Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Krakovany (okres Piešťany)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Krakovany v okrese Piešťany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie na stĺpe
KÚ: Krakovany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-912/0 Unifikovaný názov PO: súsošie na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rodina;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na stĺpe
KÚ: Krakovany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-914/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária s dieťaťom; Madona

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
KÚ: Krakovany

Poloha
204-909/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Mikuláša;

Socha
Nahrať súbor
Socha
KÚ: Krakovany

Poloha
204-909/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký;

Socha
Nahrať súbor
Socha
KÚ: Krakovany

Poloha
204-909/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Florián;

Súsošie na stĺpe
Nahrať súbor
Súsošie na stĺpe
KÚ: Krakovany

Poloha
204-909/4 Unifikovaný názov PO: súsošie na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Trojica; trojičný stĺp

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Krakovany

Poloha
204-909/5 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park pri kostole

Socha na stĺpe
Nahrať súbor
Socha na stĺpe
KÚ: Stráže

Poloha
204-918/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária Immaculata; mariánsky stĺp

Kúria
Nahrať súbor
Kúria
č. 204
KÚ: Stráže

Poloha
204-915/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bývalá sladovňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný
č. 325
KÚ: Stráže

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-2344/0 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 407
KÚ: Stráže

Poloha
204-917/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Gála;

Múr hradbový
Nahrať súbor
Múr hradbový
KÚ: Stráže

Poloha
204-917/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, tehla; opevnenie, hradba

Cintorín príkostolný
Nahrať súbor
Cintorín príkostolný
KÚ: Stráže

Poloha
204-917/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané; príkostolný cintorín

Náhrobník
Nahrať súbor
Náhrobník
KÚ: Stráže

Poloha
204-917/4 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;

Náhrobník
Nahrať súbor
Náhrobník
KÚ: Stráže

Poloha
204-917/5 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Školská ul.
KÚ: Stráže

Poloha
204-12128/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec súsošia sv.Trojice

Stĺp
Nahrať súbor
Stĺp Školská ul.
KÚ: Stráže

Poloha
204-12128/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp súsošia sv. Trojice

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Školská ul.
KÚ: Stráže

Poloha
204-12128/3 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie Najsvätejšej Trojice

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty