Preskočiť na obsah

Zoznam minerálov F

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Fa
Fabianit Fabianite CaB3O5(OH) V/K.01-10 Monoklinická sústava
Faheyit Faheyite (Mn,Mg)Fe3+2Be2(PO4)4·6H2O VII/C.02-10 Hexagonálna sústava
Fahleit Fahleite Zn5CaFe2(AsO4)6·14H2O VII/C.11-60 Rombická sústava
Fairbankit Fairbankite PbTeO3 IV/K.02-30 Triklinická sústava
Fairfieldit Fairfieldite Ca2(Mn,Fe2+)(PO4)2·2H2O VII/C.17-30 Triklinická sústava
Fairchildit Fairchildite K2Ca(CO3)2 V/B.05-50 Hexagonálna sústava
Falcondoit Falcondoite (Ni,Mg)4Si6O15(OH)2·6H2O VIII/H.33-50 Rombická sústava
Falkmanit Falkmanite Pb5Sb4S11 II/E.19-10 Monoklinická sústava
Famatinit Famatinite Cu3SbS4 II/C.06-20 Tetragonálna sústava
Fangit Fangite Tl3AsS4 II/E.10-10 Rombická sústava
Farmakolit Pharmacolite CaHAsO4·2H2O VII/C.25-20 Monoklinická sústava
Farmakosiderit Pharmacosiderite KFe4(AsO4)3(OH)4·6-7H2O VII/D.47-20 Kubická sústava
Farringtonit Farringtonite Mg3(PO4)2 VII/A.05-10 Monoklinická sústava
Faujasit-Ca Faujasite-Ca (Ca,Na2,Mg)3,5[Al7Si17O48]·32H2O VIII/J.27-46 Kubická sústava
Faujasit-Mg Faujasite-Mg (Mg,Na2,Ca)3,5[Al7Si17O48]·32H2O VIII/J.27-44 Kubická sústava
Faujasit-Na Faujasite-Na (Na2,Ca,Mg)3,5[Al7Si17O48]·32H2O VIII/J.27-40 Kubická sústava
Faustit Faustite (Zn,Cu)Al6(PO4)4(OH)8·4H2O VII/D.15-50 Triklinická sústava
Fayalit Fayalite Fe2SiO4 VIII/A.04-20 Rombická sústava
Fe
Fedorit Fedorite KNa4Ca4(Al,Si)16O36(OH,F)4·6H2O VIII/H.15-20 Triklinická sústava
Fedorovskit Fedorovskite Ca2(Mg,Mn)2B4O7(OH)6 V/H.11-10 Rombická sústava
Fedotovit Fedotovite K2Cu3(SO4)3O VI/B.05-10 Monoklinická sústava
Feinglosit Fenglosite Pb2(Zn,Fe)(AsO4,SO4)2·H2O VII/C.31-14 Monoklinická sústava
Feitknechtit Feitknechtite ß-MnO(OH) IV/F.06-90 Hexagonálna sústava
Fekličevit Feklichevite Na11Ca9(Fe3+,Fe2+)2Zr3Nb[Si25O73](OH,H2O,Cl,O)5 VIII/E.25-50 Trigonálna sústava
Felbertalit Felbertalite Cu2Pb6Bi8S19 II/E.34-85 Monoklinická sústava
Felsőbányit Felsobanyaite Al4(SO4)(OH)10·5H2O VI/D.06-60 Rombická sústava
Fenakit Phenakite Be2SiO4 VIII/A.01-10 Trigonálna sústava
Fenaksit Fenaksite (K,Na,Ca)4(Fe2+,Fe3+,Mn)2Si8O20(OH,F) VIII/H.04-10 Triklinická sústava
Fencooperit Fencooperite Ba6Fe3+3Si8O23(CO3)2Cl3·H2O VIII/C.37-10 Trigonálna sústava
Fenikochroit Phoenicochroite Pb2(CrO4)O VI/F.02-40 Monoklinická sústava
Ferberit Ferberite FeWO4 IV/D.16-20 Monoklinická sústava
Fergusonit-(Ce) Fergusonite-(Ce) (Ce,La,Y)NbO4 IV/D.24-50 Tetragonálna sústava
Fergusonit-(Nd) Fergusonite-(Nd) (Nd,Ce)(Nb,Ti)O4 IV/D.24-60 Tetragonálna sústava
Fergusonit-(Y) Fergusonite-(Y) YNbO4 IV/D.24-40 Tetragonálna sústava
Fergusonit-beta-(Ce) Fergusonite-beta-(Ce) (Ce,La,Nd)NbO4 IV/D.24-20 Monoklinická sústava
