Základy záhradníctva

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Základy záhradníctva je vyučovací predmet stredných priemyselných škol v odbore záhradná a krajinná tvorba. Pod pojmom záhradníctvo sa rozumie niekoľko odvetví a to úžitkové záhradníctvo (zeleninárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo) a okrasné záhradníctvo (kvetinárstvo a sadovníctvo).

Témy základov záhradníctva[edit | edit source]

Medzi témy základov záhradníctva patrí :

Ďalšie vyučovacie predmety[edit | edit source]

Medzi ďalšie vyučovacie predmety odboru záhradná a krajinná tvorba patrí dendrológia, záhradné stavby a urbanizmus.

Zdroje[edit | edit source]