Zoznam kultúrnych pamiatok vo Vrbovom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Vrbové v okrese Piešťany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Cintorín židovský Nahrať súbor Cintorín židovský
KÚ: Vrbové

Poloha
204-10774/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: aktívny;Židovský cintorín

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Beňovského ul.
KÚ: Vrbové

Poloha
204-2491/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Beňovského ul.
KÚ: Vrbové

Poloha
204-1163/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Beňovského kúria

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Myjavská cesta
KÚ: Vrbové

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-1158/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bučko Jozef;? - 6.5.1945,ev.a.v.farár

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Slobody nám.
KÚ: Vrbové

Poloha
204-1165/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec súsošia Piety

Stĺp Nahrať súbor Stĺp Slobody nám.
KÚ: Vrbové

Poloha
204-1165/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp súsošia Piety

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Slobody nám.
KÚ: Vrbové

Poloha
204-1165/3 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie Piety a hlavica-origi.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie-kópia Slobody nám.
KÚ: Vrbové

Poloha
204-1165/4 Unifikovaný názov PO: súsošie-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie Piety a hlavica-kópia

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Námestie svätého Cyrila a Metoda
KÚ: Vrbové

Poloha
204-1164/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Martina;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Slobody nám.
KÚ: Vrbové

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-1161/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Magin Ján Baltazár;1682-1735

Zvonica (šikmá veža)
Nahrať súbor
Zvonica (šikmá veža) Sv.Cyrila a Metoda nám.
KÚ: Vrbové

Poloha
204-1162/0 Unifikovaný názov PO: zvonica (šikmá veža)

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Štefánikova ul.
KÚ: Vrbové

Poloha
204-1159/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šándor J.;1898-1940,antifašista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štefánikova ul.
KÚ: Vrbové

Poloha
204-1159/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šándor J.;1898-1940,antifašista

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty