Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dolný Lopašov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dolný Lopašov v okrese Piešťany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časťou
č. 217
KÚ: Dolný Lopašov

Poloha
204-12280/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časťou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ľudový dom

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 333
KÚ: Dolný Lopašov

Poloha
204-821/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Martina;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Opevnenie kostola
č. 333
KÚ: Dolný Lopašov

Poloha
204-821/2 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Dolný Lopašov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-821/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Martin;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf
KÚ: Dolný Lopašov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-821/4 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Sebestián;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf
KÚ: Dolný Lopašov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-821/5 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: archanjel;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf
KÚ: Dolný Lopašov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-821/6 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Boh Otec I.;Boh Otec I.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf
KÚ: Dolný Lopašov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-821/7 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: svätec;Reliéf neznám.svätca

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf
KÚ: Dolný Lopašov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-821/8 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Krstiteľ;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf
KÚ: Dolný Lopašov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-821/9 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Boh Otec II.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Články architektonické
KÚ: Dolný Lopašov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-821/10 Unifikovaný názov PO: články architektonické

Bližšie určenie; zaužívaný názov: baluster,rebrá;

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty