Zlatovský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zlatovský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Trenčiansky kraj
Okres Trenčín
Obce Trenčín mestská časť Zlatovce, mestská časť Záblatie, Kostolná-Záriečie
sútok zdrojníc Trenčín mestská časť Zlatovce
 - poloha Čerešňová
 - výška 343 m
 - súradnice 48°56′05″S 17°58′22″V / 48,9347°S 17,9729°V / 48.9347; 17.9729
Ústie Drietomica
 - poloha Kostolná-Záriečie
 - výška 201 m
 - súradnice 48°52′34″S 17°58′39″V / 48,8760°S 17,9774°V / 48.8760; 17.9774
Dĺžka 9,9 km
Rád toku IV.
Číslo hydronyma 4-21-09-2058
Poloha ústia
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Zlatovský potok[1] je potok v regióne Stredné Považie, na území mesta Trenčín, jeho mestských častí Zlatovce a Záblatie, a na území obce Kostolná-Záriečie v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Biele Karpaty a v geomorfologickom celku Považské podolie. Ústi do vodného toku Drietomica. Od sútoku zdrojníc po ústie má dĺžku 9,9 km vrátane strednej, zhora zakrytej, kanalizovanej časti toku v intraviláne mesta Trenčín s dĺžkou 2,3 km. Rád toku IV.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa sútokom dvoch zdrojníc v 343 m n. m. (jedna priteká zo západu a druhá z juhozápadu) na území mesta Trenčín mestskej časti Zlatovce, v severozápadnej oblasti katastrálneho územia Zlatovce, v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji, v lesnom extraviláne v lese Čerešňová, v regióne Stredné Považie[2]. Západná zdrojnica pramení v 410 m n. m. a juhozápadná zdrojnica v 372 m n. m., obe v lesnom extraviláne. Západná zdrojnica tečie po hranici medzi katastrálnym územím (mestskou časťou Trenčína) Zlatovce a katastrálnym územím Hanzlíková (nemá štatút mestskej časti Trenčína).

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od sútoku zdrojníc v 343 m n. m. tečie juhovýchodným smerom cez lesný extravilán po hranici medzi katastrálnym územím Zlatovce a katastrálnym územím Hanzlíková, v 296 m n. m. priberá bezmenný ľavostranný prítok a mení smer na juh, postupne sa vracia do juhovýchodného smeru, vyteká z lesného extravilánu a tečie cez poľnohospodársky extravilán, v 213 m n. m. podteká diaľnicu D1 Bratislava-Žilina, vteká do intravilánu Zlatoviec a pokračuje v prekrytom kanáli, v odokrytej rýhe pokračuje v juhozápadnom smere v mestskej časti Záblatie, v 202 m n. m. opúšťa územie mestskej časti Záblatie a vteká na územie obce Kostolná-Záriečie, na území obce Kostolná-Záriečie po krátkom úseku v 201 m n. m. ústi do Drietomice ako jej ľavostranný prítok.

Zlatovský potok patrí do okresu Trenčín v Trenčianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Biele Karpaty v geomorfologických podcelkoch Bošácke bradlá a Súčanská vrchovina a v geomorfologickom celku Považské podolie v geomorfologických podcelkoch Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina.[3][4] Nemá dôležitejšie prítoky.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Zlatovský potok má pôvod v názve mestskej časti Trenčína Zlatovce (do 1976 samostatná obec), na území ktorej vodný tok vzniká sútokom zdrojníc a preteká. Z toponyma Zlatovce bolo po rozšírení o formant -ský, po systémovej redukcii o hlásky -ce a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Zlatovský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6]. Dochované písomné záznamy názvu dnešnej mestskej časti Zlatovce sa viažu k roku 1244 v podobe Zlatouice, 1245 Zlathovecz, 1439 Zlatowycz, 1773 Zlatowcze [7][8]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1978[9]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Zlatovský potok je jedinečným hydronymom (august 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] cit. 2022-08-03.
  2. Geografické názvy okresu Trenčín A19. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-395/1991 z 5.8.1991. 122 s. S. 11, 90. ISBN 80-900509-1-3.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-08-03]
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 101, 102, 107. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Zlatovského potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-08-03]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1978. 357, 3. diel s. S. 397.
  8. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 303.
  9. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.03.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 120. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)