Zoznam minerálov B

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

BaBeBiBjBlBoBrBuBy

Slovenský Názov Anglický Názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ba
Babánekit Babánekite Cu3(AsO4)2·8H2O Monoklinická sústava
Babefphit Babefphite BaBe(PO4)F VII/B.01-60 Tetragonálna sústava
Babingtonit Babingtonite Ca2Fe2+Fe3+Si5O14(OH) VIII/F.27-20 Triklinická sústava
Babkinit Babkinite Pb2Bi2(S,Se)3 II/D.12-60 Trigonálna sústava
Backit Backite Pb2AlTeO6Cl Trigonálna sústava
Badalovit Badalovite Na2Mg2Fe(AsO4)3 Monoklinická sústava
Baddeleyit Baddeleyite ZrO2 IV/D.31-10 Monoklinická sústava
Bafertisit Bafertisite Ba2Fe2+4Ti2(Si2O7)2O2(OH)2F2 9.BE.55 Triklinická sústava
Baghdadit Baghdadite Ca6Zr2(Si2O7)2O4 VIII/C.11-30 Monoklinická sústava
Bahianit Bahianite Al5Sb5+3O14(OH)2 IV/D.27-10 Monoklinická sústava
Bachčisaraicevit Bakhchisaraitsevite Na2Mg5(PO4)4·7H2O VII/C.20-05 Monoklinická sústava
Baileychlór Baileychlore (Zn,Fe2+,Al,Mg)6(Si,Al)4O10(OH)8 VIII/H.23-50 Triklinická sústava
Bairdit Bairdite Pb2Cu2+4Te6+2O10(OH)2(SO4)·H2O Monoklinická sústava
Baksanit Baksanite Bi6Te2S3 II/D.10-70 Trigonálna sústava
Balangeroit Balangeroite Mg21Si8O27(OH)20 VIII/F.24-10 Rombická sústava
Balestrait Balestraite KLi2V5+Si4O12 Monoklinická sústava
Balićžunićit Balićžunićite Bi2O(SO4)2 Triklinická sústava
Balifolit Balipholite LiBaMg2Al3(Si2O6)2(OH)8 9.DB.05 Rombická sústava
Balkanit Balkanite Cu9Ag5HgS8 II/B.09-20 Rombická sústava
Balliranoit Balliranoite (Na,K)6Ca2(Si6Al6O24)Cl2(CO3) VIII/J.09-028 Hexagonálna sústava
Balyakinit Balyakinite CuTeO3 IV/K.02-10 Rombická sústava
Bambollait Bambollaite Cu(Se,Te)2 II/D.27-10 Tetragonálna sústava
Bamfordit Bamfordite Fe3+Mo2O6(OH)3·H2O IV/E.03-40 Triklinická sústava
Banalsit Banalsite BaNa2Al4Si4O16 VIII/J.07-100 Rombická sústava
Bandylit Bandylite CuB(OH)4Cl V/G.08-10 Tetragonálna sústava
Bannermanit Bannermanite (Na,K)xV4+xV5+6-xO15, kde 0.5 < x < 0.9 IV/G.13-10 Monoklinická sústava
Bannisterit Bannisterite (Ca,K,Na)(Mn2+,Fe2+)10(Si,Al)16O38(OH)8 · nH2O 9.EG.75 Monoklinická sústava
Baotit Baotite Ba4(Ti,Nb,W)8O16(SiO3)4Cl VIII/E.08-10 Tetragonálna sústava
Barahonait-(Al) Barahonaite(Al) (Ca,Cu,Na,Fe3+,Al)12Al2(AsO4)8(OH,Cl)x·nH2O VII/C.11-070 Monoklinická sústava
Barahonait-(Fe) Barahonaite(Fe) (Ca,Cu,Na,Fe3+,Al)12Fe3+2(AsO4)8(OH,Cl)x·nH2O VII/C.11-080 Monoklinická sústava
Bararit Bararite (NH4)2SiF6 III/B.02-40 Hexagonálna sústava
Baratovit Baratovite KLi3Ca7Ti2S(SiO3)12F2 VIII/E.14-10 Monoklinická sústava
Barberiit Barberiite (NH4)BF4 III/B.01-30 Rombická sústava
Barbosalit Barbosalite Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 VII/B.08-40 Monoklinická sústava
Barentsit Barentsite Na7Al(HCO3)2(CO3)2F4 V/C.02-10 Triklinická sústava
Bariandit Bariandite Al0.6(V5+,V4+)8O20 · 9H2O 4.HE.20 Monoklinická sústava
Barićit Barićite (Mg,Fe2+)3(PO4)2·8H2O VII/C.13-30 Monoklinická sústava
Bario-olgit Bario-olgite Na(Na,Sr,Ce)2Ba(PO4)2 · 8.AC.40 Trigonálna sústava
Bario-orthojoaquinit Bario-orthojoaquinite Ba4Fe2+2Ti2O2(SiO3)8·H2O VIII/E.08-70 Rombická sústava
Barikait Barikaite Ag3Pb10(Sb8As11)Σ19S40 Monoklinická sústava
Bariofarmakoalumit Bariopharmacoalumite Ba0.5Al4[(AsO4)3(OH)4] · 4H2O 8.DK.12 Kubická sústava
Bariofarmakosiderit Bariopharmacosiderite Ba0.5Fe3+4(AsO4)3(OH)4·5H2O VII/D.47-50 Tetragonálna sústava
Barioferrit Barioferrite BaFe3+12O19 4.CC.45 Hexagonálna sústava
Barioperovskit Barioperovskite BaTiO3 4.CC.30 Rombická sústava
Bariosincosit Bariosincosite Ba(V4+O)2(PO4)2·4H2O VII/E.03-30 Tetragonálna sústava
Barit Barite BaSO4 VI/A.09-20 Rombická sústava
Barlowit Barlowite Cu4BrF(OH)6 3.DA.15 Hexagonálna sústava
Barnesit Barnesite Na2V6O16·3H2O IV/G.12-10 Monoklinická sústava
Barquillit Barquillite Cu2(Cd,Fe)GeS4 II/C.06-45 Tetragonálna sústava
Barrerit Barrerite Na2(Si7Al2)O18 · 6H2O 9.GE.15 Rombická sústava
Barringerit Barringerite (Fe,Ni)2P I/A.11-10 Hexagonálna sústava
Barroisit Barroisite ⃞(NaCa)(Mg3Al2)(Si7Al)O22(OH)2 9.DE.20 Monoklinická sústava
Barrotit Barrotite Cu9Al(HSiO4)2[(SO4)(HAsO4)0.5](OH)12 · 8H2O Trigonálna sústava
Barrydawsonit-(Y) Barrydawsonite(Y) Na1.5Y0.5CaSi3O9H Monoklinická sústava
Barstowit Barstowite Pb4(CO3)Cl6·H2O V/E.08-100 Monoklinická sústava
Bartelkeit Bartelkeite PbFe2+Ge(Ge2O7)(OH)2 · H2O 9.J0.10 Monoklinická sústava
Bartonit Bartonite K6Fe20S26S II/F.07-20 Tetragonálna sústava
Barwoodit Barwoodite Mn2+6(Nb5+☐) 2 (SiO4)2O3(OH)3 Trigonálna sústava
Barylit Barylite BaBe2Si2O7 VIII/C.02-80 Rombická sústava
Barysilit Barysilite Pb8Mn(Si2O7)3 VIII/C.06-10 Trigonálna sústava
Barytokalcit Barytocalcite BaCa(CO3)2 V/B.04-60 Monoklinická sústava
Barytolamprofylit Barytolamprophyllite (BaK)Ti2Na3Ti(Si2O7)2O2(OH)2 VIII/C.13-40 Monoklinická sústava
Bassanit Bassanite Ca(SO4) · 0.5H2O VI/C.22-10 Monoklinická sústava
Bassetit Bassetite Fe2+(UO2)2(PO4)2(H2O)10 VII/E.02-20 Monoklinická sústava
Bassoit Bassoite SrV4+3O7 · 4H2O Monoklinická sústava
Bastnäsit-(Ce) Bastnäsite(Ce) Ce(CO3)F V/C.07-30 Hexagonálna sústava
Bastnäsit-(La) Bastnäsite(La) La(CO3)F V/C.07-20 Hexagonálna sústava
Bastnäsit-(Nd) Bastnäsite(Nd) Nd(CO3)F 5.BD.20a Hexagonálna sústava
Bastnäsit-(Y) Bastnäsite(Y) Y(CO3)F V/C.07-10 Hexagonálna sústava
Batagayit Batagayite CaZn2(Zn,Cu)6(PO4)4[PO3(OH)]3·12H2O Monoklinická sústava
Batievait-(Y) Batievaite(Y) Ca2Y2[(H2O)2⃞]Ti(Si2O7)2(OH)2(H2O)2 Triklinická sústava
Batiferrit Batiferrite BaTi2Fe3+8Fe2+2O19 4.CC.45 Hexagonálna sústava
Batisit Batisite Na2BaTi2O2(Si2O6)2 VIII/F.25-10 Rombická sústava
Batisivit Batisivite BaTi6(V,Cr)8(Si2O7)O22 9.BE.95 Triklinická sústava
Baumhauerit Baumhauerite Pb12As16S36 II/E.24-10 Triklinická sústava
Baumoit Baumoite BaU3Mo2O16(H2O)6 Monoklinická sústava
Baumstarkit Baumstarkite Ag3Sb3S6 2.HA.25 Triklinická sústava
Bauranoit Bauranoite BaU2O7·4-5H2O IV/H.06-30 Triklinická sústava
Bavenit Bavenite Ca4Be2+xAl2-xSi9O26-x(OH)2+x (x = 0 to 1) VIII/G.07-10 Rombická sústava
Bavsiit Bavsiite Ba2V2O2[Si4O12] Tetragonálna sústava
Bayerit Bayerite Al(OH)3 IV/F.02-20 Monoklinická sústava
Bayldonit Bayldonite Cu3PbO(AsO3OH)2(OH)2 8.BH.45 Monoklinická sústava
Bayleyit Bayleyite Mg2(UO2)(CO3)3·18H2O V/F.02-20 Monoklinická sústava
Baylissit Baylissite K2Mg(CO3)2·4H2O V/D.02-40 Monoklinická sústava
Bazirit Bazirite BaZrSi3O9 VIII/E.01-30 Hexagonálna sústava
Bazzit Bazzite Be3(Sc,Fe3+,Mg)2Si6O18 · Na0.32 · nH2O VIII/E.12-20 Hexagonálna sústava
Baženovit Bazhenovite Ca8S5(S2O3)(OH)12·20H2O II/F.12-10 monoklinická sústava
Be
Bearsit Bearsite Be2(AsO4)(OH)·4H2O VII/D.01-20 Monoklinická sústava
Bearthit Bearthite Ca2Al(PO4)2(OH) VII/B.24-05 Monoklinická sústava
Beaverit Beaverite PbCu2+(Fe3+,Al)2(SO4)2(OH)6 VI/B.11-120 Trigonálna sústava
Beaverit-(Cu) Beaverite(Cu) Pb(Fe3+2Cu)(SO4)2(OH)6 7.BC.10 Trigonálna sústava
Beaverit-(Zn) Beaverite(Zn) Pb(Fe3+2Zn)(SO4)2(OH)6 7.BC.10 Trigonálna sústava
Beckettit Beckettite Ca2V6Al6O20 Triklinická sústava
Becquerelit Becquerelite Ca(UO2)6O4(OH)6·8H2O IV/H.03-20 Rombická sústava
Bederit Bederite Ca2(Mn2+)4(Fe3+)2(PO4)6 · 2H2O VII/C.18-15 Rombická sústava
Béhierit Béhierite Ta(BO4) V/G.07-20 Tetragonálna sústava
Behoit Behoite Be(OH)2 IV/F.01-20 Rombická sústava
Bechererit Bechererite Zn7Cu(OH)13[(SiO(OH)3(SO4)] VI/D.08-05 Trigonálna sústava
Běhounekit Běhounekite U(SO4)2(H2O)4 Rombická sústava
Beidellit Beidellite (Na,Ca)0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2 · nH2O VIII/H.19-30 Monoklinická sústava
Belakovskiit Belakovskiite Na7(UO2)(SO4)4(SO3OH)(H2O)3 Triklinická sústava
Belendorffit Belendorffite Cu7Hg6 I/A.02-22 Trigonálna sústava
Bellbergit Bellbergite (K,Ba,Sr)2Sr2Ca2(Ca,Na)4(Si,Al)l36O72·30H2O VIII/J.26-95 Hexagonálna sústava
Bellidoit Bellidoite Cu2Se II/B.03-20 Tetragonálna sústava
Bellingerit Bellingerite Cu3(IO3)6·2H2O IV/L.02-20 Triklinická sústava
Belloit Belloite Cu(OH)Cl III/D.01-25 Monoklinická sústava
Belogubit Belogubite CuZn(SO4)2·10H2O Triklinická sústava
Belomarinait Belomarinaite KNa(SO4) Trigonálna sústava
Belousovit Belousovite KZn(SO4)Cl Monoklinická sústava
Belovit-(Ce) Belovite(Ce) NaCeSr3(PO4)3F 8.BN.05 Trigonálna sústava
Belovit-(La) Belovite(La) NaLaSr3(PO4)3F VII/B.39-115 Trigonálna sústava
Beľankinit Belyankinite Ca1-2(Ti,Zr,Nb)5O12·9H2O (?) IV/D.06-10 Amorfný
Beľkovit Belkovite Ba3Nb6(Si2O7)2O12 VIII/C.14-30 Hexagonálna sústava
Bementit Bementite Mn7Si6O15(OH)8 VIII/H.28-90 Monoklinická sústava
Benauit Benauite SrFe3+3(PO4)(PO3OH)(OH)6 VII/B.36-150 Trigonálna sústava
Benavidesit Benavidesite Pb4MnSb6S14 II/E.22-20 Monoklinická sústava
Bendadait Bendadaite Fe2+Fe3+2(AsO4)2(OH)2 · 4H2O 8.DC.15 Monoklinická sústava
Benitoit Benitoite BaTiSi3O9 VIII/E.01-10 Hexagonálna sústava
Benjaminit Benjaminite Ag3Bi7S12 II/E.09-10 Monoklinická sústava
Benleonardit Benleonardite Ag15Cu(Sb,As)2S7Te4 II/B.05-70 Trigonálna sústava
Benstonit Benstonite Ba6Ca6Mg(CO3)13 V/B.03-80 Trigonálna sústava
Bentorit Bentorite Ca6Cr2(SO4)3(OH)12·26H2O VI/D.13-20 Hexagonálna sústava
Beňakarit Benyacarite KTiMn2+2Fe3+2(PO4)4OF · 15H2O VII/D.33-30 Rombická sústava
Beraunit Beraunite Fe2+Fe3+5(PO4)4(OH)5·6H2O VII/D.11-70 Monoklinická sústava
Berborit Berborite Be2(BO3)(OH)·H2O V/G.06-10 Trigonálna sústava
Berdesinskiit Berdesinskiite V3+2TiO5 IV/C.26-10 Monoklinická sústava
Berezanskit Berezanskite KLi3Ti2Si12O30 VIII/E.22-125 Hexagonálna sústava
Bergenit Bergenite Ca2Ba4(UO2)9O6(PO4)6 · 16H2O VII/E.07-60 Monoklinická sústava
Bergslagit Bergslagite CaBe(AsO4)(OH) VII/B.01-30 Monoklinická sústava
Berlinit Berlinite AlPO4 VII/A.01-10 Trigonálna sústava
Bermanit Bermanite Mn2+Mn3+2(PO4)2(OH)2·4H2O VII/D.11-40 Monoklinická sústava
Bernalit Bernalite Fe(OH)3 IV/F.15-30 Rombická sústava
Bernardit Bernardite TlAs5S8 II/E.14-20 Monoklinická sústava
Bernarlottiit Bernarlottiite Pb12(As10Sb6)S36 Triklinická sústava
Berndtit Berndtite SnS2 II/D.28-10 Trigonálna sústava
Berryit Berryite Cu3Ag2Pb3Bi7S16 2.HB.20d Monoklinická sústava
BerthieríN Berthierine (Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 VIII/H.27-70 Monoklinická sústava
Berthierit Berthierite FeSb2S4 II/E.01-10 Monoklinická sústava
Bertossait Bertossaite Li2CaAl4(PO4)4(OH)4 VII/B.28-10 Rombická sústava
Bertrandit Bertrandite Be4Si2O7(OH)2 VIII/C.07-10 Rombická sústava
Beryl Beryl Be3Al2Si6O18 VIII/E.12-10 Hexagonálna sústava
Berylit Beryllite Be3SiO4(OH)2·H2O VIII/B.01-30 Rombická sústava
Berylonit Beryllonite NaBePO4 VII/A.01-30 Monoklinická sústava
Berzelianit Berzelianite Cu2-xSe (x ≈ 0,12) II/B.03-10 Kubická sústava
Berzeliit Berzeliite (NaCa2)Mg2(AsO4)3 VII/A.08-30 Kubická sústava
Beshtauite Beshtauite (NH4)2(UO2)(SO4)2•2H2O Monoklinická sústava
Betalomonosovit Betalomonosovite Na5+xTi4(Si2O7)2[PO3(OH)]2-Y[PO2(OH)2]YO2[(OH,F)2-xOz] [0 <x<2, 0<Y<1, 0<z<1] Triklinická sústava
Betechtinit Betekhtinite (Cu,Fe)21Pb2S15 II/B.02-10 Rombická sústava
Betpakdalit-CaCa BetpakdaliteCaCa [Ca2(H2O)17Ca(H2O)6][Mo6+8As5+2Fe3+3O36(OH)] VII/C.33-30 Monoklinická sústava
Betpakdalit-CaMg BetpakdaliteCaMg [Ca2(H2O)17Mg(H2O)6][Mo8As2Fe3+3O36(OH)]   8.DM. Monoklinická sústava
Betpakdalit-FeFe BetpakdaliteFeFe [Fe3+2 (H2O)15(OH)2Fe3+(H2O)6][Mo8As2Fe3+3 O37] 8.DM. Monoklinická sústava
Betpakdalit-NaCa BetpakdaliteNaCa [Na2(H2O)17Ca(H2O)6][Mo6+8As5+2Fe3+3O34(OH)3] 8.DM.15 Monoklinická sústava
Betpakdalit-NaNa BetpakdaliteNaNa [Na2(H2O)16Na(H2O)6][Mo8As2Fe3+3O33(OH)4] 8.DM.15 Monoklinická sústava
Bettertonit Bettertonite [Al6(AsO4)3(OH)9(H2O)5]·11H2O Monoklinická sústava
Beudantit Beudantite PbFe3+3(AsO4)(SO4)(OH)6 VII/B.35-90 Trigonálna sústava
Beusit Beusite Mn2+Mn2+2 (PO4)2 VII/A.04-30 Monoklinická sústava
Beusit-(Ca) Beusite(Ca) CaMn2+2(PO4)2 Monoklinická sústava
Beyerit Beyerite CaBi2(CO3)2O2 V/C.09-40 Tetragonálna sústava
Bezsmertnovit Bezsmertnovite (Au,Ag)4Cu(Te,Pb) II/A.03-10 Rombická sústava
Bi
Bianchit Bianchite ZnSO4·6H2O VI/C.05-60 Monoklinická sústava
Bicapit Bicapite [KNa2Mg2(H2O)25][H2PV5+12O40(V5+O)2] Tetragonálna sústava
Bicchulit Bicchulite Ca2Al2SiO6(OH)2 VIII/J.11-70 Kubická sústava
Bideauxit Bideauxite AgPb2F2Cl3 3.DB.25 Kubická sústava
Bieberit Bieberite CoSO4·7H2O VI/C.06-30 Monoklinická sústava
Biehlit Biehlite Sb3+2MoO6 VI/G.02-05 Monoklinická sústava
Bielorusit-(Ce) Byelorussite(Ce) NaBa2Ce2Mn2+Ti2Si8O26(F,OH)·H2O VII/E.08-85 Monoklinická sústava
Bifosfamit Biphosphammite (NH4,K)H2PO4 VII/A.12-40 Tetragonálna sústava
Bigcreekit Bigcreekite BaSi2O5·4H2O VIII/H.02-60 Rombická sústava
Bijvoetit-(Y) Bijvoetite(Y) Y8(UO2)16O8(OH)8(CO3)16·39H2O V/F.06-30 Rombická sústava
Bikitait Bikitaite Li[AlSi2O6]·H2O VIII/J.15-10 Triklinická sústava
Bilibinskit Bilibinskite Au3Cu2PbTe2 II/A.03-30 Kubická sústava
Billietit Billietite Ba(UO2)6O4(OH)6·8H2O IV/H.03-40 Rombická sústava
Billinglseyit Billinglseyite Ag7AsS6 II/E.05-10 Rombická sústava
Billwiseit Billwiseite Sb3+5Nb3WO18 Monoklinická sústava
Bindheimit Bindheimite Pb2Sb5+2O7 IV/C.11-70 Kubická sústava
Birajit-(Ce) Biraite(Ce) Ce2Fe2+Si2O7(CO3) VIII/CX.00-00 Monoklinická sústava
Birchit Birchite Cd2Cu2(PO4)2(SO4) · 5H2O 8.DB.70 Rombická sústava
Biringuccit Biringuccite Na2B5O8(OH)·H2O V/K.03-20 Monoklinická sústava
Birnessit Birnessite (Na,Ca,K)0.6(Mn4+,Mn3+)2O4 · 1.5H2O IV/F.11-30 Monoklinická sústava
Bischofit Bischofite MgCl2·6H2O III/A.12-30 Monoklinická sústava
Bityit Bityite CaLiAl2(AlBeSi2)O10(OH)2 VIII/H.12-20 Monoklinická sústava
Bixbyit Bixbyite (Mn,Fe)2O3 IV/C.03-10 Kubická sústava
Bizmit Bismite Bi2O3 IV/C.02-30 Monoklinická sústava
Bizmoclit Bismoclite BiOCl III/D.10-80 Tetragonálna sústava
Bizmut Bismuth Bi I/B.01-40 Trigonálna sústava
Bizmutinit Bismuthinite Bi2S3 II/D.08-40 Rombická sústava
Bizmutit Bismutite Bi2(CO3)O2 V/C.09-20 Tetragonálna sústava
Bizmutoferit Bismutoferrite BiFe2(SiO4)2(OH) VIII/B.06-20 Monoklinická sústava
Bizmutohauchecornit Bismutohauchecornite Ni9Bi2S8 II/B.15-50 Tetragonálna sústava
Bizmutokolumbit Bismutocolumbite BiNbO4 IV/D.25-35 Rombická sústava
Bizmutotantalit Bismutotantalite BiTaO4 IV/D.25-40 Rombická sústava
Bílinit Bilinite Fe2+Fe3+2(SO4)4·22H2O VI/C.12-60 Monoklinická sústava
Bj
Bjarebyit Bjarebyite BaMn2+2Al2(PO4)3(OH)3 VII/B.29-30 Monoklinická sústava
Bl
Blatonit Blatonite UO2CO3·H2O V/F.01-15 Hexagonálna sústava
Blatterit Blatterite (Mn2+,Mg)35Sb3(Mn3+,Fe3+)9(BO3)16O32 V/G.04-90 Rombická sústava
Bleasdaleit Bleasdaleite (Ca,Fe3+)2Cu5(Bi,Cu)(PO4)4(H2O,OH,Cl)13 VII/D.54-05 Monoklinická sústava
Blixit Blixite Pb2Cl(O,OH)2 III/D.11-30 Rombická sústava
Blossit Blossite Cu2V5+2O7 VII/A.20-20 Rombická sústava
Blödit Blodite Na2Mg(SO4)2·4H2O VI/C.18-10 Monoklinická sústava
Bo
Bobfergusonit Bobfergusonite Na2Mn2+5Fe3+Al(PO4)6 VII/A.06-20 Monoklinická sústava
Bobierrit Bobierrite Mg3(PO4)2·8H2O VII/C.13-10 Monoklinická sústava
Bobjonesit Bobjonesite VOSO4·3H2O VI/X.00-00 Monoklinická sústava
Bobkingit Bobkingite Cu5Cl2(OH)8·2H2O III/D.01-65 Monoklinická sústava
Bobtraillit Bobtraillite Na15Sr12Zr14Si42B6O138(OH)6·12H2O VIII/EX.00-00 Hexagonálna sústava
Bogdanovit Bogdanovite (Au,Te,Pb)3(Cu,Fe) I/A.01-65 Kubická sústava
Boggsit Boggsite NaCa2(Al5Si19O48)·17H2O VIII/J.22-10 Rombická sústava
Bokit Bokite (Al,Fe3+)1,3(V4+,Fe)8O20·4,7H2O IV/G.11-20 Monoklinická sústava
Boléit Boleite KPb26Ag9Cu24Cl62(OH)48 III/D.12-10 Kubická sústava
Boltwoodit Boltwoodite HK(UO2)(SiO4)·1,5H2O VIII/B.34-60 Monoklinická sústava
Bonaccordit Bonaccordite Ni2Fe3+BO5 V/G.04-60 Rombická sústava
Bonattit Bonattite CuSO4·3H2O VI/C.02-10 Monoklinická sústava
Bonštedtit Bonshtedtite Na3Fe2+(PO4)(CO3) V/C.04-30 Monoklinická sústava
Boothit Boothite CuSO4·7H2O VI/C.06-40 Monoklinická sústava
Boracit Boracite Mg3B7O13Cl V/L.04-10 Rombická sústava
Borišanskiit Borishanskiite Pd1-x(As,Pb)2, kde x=0-0,2 II/D.21-05 Rombická sústava
Bornemanit Bornemanite Na7BaTi2NbSi4O17(PO4)(F,OH) VIII/B.17-10 Rombická sústava
Bornhardtit Bornhardtite Co2+Co3+2Se4 II/D.01-120 Kubická sústava
Bornit Bornite Cu5FeS4 II/B.02-30 Rombická sústava
Borocookeit Borocookeite Li1+3xAl4-x(BSi3)O10(OH,F)8, kde x=0-0,33 VIII/H.23-95 Monoklinická sústava
Borodajevit Borodaevite Ag5(Bi,Sb)9S16 II/E.09-05 Monoklinická sústava
Boromuskovit Boromuscovite KAl2(Si3B)O10(OH,F)2 VIII/H.10-60 Monoklinická sústava
Borovskit Borovskite Pd3SbTe4 II/A.07-60 Kubická sústava
Bostwickit Bostwickite CaMn3+6Si3O16·7H2O VIII/D.05-10 Rombická sústava
Botallackit Botallackite Cu2Cl(OH)3 III/D.01-50 Monoklinická sústava
BotryogéN Botryogen MgFe3+(SO4)2(OH)·7H2O VI/D.10-10 Monoklinická sústava
Bottinoit Bottinoite NiSb5+2(OH)12·6H2O IV/F.04-20 Trigonálna sústava
Boulangerit Boulangerite Pb5Sb4S11 II/E.19-30 Monoklinická sústava
Bournonit Bournonite PbCuSbS3 II/E.16-20 Rombická sústava
Boussingaulit Boussingaultite (NH4)2Mg(SO4)2·6H2O VI/C.19-30 Monoklinická sústava
Bowieit Bowieite (Rh,Ir,Pt)1,77S3 II/D.06-20 Rombická sústava
Boyleit Boyleite (Zn,Mg)SO4·4H2O VI/C.03-50 Monoklinická sústava
Bóralsilit Boralsilite Al16B6Si2O27 VIII/B.31-45 Monoklinická sústava
Bórax Borax Na2B4O5(OH)4·8H2O V/H.10-30 Monoklinická sústava
Bórkarit Borcarite Ca4MgB4O6(OH)6(CO3)2 V/H.13-10 Monoklinická sústava
Böhmit Boehmite AlO(OH) IV/F.06-20 Rombická sústava
Bøggildit Boggildite Sr2Na2Al2(PO4)F9 III/C.05-20 Monoklinická sústava
Bøgvadit Bogvadite Na2SrBa2Al4F20 III/B.03-45 Rombická sústava
Br
Braccoit Braccoite NaMn2+5[Si5O14(OH)](AsO3)(OH) Triklinická sústava
Bracewellit Bracewellite CrO(OH) IV/F.07-50 Rombická sústava
Brackebuschit Brackebuschite Pb2Mn3+(VO4)2(OH) VII/C.31-16 Monoklinická sústava
Bradaczekit Bradaczekite NaCu4(AsO4)3 V/C.04-10 Monoklinická sústava
Bradleyit Bradleyite Na3Mg(PO4)(CO3) V/C.04-10 Monoklinická sústava
Braggit Braggite PtS II/C.25-20 Tetragonálna sústava
Braithwaiteit Braithwaiteite NaCu2+5(Sb5+Ti4+)O2(AsO4)4[AsO3(OH)]2·8H2O 8.DB.75 Triklinická sústava
Braitschit-(Ce) Braitschite(Ce) Ca6.15Na0.85REE2.08[B6O7(OH)3(O,OH)3]4·H2O V/K.10-10 Hexagonálna sústava
Brandãoit Brandãoite BeAl2(PO4)2(OH)2(H2O)5 Trigonálna sústava
Brandholzit Brandholzite MgSb2(OH)12·6H2O IV/F.04-15 Trigonálna sústava
Brandtit Brandtite Ca2Mn2+(AsO4)2·2H2O VII/C.17-110 Monoklinická sústava
Brannerit Brannerite UTi2O6 IV/D.22-20 Monoklinická sústava
Brannockit Brannockite KSn2(Li3Si12)O30 VIII/E.22-140 Hexagonálna sústava
Brassit Brassite Mg(AsO3OH)·4H2O VII/C.15-10 Rombická sústava
Braunerit Braunerite K2Ca(UO2)(CO3)3·6H2O Monoklinická sústava
Braunit Braunite Mn2+Mn3+6O8(SiO4) VIII/B.09-03 Tetragonálna sústava
Brazilianit Brazilianite NaAl3(PO4)2(OH)4 VII/B.12-10 Monoklinická sústava
Bredigit Bredigite (Ca,Ba)Ca13Mg2(SiO4)8 VIII/A.07-20 Rombická sústava
Breithauptit Breithauptite NiSb II/C.20-30 Hexagonálna sústava
Brendelit Brendelite (Bi,Pb)2(Fe3+,Fe2+)O2(OH)(PO4) VII/B.37-05 Monoklinická sústava
Brenkit Brenkite Ca2(CO3)F2 V/C.06-10 Rombická sústava
Brewsterit-Ba BrewsteriteBa Ba(Al2Si6)O16·5H2O VIII/J.23-90 Monoklinická sústava
Brewsterit-Sr BrewsteriteSr Sr(Al2Si6)O16·5H2O VIII/J.23-80 Monoklinická sústava
Breyit Breyite Ca3Si3O9 Triklinická sústava
Brezinait Brezinaite Cr3S4 2.DA.15 Monoklinická sústava
Brianit Brianite Na2CaMg(PO4)2 VII/A.05-40 Monoklinická sústava
Brianroulstonit Brianroulstonite Ca3B5O6(OH)7Cl2·8H2O V/K.09-05 Monoklinická sústava
Brianyoungit Brianyoungite Zn3(CO3)(OH)4 V/C.01-105 Monoklinická sústava
Briartit Briartite Cu2FeGeS4 II/C.06-40 Tetragonálna sústava
Bridgmanit Bridgmanite MgSiO3 9.A0. Rombická sústava
Brindleyit Brindleyite (Ni,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 VIII/H.27-170 Monoklinická sústava
Brinrobertsit Brinrobertsite (Na,K,Ca)x(Al,Fe,Mg)4(Si,Al)8O20(OH)4·3,54H2O, kde x=0,35 VIII/H.19-10a Monoklinická sústava
Britolit-(Ce) Britholite(Ce) (Ce,Ca)5(SiO4)3(OH) VIII/B.27-60 Hexagonálna sústava
Britolit-(Y) Britholite(Y) (Y,Ca)5(SiO4)3(OH) VIII/B.27-50 Hexagonálna sústava
Britvinit Britvinite Pb14Mg9(Si10O28)(BO3)4(CO3)2(OH)12F2 9.EG.70 Triklinická sústava
Brizziit Brizziite NaSbO3 IV/C.05-60 Trigonálna sústava
Brockit Brockite (Ca,Th,Ce)PO4·H2O VII/C.29-40 Hexagonálna sústava
Brodtkorbit Brodtkorbite Cu2HgSe2 II/B.06-55 Monoklinická sústava
Brochantit Brochantite Cu4SO4(OH)6 VI/B.01-30 Monoklinická sústava
Bromellit Bromellite BeO IV/A.03-10 Hexagonálna sústava
Brontesit Brontesite (NH4)3PbCl5 Rombická sústava
Brookit Brookite TiO2 IV/D.15-10 Rombická sústava
Browneit Browneite MnS Kubická sústava
Brownleeit Brownleeite MnSi 1.BB. Kubická sústava
Brownmillerit Brownmillerite Ca2Fe3+AlO5 IV/A.07-10 Rombická sústava
Brómargyrit Bromargyrite AgBr III/A.02-60 Kubická sústava
Brucit Brucite Mg(OH)2 IV/F.03-10 Trigonálna sústava
Brugnatellit Brugnatellite Mg6Fe3+CO3(OH)13·4H2O V/E.01-70 Hexagonálna sústava
Brunogeierit Brunogeierite Fe2+2Ge4+O4 IV/B.04-50 Kubická sústava
Brushit Brushite Ca(PO3OH)·2H2O VII/C.25-10 Monoklinická sústava
Brüggenit Bruggenite Ca(IO3)2·H2O IV/L.01-20 Monoklinická sústava
Bu
Bubnovait Bubnovaite K2Na8Ca(SO4)6 7.AD. Trigonálna sústava
Buckhornit Buckhornite (Pb2BiS3)(AuTe2) II/D.15-30 Rombická sústava
Buddingtonit Buddingtonite (NH4)AlSi3O8·0,5H2O VIII/J.06-10 Monoklinická sústava
Buchwaldit Buchwaldite NaCa(PO4) VII/A.03-30 Rombická sústava
Bukovit Bukovite Cu4Tl2Se4 II/F.04-20 Tetragonálna sústava
Bukovskýit Bukovskyite Fe2(AsO4)(SO4)(OH)·7H2O VII/D.05-40 Monoklinická sústava
Bulachit Bulachite Al2(AsO4)(OH)3·3H2O VII/D.18-20 Rombická sústava
Bulgakit Bulgakite Li2(Ca,Na)Fe2+7Ti2(Si4O12)2O2(OH)4(O,F)(H2O)2 Triklinická sústava
Bultfonteinit Bultfonteinite Ca2SiO3(OH)F·H2O VIII/B.22-40 Triklinická sústava
Bunnoit Bunnoite Mn2+6AlSi6O18(OH)3 Triklinická sústava
Bunsenit Bunsenite NiO IV/A.04-30 Kubická sústava
Burangait Burangaite NaFe2+Al5(PO4)4(OH)6·2H2O VII/D.11-120 Monoklinická sústava
Burbankit Burbankite Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5 V/B.05-100 Hexagonálna sústava
Burckhardtit Burckhardtite Pb2(Fe3+Te6+)(AlSi3O8)O6 VIII/H.32-10 Monoklinická sústava
Burgessit Burgessite Co2(H2O)4[AsO3(OH)]2(H2O) 8.CB.60 Monoklinická sústava
Burjatit Buryatite Ca3(Si,Fe3+,Al)[SO4][B(OH)4](OH,O)6·12H2O VI/D.13-60 Trigonálna sústava
Burkeit Burkeite Na6(CO3)(SO4)2 VI/B.14-20 Rombická sústava
Burnettit Burnettite CaVAlSiO6 9.DA.15 Monoklinická sústava
Burnsit Burnsite KCdCu7O2(SeO3)2Cl9 IV/K.05-70 Hexagonálna sústava
Burovait-Ca BurovaiteCa (Na,K)4Ca2(Ti,Nb)8[Si4O12]4(OH,O)8·12H2O 9.CE.30C Monoklinická sústava
Burpalit Burpalite Na4Ca2Zr2(Si2O7)2F4 VIII/C.11-25 Monoklinická sústava
Burroit Burroite Ca2(NH4)2(V10O28)·15H2O Triklinická sústava
Burtit Burtite CaSn(OH)6 IV/F.16-20 Kubická sústava
Buseckit Buseckite (Fe,Zn,Mn)S 2.CB.45 Hexagonálna sústava
Buserit Buserite Na4Mn14O27·21H2O (?) 4.FL.35
Bussenit Bussenite Ba4(Na,☐)2(Fe2+,Na)2Ti2(Si2O7)2(CO3)2O2(OH)2        (H2O)2F2 VIII/C.14-110 Triklinická sústava
Bussyit-(Ce) Bussyite(Ce) (Ce,REE)3(Na,H2O)6MnSi9Be5(O,OH)30F4 9.EA.80 Monoklinická sústava
Bussyit-(Y) Bussyite(Y) (Y,REE,Ca)3(Na,Ca)6MnSi9Be5(O,F,OH)34 Monoklinická sústava
Bustamit Bustamite CaMn2+Si2O6 VIII/F.18-40 Triklinická sústava
Bušmakinit Bushmakinite Pb2Al(PO4)(VO4)(OH) VII/B.24-25 Monoklinická sústava
Butianit Butianite Ni6SnS2 Tetragonálna sústava
Butlerit Butlerite Fe(SO4)(OH)·2H2O VI/D.01-20 Monoklinická sústava
Buttgenbachit Buttgenbachite Cu36(NO3)2Cl8(OH)62·nH2O III/D.03-30 Hexagonálna sústava
Bütschliit Butschliite K2Ca(CO3)2 V/B.05-60 Trigonálna sústava
By
Bykovait Bykovaite (Ba,Na,K)2(Na,Ti,Mn)4(Ti,Nb)2O2Si4O14(H2O,  F,OH)2·3.5H2O VIII/CX.00-00 Monoklinická sústava
Byrudit Byrudite (Be,☐)(V3+,Ti)3O6 4.CA. Rombická sústava
Bystrit Bystrite (Na,K)7Ca(Si6Al6)O24(S2−)1.5·H2O VIII/J.09-45 Trigonálna sústava
Byströmit Bystromite MgSb5+2O6 IV/D.04-40 Tetragonálna sústava
Bytízit Bytízite Cu3SbSe3 Rombická sústava
Byzantievit Byzantievite Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4  (BO3)9O22[(OH),F]43(H2O)1.5 Trigonálna sústava

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]