Fergusonit-beta-(Nd) Fergusonite-beta-(Nd) (Nd,Ce)NbO4 IV/D.24-30 Monoklinická sústava
Fergusonit-beta-(Y) Fergusonite-beta-(Y) YNbO4 IV/D.24-10 Monoklinická sústava
Ferchromid Ferchromide Cr3Fe1-x, kde x=0,6 I/A.06-20 Kubická sústava
Feri-ferobarroisit Ferri-ferrobarroisite □CaNa(Fe2+)3(Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 VIII/F.09-126 Monoklinická sústava
Feri-feronyboit Ferri-ferronyboite NaNa2(Fe2+)3(Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 VIII/F.08-67 Monoklinická sústava
Feri-ferotschermakit Ferri-ferrotschermakite □Ca2(Fe2+)3(Fe3+)2(Si6Al2)O22(OH)2 VIII/F.10-80* Monoklinická sústava
Feri-klinoferoholmquistit Ferri-clinoferroholmquistite □Li2(Fe3+2Fe2+3)Si8O22(OH)2 VIII/F.07-90 Monoklinická sústava
Feri-klinoholmquistit Feri-clinoholmquistite □Li2Mg3(Fe3+)2(Si8O22)(OH)2 VIII/FX.00-00 Monoklinická sústava
Feri-magnesiotaramit Ferri-magnesiotaramite NaCaNaMg3Fe3+2[Si6Al2O22](OH)2 VIII/F.09-75 Monoklinická sústava
Feri-ottoliniit Ferri-ottoliniite □(Na,Li)(Mg3Fe3+2)Si8O22(OH)2 VIII/FX.00-00 Monoklinická sústava
Feriallanit-(Ce) Ferriallanite-(Ce) CaCe(Fe3+,Fe2+,Al)3[SiO4][Si2O7]O(OH) VIII/C.23-85a Monoklinická sústava
Feribarroisit Ferribarroisite CaNa(Fe2+,Mg)3Fe3+2[AlSi7O22](OH)2 VIII/F.09-125 Monoklinická sústava
Fericopiapit Ferricopiapite Fe3+2/3Fe3+4(SO4)6(OH)2·20H2O VI/D.10-90 Triklinická sústava
Ferihydrit Ferrihydrite Fe2O3·0,5H2O IV/F.09-20 Trigonálna sústava
Ferikatoforit Ferrikatophorite Na2Ca(Fe2+,Mg)4Fe3+(Si7Al)O22(OH)2 VIII/F.09-60 Monoklinická sústava
Ferilotharmateit Ferrilotharmateite Ca(Zn,Cu2+)(Fe3+,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)2 VII/B.31-10 Monoklinická sústava
Ferimolybdit Ferrimolybdite Fe3+2(MoO4)3·8H2O VI/G.02-30 Rombická sústava
Ferinatrit Ferrinatrite Na3Fe3+(SO4)3·3H2O VI/C.16-20 Trigonálna sústava
Feripedrizit Ferripedrizite NaLi2(Fe3+2Mg2Li)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-81 Monoklinická sústava
Feripyrofylit Ferripyrophyllite Fe3+2Si4O10(OH)2 VIII/H.09-20 Monoklinická sústava
Ferisicklerit Ferrisicklerite Li(Fe3+,Mn2+)PO4 VII/A.02-30 Rombická sústava
Feristrunzit Ferristrunzite Fe3(PO4)2(OH)3·5H2O VII/D.11-30 Triklinická sústava
Ferisurit Ferrisurite (Pb,Cu)2-3(CO3)1,5-2(OH,F)0,5-1[(Fe,Al)2Si4O10(OH)2]·nH2O VIII/H.24-20 Monoklinická sústava
Ferisymplezit Ferrisymplesite Fe3(AsO4)2(OH)3·5H2O VII/D.48-20 Amorfný
Feritaramit Ferritaramite Na(CaNa)(Fe2+,Mg)3Fe3+2[Si6Al2O22](OH)2 VIII/F.09-81 Monoklinická sústava
Feritschermakit Ferritschermakite Ca2(Fe2+,Mg)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 VIII/F.10-77 Monoklinická sústava
Feritungstit Ferritungstite (K,Ca,Na)(W6+,Fe3+)2(O,OH)6·H2O IV/C.20-10 Kubická sústava
