Zápal pankreasu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zápal pankreasu alebo pankreatitída je zápalové ochorenie podžalúdkovej žľazy, ktoré postihuje predovšetkým časť žľazy s vonkajšou sekréciou, a len v ťažkých prípadoch i hormonálne funkcie pankreasu. Rozlišujeme nasledovné klinické typy zápalov pankreasu:

 • Akútna pankreatitída
 • Akútna recidivujúca pankreatitída
 • Chronická akútne exacerbujúca pankreatitída
 • Chronická pankreatitída bez akútnych exacerbácií
  • bezbolestná forma
  • bolestivá forma

Medzi jednotlivými formami nie sú vždy ostré hranice a sú možné prechody z jednej do druhej formy ochorenia. Rovnako etiologické faktory sú si podobné, a platia viac-menej pre všetky uvedené klinické formy.

Etiológia[upraviť | upraviť zdroj]

V našom regióne je najčastejšou príčinou pankreatitídy ochorenie žlčových ciest – tzv. biliárna pankreatitída. Úspešne jej sekunduje alkoholická pankreatitída. Ostatné príčiny sú podstatne vzácnejšie – hyperlipoproteinémia I. a V. typu, cystická fibróza, hemochromatóza, hyperparatyreóza, systémové vaskulitídy, úrazy, pooperačné komplikácie (najčastejšie po operácii žlčníka a žlčových ciest), lieky (kortikoidy, azatioprin, hormonálna antikoncepcia, tiazidy, paracetamol), vírusy (zápal slinnej žľazy - parotitis epidemica). Zhruba v 30% prípadov nie je možné určiť príčinu ochorenia.

Patogenéza[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje nepochybná súvislosť pankreatitídy s ochorením žlčových ciest. Ako príčina sa uvádza zvýšenie tlaku v žlčových cestách so spätným tokom žlče do pankreatického vývodu, následnou aktiváciou pankreatických enzýmov, ktoré spôsobia „samonatrávenie“ samotného pankreasu. Problémom je, že k istému spätnému toku dochádza i za normálnych okolností – zrejme je nutné pôsobenie ďalších faktorov, ako napríklad poškodenie ochrannej výstelky pankreatického vývodu.

Takisto nebol dokázaný priamy toxický vplyv alkoholu. Zistila sa však nadmerná sekrécia pankreatických enzýmov a zvýšený sklon k vločkovateniu pankreatickej šťavy, ktorá upcháva menšie vývodov.
Ochorenia dvanástnika môžu poškodiť ochrannú výstelku pankreatického vývodu a spôsobiť následnú zápalovú reakciu. Úrazy a infekcie uvoľňujú z poškodených buniek hydrolázy - látky, ktoré aktivujú činnosť pankreatických enzýmov.

Diagnostika[upraviť | upraviť zdroj]

Anamnéza[upraviť | upraviť zdroj]

 • Prvým najčastejším údajom je bolesť v nadbruší s možným šírením do oboch podrebrí, event. do chrbta
 • Časté zvracanie
 • Zastavenie odchodu plynov a stolice

Klinický nález[upraviť | upraviť zdroj]

 • Celková schvátenosť, niekedy s prejavmi celkovej infekcie – zvýšená teplota
 • Dehydratácia
 • Ťažko priehmatné brucho, na pohmat výrazne bolestivé

Laboratórny nález[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zvýšený počet leukocytov
 • Zvýšené hodnoty amyláz a lipázy, čo sú enzýmy tvoriace sa v podžalúdkovej žľaze a pri zápale žľazy sa dostanú vo zvýšenej miere do krvného obehu. Lipáza je oproti amylázam senzitívnejšia i špecifickejšia
 • Môžeme nájsť i zvýšené hodnoty CRP

Zobrazovacie metódy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ultrazvukové vyšetrenie potvrdí, že žľaza je presiaknutá, hypoechogénna, neostrých kontúr, môžu byť rozšírené vývody žľazy. Zobrazenie je často sťažené zvýšeným množstvom plynov v črevných kľučkách.
 • CT vyšetrenie potvrdí opuch a ďalšiu prípadnú patológiu, ale najväčším prínosom je zistenie možných nekróz žľazy
 • MR umožní ďalšie detailné zobrazenie žľazy. V akútnej fáze nie je indikované, využíva sa k diagnostike neskorých komplikácií zápalu pankreasu – pseudocysty a podobne.

Diferenciálna diagnostika[upraviť | upraviť zdroj]

Z ochorení tráviacej sústavy môžu napodobovať toto ochorenie zápal žlčníka, žalúdočný vred, zápal žalúdka. Z iných je potreba vylúčiť infarkt srdcového svalu, zápal pľúc, prípadne ďalšie nie menej významné, ale už nie život ohrozujúce ochorenia.

Liečba[upraviť | upraviť zdroj]

Konzervatívna[upraviť | upraviť zdroj]

Spočíva v aplikácii liekov proti bolesti, infúzií vo veľkom množstve, zamedzení príjmu potravy, zavedením nasogastrickej sondy a náhradou stravy v infúznych roztokoch. Pri rozvoji celkového zápalu podanie širokospektrálnych antibiotík. Pravidelná kontrola stavu vnútorného prostredia a liečba jeho porúch.

Chirurgická[upraviť | upraviť zdroj]

Pristupuje sa k nej vtedy, ak sa potvrdí prítomnosť väčších a rozširujúcich sa nekróz alebo komplikácií zápalu, ako je napr. väčšia pseudocysta. Vtedy je namieste operácia.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]