Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Kameničná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Kameničná v okrese Komárno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Kameničná

Poloha
401-2087/0 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastočne;

Stanica prečerpávacia Nahrať súbor Stanica prečerpávacia
KÚ: Kameničná

Poloha
401-11907/1 Unifikovaný názov PO: stanica prečerpávacia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parná - čerpacia stanica

Komín Nahrať súbor Komín
KÚ: Kameničná

Poloha
401-11907/2 Unifikovaný názov PO: komín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ventilačný komín čerpačky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavidlo
KÚ: Kameničná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
401-11907/3 Unifikovaný názov PO: stavidlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenné - stavidlo s mostovkou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické
KÚ: Kameničná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
401-11907/4 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vodárenské,parné - vodárenské parné zariadenie

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.