Železničná spoločnosť Cargo Slovakia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z ZSCS)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°09′38″S 17°09′19″V / 48,160448°S 17,155312°V / 48.160448; 17.155312

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Právna formaakciová spoločnosť
Odvetvieželezničná nákladná doprava
Založená1. január 2005
ZakladateľSlovenská republika
SídloDrieňová 24, 820 09 Bratislava
VedenieIng. Roman Gono
Zamestnancov5 485 (k 01.01.2019)
Vlastník100% Slovenská republika (v jej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
Webová stránkazscargo.sk
Sídlo na Drieňovej ulici č. 24 v Bratislave

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (skratka: ZSSK CARGO alebo ZSCS, VKM: ZSSKC) je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 na základe Uznesenia vlády SR č. 662/2004 zo dňa 7. 7. 2004 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave Železničnej spoločnosti, a. s., na dve časti: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (osobná doprava) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (nákladná doprava). Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Podiel ZSSK CARGO na slovenskom trhu je v súčasnosti okolo 80%. V porovnaní s ostatnými nákladnými dopravcami pôsobiacimi na území Slovenska má ZSSK CARGO najväčšie pokrytie územia.

Činnosť[upraviť | upraviť kód]

Hlavnou obchodnou činnosťou ZSSK CARGO je poskytovanie dopravno-prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave. Okrem toho spoločnosť vykonáva údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel (hnacie dráhové vozidlá a nákladné vozne) a zabezpečuje technické kontroly, bezpečnostné prehliadky, skúšky a merania.

K ostatným službám, ktoré ZSSK CARGO ponúka, patrí prenájom hnacích dráhových vozidiel a nákladných vozňov, autodoprava a zabezpečenie uzavretia zmluvy na používanie ochranných známok UIC a EUR pre výrobe a oprave paliet.

Produktové portfólio[upraviť | upraviť kód]

 • nákladná preprava: preprava jednotlivých vozňov, skupín vozňov a ucelených vlakov, intermodálna preprava, preprava automobilov, preprava odpadov;
 • vlečkové služby;
 • služby prekládky tovarov;
 • podporné služby: preprava mimoriadnych zásielok, služby bezpečnostného poradcu, prepravno-obstarávateľské služby (napr. úkony colného konania, plombovanie vozňov, podanie zásielky za prepravcu atď.);
 • údržba a oprava železničných koľajových vozidiel (ŽKV): údržba a oprava hnacích dráhových vozidiel a nákladných vozňov, zmeny konštrukcie, prehliadky, kontroly, skúšky a merania ŽKV, mobilný servis (oprava priamo v prevádzke) a iné.

Certifikáty[upraviť | upraviť kód]

Spoločnosť je držiteľom certifikátov podľa noriem:

 • STN EN ISO 9001:2009 na produkty:
  • Údržba a oprava železničných koľajových vozidiel
  • Obstarávanie a nákup, metodika a analýza, služby skladovania a autodopravy
  • Východoslovenské prekladiská
  • Zabezpečovanie odbornej spôsobilosti a vzdelávania zamestnancov
 • STN EN ISO 9001:2016 na produkt:
  • Nákladná železničná preprava (logistické vlaky)
 • STN OHSAS 18001:2009 na produkt:
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Preprava[upraviť | upraviť kód]

Prepravné výkony ZSSK CARGO sa od roku 2012 pohybujú na úrovní 35 – 36 miliónov ton prepraveného tovaru za rok. V období pred ekonomickou krízou v roku 2007 dosahoval objem prepráv 50 miliónov ton ročne.

Medzi prepravovanými tovarmi má najväčšie zastúpenie železná ruda. Jej podiel tvorí až 35% z celkových prepravných objemov. Ďalšími najpočetnejšími prepravovanými komoditami sú kovy, uhlie, stavebniny, ropné výrobky, drevo a chémia.

Orgány spoločnosti[upraviť | upraviť kód]

Valné zhromaždenie[upraviť | upraviť kód]

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnosti vykonáva jediný akcionár, ktorým je Slovenská republika. Práva jediného akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Dozorná rada[upraviť | upraviť kód]

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má 6 členov.

Predstavenstvo[upraviť | upraviť kód]

Je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnene konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Členstvo v medzinárodných organizáciach[upraviť | upraviť kód]

ZSSK CARGO je členom UIC, CER, CIT, CCTT, FTE, OSJD a RailData.

Dcérske spoločnosti, pridružený a spoločný podnik[upraviť | upraviť kód]

ZSSK CARGO má 40% podiel v spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., ktorá prevádzkuje prekládkový komplex Východoslovenské prekladiská v Čiernej nad Tisou zameraný na prekládku sypkých substrátov. Táto spoločnosť je spoločným podnikom ZSSK CARGO a spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a. s.

Koncom roka 2013 založila ZSSK CARGO dve dcérske spoločnosti: Cargo Wagon, a. s., ktorej hlavnou činnosťou je manažovanie parku nákladných vozňov a ZSSK CARGO Intermodal, a. s., ktorá je zameraná na realizáciu intermodálnej prepravy. Následne vyhlásila ZSSK CARGO medzinárodný tender na predaj časti akcií v oboch spoločnostiach.

Víťazom súťaže na kúpu 66% akcií spoločnosti Cargo Wagon, a. s., sa stala švajčiarska spoločnosť AAE (neskôr AAE Wagon, a. s.). Zmluva o predaji a kúpe akcií bola podpísaná 5. marca 2015. ZSSK CARGO predala Cargo Wagon, a. s., 12 342 nákladných vozňov a spätne si prenajala 8 216 nákladných vozňov. Na základe akcionárskej zmluvy je táto spoločnosť považovaná za pridružený podnik.

Počas prvého kola sa nepodarilo nájsť strategického partnera pre ZSSK CARGO Intermodal, a. s. V auguste 2015 bolo vypísané druhé kolo medzinárodného výberového konania na vstup kvalifikovaného investora. Konania sa zúčastnili štyri spoločnosti. Ani jedna z ponúk však nesplnila očakávania ZSSK CARGO a konanie bolo ukončené bez výberu.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]