Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v Kolárove

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Kolárovo v okrese Komárno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Mlyn lodný
Nahrať súbor
Mlyn lodný
KÚ: Kolárovo

Poloha
401-2265/0 Unifikovaný názov PO: mlyn lodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia lodného mlyna

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Komárňanská cesta
KÚ: Kolárovo

Poloha
401-2090/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký,kamenný;

Socha Nahrať súbor Socha Komárňanská cesta
KÚ: Kolárovo

Poloha
401-2090/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Vendelín;socha sv.Vendelína

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie Komárňanská cesta
KÚ: Kolárovo

Poloha
401-2090/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov,kameň;

Pomník so súsoším Nahrať súbor Pomník so súsoším Kostolné nám.
KÚ: Kolárovo

Poloha
401-2089/0 Unifikovaný názov PO: pomník so súsoším

Bližšie určenie; zaužívaný názov: I.sv.v.;pomník padlým v I.sv.v.

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Kostolné nám.
KÚ: Kolárovo

Poloha
401-2091/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;Mariánsky stĺp

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Kostolné nám.
KÚ: Kolárovo

Poloha
401-2091/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Korunovanie P.M.;súsošie Korunovania P.M.

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Kostolné nám.
KÚ: Kolárovo

Poloha
401-2091/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov;

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty