Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v Hurbanove

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Hurbanovo v okrese Komárno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Socha na stĺpe Nahrať súbor Socha na stĺpe
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-283/1 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Bohatá

Poloha
401-2532/1 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park pri Ordódyovskej kúrii

Kúria
Nahrať súbor
Kúria Novozámocká ul. 14
KÚ: Bohatá

Poloha
401-2509/1 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kúria Antala VI. Ordódyho

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Novozámocká ul. 14
KÚ: Bohatá

Poloha
401-2509/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anglický;park Bohatá

Kostol Nahrať súbor Kostol Školská ul. 1145
KÚ: Bohatá

Poloha
401-282/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Anny;filiálny kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka pohrebná s hrobkou
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11536/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná s hrobkou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Feszty;fesztyovské kolumbárium

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ Komárňanská ul. 67
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11533/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dom M.Konkolyho,A.+G.Fesztyho

Kostol Nahrať súbor Kostol Komárňanská ul. 90
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11547/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ladislava;farský kostol

Zvonica Nahrať súbor Zvonica Komárňanská ul. 90
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11547/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná;veža,zvonica farského kostola

Fara Nahrať súbor Fara Komárňanská ul. 107
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11547/3 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.,chodbová;

Observatórium Nahrať súbor Observatórium Komárňanská ul. 134
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-287/1 Unifikovaný názov PO: observatórium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Hvezdáreň

Park Nahrať súbor Park Komárňanská ul.
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-287/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park pri hvezdárni

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Knižnica Komárňanská ul. 125
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-287/3 Unifikovaný názov PO: knižnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;knižnica observat.,pôrodnica

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná Komárňanská ul. 298
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11544/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Thege Konkoly;Kaplnka rodiny Thege Konkoly

Krypta Nahrať súbor Krypta Komárňanská ul. 298
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11544/2 Unifikovaný názov PO: krypta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Thege Konkoly;Krypta rodiny Thege Konkoly

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Komárňanská ul. 298
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11544/3 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;Elek Thege Konkoly

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Komárňanská ul. 298
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11544/4 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mikloš Thege Konkoly

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Komárňanská ul. 298
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11544/5 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Feri Thege Konkoly

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Plot Komárňanská ul. 298
KÚ: Hurbanovo

Poloha
401-11544/6 Unifikovaný názov PO: plot

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kovový;

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty