Základná škola (Bratislava, Sokolíkova 2)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
ZŠ Sokolíkova 2

Základná škola na Sokolíkovej ulici 2 sa nachádza v mestskej časti Bratislavy – v Dúbravke. Bola založená 2. septembra 1974.

Prvým riaditeľom tejto základnej školy bol PaedDr. Ján Galbavý, ktorého v roku 1977 vystriedala p. riaditeľka Oľga Janáková. Jej snaha vybudovať školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov s posilnenými hodinami konverzácie v nemeckom jazyku bola úspešná, kvalitná výučba bola zabezpečená aj zahraničnými lektormi z Nemecka. Škola nadviazala družobné kontakty so základnými školami v Halle/Andersalle, v Kijeve a vo Vrchlabí, ktoré umožňovali výmenné pobyty žiakov a pedagógov školy. Bol vybudovaný športový areál, odborné učebne prírodopisu, chémie, fyziky, technickej výchovy a aj prvá počítačová učebňa s desiatimi PC (PMD), určená na krúžkovú činnosť.

V roku 1990 sa stala riaditeľkou školy Mgr. Kvetoslava Ambrusová. Jej prvoradým záujmom bola vysoká kvalita výchovno - vzdelávacieho procesu, rozšírenie výučby cudzích jazykov o anglický jazyk, hľadanie nových možností zefektívnenia výučby.

Škola sa stala v roku 1999 pilotnou školou projektu Infovek a zapojila sa do projektu Štátneho pedagogického ústavu "Informatizácia na základných školách". V rámci projektu vznikali a boli overované pedagogické materiály z oblasti informatiky a implementácie digitálnych technológií do vyučovania. Skúsnosti z informatizácie školy vzbudili v pedagogickej verejnosti veľký záujem, a tak na škole prebiehali ukážkové hodiny, metodické dni a v spolupráci s Metodicko - pedagogickým centrom aj školenia v oblasti implementácie IKT do vyučovania. Už v roku 2001 za zavádzanie IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu škola obdržala Cenu za najaktívnejšiu školu od asociácie Infovek Slovensko [1] .

Jeden z metodických dní - metodický deň pre Klub internetu v Trenčíne, bol zachytený na stránke: [2] .

Aktivity školy sú priebežne zverejňované na jej web stránke, ktorá bola za svoj obsah ocenená v Súťaži o najlepšiu web stránku školy za rok 2002 a 2004. Úspešná informatizácia tejto ZŠ inšpirovala aj redaktorov Modernej školy na zverejnenie článku: [3]

Na ZŠ Sokolikova v Bratislave je dnes výučba cudzích jazykov a používanie digitálnych technológií prirodzenou súčasťou výchovno - vyučovacieho procesu, čo sa premieta aj do metód a foriem predmetov ISCED1 a ISCED2. Na škole je vybudovaných päť multimediálnych učební, ktoré žiaci pravidelne využívajú pri výučbe predmetov. Mnohé vyučovacie hodiny sú odučené s pomocou dataprojekora či virtuálnej tabule. Klasifikačný hárok nahradila internetova žiacka knižka.

Na základe nadobudnutých skúseností z využívania digitálnych technológií na tejto základnej škole bol vypracovaný vzorový plán pre nový predmet Štátneho vzdelávacieho programu Informatika, ktorý bol prezentovaný na stretnutí ÚPKI Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a následne na školeniach multiplikátorov predmetov Štátneho vzdelávacieho programu v Pezinku, Banskej Bystrici, Košiciach a na konferencii RAABE v Bratislave.

Rozvoju školy je nápomocný realizovaný projekt „Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy“, ktorý je spolufinancovaný z ESF, OP Vzdelávanie, výzva Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj, ktorého prijímateľom je m.č. Bratislava – Dúbravka. V rámci projektu učitelia hľadajú také postupy vo vyučovaní, ktoré by urobili učivo pre žiakov pútavejšie, názornejšie, aktuálnejšie. Web stránka projektu: [4].

Riaditelia školy[upraviť | upraviť zdroj]

 • v rokoch 1974 - 1977 PaedDr. Ján Galbavý,
 • v rokoch 1977 - 1990 Oľga Janáková,
 • v rokoch 1990 - 2003 Mgr. Kvetoslava Ambrusová,
 • v rokoch 2003 - 2008 PaedDr. Anna Mazúrová,
 • v rokoch 2008 - 2014 Mgr. Ľubomír Kocmunda,
 • od roku 2014 je riaditeľkou školy Mgr. Daniela Ďurkovská.

Zameranie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Dominantou školy je jazykové vyučovanie a implementácia IKT do predmetov, k čomu je nápomocné zavádzanie inovatívnych metód a foriem do vyučovania. Na škole boli úspešne realizované projekty:

 • Otvorená škola – oblasť športu, oblasť IKT
 • Jazykové laboratóriá a revitalizácia školských knižníc
 • Digitálne štúrovstvo na školách – vzdelávanie verejnosti v oblasti IKT
 • Projekt informatizácie regionálneho školstva (PIRŠ)
 • FIT – funkčná IT gramotnosť pedagogických zamestnancov
 • SOCRATES COMENIUS
 • Web Based Learning – vzdelávanie pomocou webu
 • Projekt 40UP – IT vzdelávanie verejnosti nad 40 rokov

V školskom roku 2009/2010 sa škola zapojila do celonárodných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu, Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky, do projektu Dátového centra. Pokračuje v aktivitách ako Microsoft IT Academy.

Známi absolventi[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°10′51″S 17°02′16″V / 48,180866°S 17,037759°V / 48.180866; 17.037759