596/2009 zo dňa 4.9.2009 o štandardizácii 302 názvov vodných tokov. Príloha č. 1 + č. 2. Spravodajca ÚGKK SR, 2009, ročník 41, čiastka 4, s. 64 - 73. Dostupné online [4] Archivované 2022-01-20 na Wayback Machine [cit. 2022-02-21.]