Zločin proti ľudskosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vraždenie civilistov nacistickými oddielmi na Ukrajine po nemeckom vpáde. Chlapec stojaci nad telami svojich príbuzných bol následne zavraždený ranou do tyla. Slarov, Ukrajina, ZSSR. 4. júl 1941.

Zločin proti ľudskosti je v súčasnom medzinárodnom práve rôzne definovaná skupina zločinov, ktoré všeobecne zahŕňajú akty fyzického násilia alebo prenasledovania páchaného na zraniteľných skupinách civilného obyvateľstva, vykonávané úmyselne, systematicky a v masovom rozsahu.[1] Za najzávažnejší zločin proti ľudskosti je považovaná genocída. Na rozdiel od vojnových zločinov môžu byť zločiny proti ľudskosti vykonávané aj mimo ozbrojených konfliktov. Zločiny proti ľudskosti sú považované za najzávažnejšie zločiny v medzinárodnom práve a na ich vyšetrenie neexistuje premlčacia doba. Vzhľadom na ich závažnosť možno zločiny proti ľudskosti trestať aj mimo krajín, v ktorých boli vykonané, medzinárodnými súdmi ako sú Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu a Rwandu.[1]

V súčasnosti je vymedzenie zločinov proti ľudskosti dané Rímskym štatútom Medzinárodného trestného súdu zo 17. júla 1998,[2] kde sú podrobne definované v článku 7.

Vymedzenie zločinov proti ľudskosti sa pre potreby Medzinárodného trestného súdu sa používa od konca druhej svetovej vojny, kedy bolo použité pre potreby Norimberského tribunálu. Pre potreby tohto súdu bol zločin proti ľudskosti vymedzený Londýnskou chartou Medzinárodného vojenského tribunálu a zahŕňal nasledovné[3]: „vražda, vyhladzovanie, zotročenie, deportácia a iné neľudské činy spáchané proti akémukoľvek civilnému obyvateľstvu pred vojnou alebo počas vojny; alebo prenasledovanie z politických, rasových či náboženských dôvodov, ak sú či nie sú porušením interného práva v zemi, kde boli spáchané...“

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Schabas, W. A., 2005, Crimes Against Humanity. in Shelton, D. L., Encyclopedia of Genocide and Crimes against humanity. Vol. 1 A–H. Thomson Gale, Detroit, s. 209-216
  2. Rome Statute of the International Criminal Court [online]. Organizácia Spojených národov, [cit. 2014-09-27]. Dostupné online. (po anglicky)
  3. Nuremberg Trial Proceedings Vol. 1 Charter of the International Military Tribunal [online]. New Haven: Lillian Goldman Law Library, 2008, [cit. 2014-09-27]. Dostupné online. (po anglicky)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]