Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Chtelnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Chtelnica v okrese Piešťany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Priestor pamätný Nahrať súbor Priestor pamätný
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-879/1 Unifikovaný názov PO: priestor pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP;

Kúria Nahrať súbor Kúria 51
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-886/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 733
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-887/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Najsv. Trojice;

Fara Nahrať súbor Fara
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-887/2 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.;

Kríž
Nahrať súbor
Kríž
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-887/3 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: plastiky 4;

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
č. 694
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-881/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pavilón Nahrať súbor Pavilón
č. 694
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-881/2 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pavilón Nahrať súbor Pavilón
č. 694
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-881/3 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pavilón Nahrať súbor Pavilón
č. 694
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-881/4 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pavilón Nahrať súbor Pavilón
č. 694
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-881/5 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-881/6 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Plastiky
KÚ: Chtelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-881/7 Unifikovaný názov PO: plastiky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhradné;

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný i.
KÚ: Chtelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-881/8 Unifikovaný názov PO: múr ohradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SV ohradný múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný ii.
KÚ: Chtelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-881/9 Unifikovaný názov PO: múr ohradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SV ohradný múr

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 736
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-888/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Jána Krstiteľa;

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
č. 839
KÚ: Chtelnica

Poloha
204-889/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Rocha;

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty