Zoznam kultúrnych pamiatok v Senci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Senec v okrese Senec.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kúria Nahrať súbor Kúria 1.mája nám. 8,
KÚ: Senec

Poloha
108-537/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Turecký dom

Pranier
Nahrať súbor
Pranier Mierové nám. 0,
KÚ: Senec

Poloha
108-538/0 Unifikovaný názov PO: pranier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla pálená

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Mierové nám. 12,
KÚ: Senec

Poloha
108-2275/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neologická synagóga neológov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola jazdecká Vinohradnícka ul. 10,12,14,
KÚ: Senec

Poloha
108-2309/1 Unifikovaný názov PO: škola jazdecká

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kúria s majerom

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Farské nám. 1
KÚ: Senec

Poloha
108-11926/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša - farský kostol sv.Mikuláša

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Farské nám. 1
KÚ: Senec

Poloha
108-11926/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Lurdskej - Lurdská kaplnka

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný Farské nám. 1
KÚ: Senec

Poloha
108-11926/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný - ohradný múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11926/4 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmaný - príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11926/5 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava areálu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Krstiteľnica Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11926/6 Unifikovaný názov PO: krstiteľnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná - krstiteľnica

Súsošie-kríž s korpusom Nahrať súbor Súsošie-kríž s korpusom Farské nám. 1
KÚ: Senec

Poloha
108-11925/1 Unifikovaný názov PO: súsošie-kríž s korpusom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus - Golgota-socha Krista na kríži

Súsošie-socha i. Nahrať súbor Súsošie-socha i. Farské nám. 1
KÚ: Senec

Poloha
108-11925/2 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Mária Magdaléna - Golgota-socha Márie Magdalény

Súsošie-socha ii. Nahrať súbor Súsošie-socha ii. Farské nám. 1
KÚ: Senec

Poloha
108-11925/3 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária - Golgota-socha sv.Panny Márie

Súsošie-socha iii. Nahrať súbor Súsošie-socha iii. Farské nám. 1
KÚ: Senec

Poloha
108-11925/4 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Evanjelista - Golgota-socha sv.Jána Evanjel.

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie - Pilát odsudzuje Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie - Kristus berie kríž

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie - 1.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie - Stretnutie Krista s P.M.

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie - Šimon pomáha Kristovi

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie - Kristus a Veronika

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie - 2.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie - Kristus napomína plačúce ženy

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie - 3.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie - Vyzliekanie Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie - Pribíjanie Krista na kríž

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/16 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie - Ukrižovanie Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
108-11925/17 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie - Snímanie Krista z kríža

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty Farské nám. 1
KÚ: Senec

Poloha
108-11925/18 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie - Ukladanie Krista do hrobu


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (Crystal Project Download.pngKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty