Československo-sovietska zmluva (1943)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík alebo neoficiálne československo-sovietska zmluva z 12. decembra 1943 (originálne názvy pozri v kapitole Názov) bola bilaterálna zmluva podpísaná 12. decembra 1943 medzi Dočasným štátnym zriadenímZSSR.

Signatármi zmluvy boli veľvyslanec ČSR v Moskve Zdeněk Fierlinger a sovietsky komisár zahraničných vecí Viačeslav Michajlovič Molotov, pričom pri podpise bol prítomný tiež Edvard Beneš a Josif Vissarionovič Stalin.

Zmluva bola prehĺbením Zmluvy o vzájomnej pomoci medzi ČSR a ZSSR podpísanej 16. mája 1935Prahe a potvrdením dohody o obnovení diplomatických stykov a spoločnom postupe vo vojne proti Nemecku medzi Dočasným štátnym zriadením a ZSSR podpísanej 18. júla 1941 v Londýne. Znamenala záväzok o vzájomnom postupe vo vojne proti Nemecku a základné predpoklady budúcej povojnovej spolupráce.

Názov[upraviť | upraviť kód]

Originálne názvy zmluvy sú:

 • čes. Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československem a Svazem sovětských socialistických republik,
 • rus. Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой РеспубликойDogovor o družbe, vzaimnoj pomošči i poslevoennom sotrudničestve meždu Sojuzom Sovetskich Socialističeskich Respublik i Čechoslovackoj Respublikoj.

Štruktúra a obsah[upraviť | upraviť kód]

Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch – v českom a ruskom jazyku. Obsahovala šesť článkov:

 1. Záväzok vzájomnej vojenskej a inej pomoci a podpory vo vojne proti Nemeckujeho spojencom.
 2. Záväzok nevstúpiť do rokovaní s vládou Nemecka (alebo inou nemeckou vládou, ktorá sa nevzdá vojnových zámerov) a bez vzájomnej dohody neuzatvárať prímerie alebo mier s Nemeckom ani s jeho spojencami.
 3. Záväzok vzájomnej vojenskej a inej pomoci a podpory v prípade vojny s Nemeckom alebo jeho spojencom po skončení druhej svetovej vojny.
 4. Dohoda na „tesnej a priateľskej spolupráci“ po vojne, založená na zásadách nezasahovania do vnútorných záležitostí druhého štátu, vzájomného rešpektovania zvrchovanosti, vyvíjania „čo možno najširších“ hospodárskych stykov a vzájomného poskytovania hospodárskej pomoci.
 5. Záväzok neuzatvárania spojenectva alebo neúčasti na koalícii namierenej proti druhej zmluvnej strane.
 6. Platnosť zmluvy určená na dobu 20 rokov od podpísania s predĺžením na ďalších päť rokov, pokiaľ jedna zo zmluvných strán nevypovedá zmluvu 12 mesiacov pred uplynutím lehoty. Zmluva podlieha ratifikácii.

K zmluve boli pripojené štyri memorandá:

 • Memorandum československej vlády k transferu Nemcov a Maďarov z Československa – sformulovaná zásada, že podľa zákonov Nemecka sú „všetci Nemci v ČSR ríšskymi občanmi“ a že do piatich rokov majú opustiť územie ČSR, pokiaľ o ich československom štátnom občianstve nerozhodne československá vláda. Ďalšou zásadou bolo, že vo všetkých obciach v ČSR musí byť aspoň 67 % podiel obyvateľstva českej, slovenskej alebo ukrajinskej národnosti.
 • Memorandum československej vlády o vojenských otázkach – otázky organizácie československých vojenských jednotiek na území ZSSR (1. čs. armádny zbor, 1. čs. zmiešaná letecká divízia, 2. čs. paradesantná brigáda a ď.), sovietskej vojenskej pomoci československej armáde a povojnovej spolupráce armády ČSR s Červenou armádou.
 • Memorandum československej vlády o povojnovej československo-sovietskej hospodárskej spolupráci – proklamované, že všetok vojenský priemysel v ČSR bude znárodnený a prebehne reorganizácia bánk a úverového systému v ČSR.
 • Memorandum československej vlády o požiadavkách týkajúcich sa postavenia Československa a riešenia otázky jeho národnostných menšín po uzavretí prímeria.[1]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Gronský 2005, s. 453 (poznámka pod čiarou č. 32)

Použitá literatúra[upraviť | upraviť kód]

 • Gronský, ed. (2005), „Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik z 12. prosince 1943“, Komentované dokumenty k ústavným dějinám Československa I. (1918 – 1945), Praha: Karolinum, str. 450-453, ISBN 8024610272 

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]