Feriwhittakerit Ferriwhittakerite Na(NaLi)(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-105 Monoklinická sústava
Feriwinchit Ferriwinchite NaCaMg4Fe3+Si8O22(OH)2 VIII/F.09-105 Monoklinická sústava
Fermorit Fermorite (Ca,Sr)5(AsO4,PO4)3(OH) VII/B.39-90 Hexagonálna sústava
Fernandinit Fernandinite CaV8O20·4H2O IV/G.11-35 Monoklinická sústava
Fero-aktinolit Ferro-actinolite □Ca2Fe2+5Si8O22(OH)2 VIII/F.10-30 Monoklinická sústava
Fero-alluaudit Ferroalluaudite NaCaFe2+(Fe2+,Mn,Fe3+,Mg)2(PO4)3 VII/A.06-60 Monoklinická sústava
Fero-aluminoseladonit Ferro-aluminoceladonite K2Fe2+2Al2Si8O20(OH)4 VIII/H.10-20 Monoklinická sústava
Fero-antofylit Ferro-anthophyllite □Fe2+7Si8O22(OH)2 VIII/F.12-70 Rombická sústava
Fero-axinit Ferroaxinite Ca2Fe2+Al2BO3Si4O12(OH) VIII/E.06-20 Triklinická sústava
Fero-eckermanit Ferro-eckermannite NaNa2(Fe2+4Al)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-80 Monoklinická sústava
Fero-edenit Ferro-edenite NaCa2Fe2+5Si7AlO22(OH)2 VIII/F.10-100 Monoklinická sústava
Ferobarroisit Ferrobarroisite □(CaNa)Fe2+3AlFe3+Si7AlO22(OH)2 VIII/F.09-120 Monoklinická sústava
Ferobustamit Ferrobustamite Ca(Fe2+,Ca,Mn)Si2O6 VIII/F.18-30 Triklinická sústava
Ferocolumbit Ferrocolumbite Fe2+Nb2O6 IV/D.18-30 Rombická sústava
Ferogedrit Ferrogedrite □Fe2+5Al2Si6Al2O22(OH)2 VIII/F.12-110 Rombická sústava
Feroglaukofán Ferroglaucophane □Na2(Fe2+3Al2)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-20 Monoklinická sústava
Ferohexahydrit Ferrohexahydrite FeSO4·6H2O VI/C.05-20 Monoklinická sústava
Feroholmquisit Ferroholmquistite □(Li2Fe2+3Al2)Si8O22(OH)2 VIII/F.12-30 Rombická sústava
Ferohornblend Ferrohornblende □Ca2[Fe2+4(Al,Fe3+)]Si7AlO22(OH)2 VIII/F.10-50 Monoklinická sústava
Ferohögbomit-2N2S Ferrohogbomite-2N2S (Fe2+,Zn,Mg,Al)6Al14(Ti,Fe)2O30(OH)2 IV/C.07-17 Hexagonálna sústava
Ferokaersutit Ferrokaersutite NaCa2(Fe2+4Ti)Si6Al2O22(OH)2 VIII/F.10-160 Monoklinická sústava
Ferokarfolit Ferrocarpholite (Fe2+,Mg)Al2Si2O6(OH)4 VIII/F.03-20 Rombická sústava
Ferokentbrooksit Ferrokentbrooksite Na15Ca6(Fe,Mn)3Zr3NbSi25O73(O,OH,H2O)3(Cl,F,OH)2 VIII/E.25-20 Trigonálna sústava
Ferokësterit Ferrokesterite Cu2(Fe,Zn)SnS4 II/C.06-70 Tetragonálna sústava
Ferokinoshitalit Ferrokinoshitalite (Ba,K)(Fe2+,Mg)3(Si2Al2)O10(OH,F)2 VIII/H.12-35 Monoklinická sústava
Feroleakeit Ferroleakeite NaNa2(Fe2+)3(Fe3+)2Li(Si8O22)(OH)2 VIII/F.08-84 Monoklinická sústava
Feronikelplatina Ferronickelplatinum Pt2FeNi I/A.15-40 Tetragonálna sústava
Feronigerit-2N1S Ferronigerite-2N1S (Zn,Mg,Fe2+)(Sn,Zn)2(Al,Fe3+)12O22(OH)2 IV/C.07-50 Trigonálna sústava
Feronigerit-6N6S Ferronigerite-6N6S (Fe2+,Zn)4Sn2(Al,Fe3+)15O30(OH)2 IV/C.07-50* Trigonálna sústava
Feronordit-(Ce) Ferronordite-(Ce) Na3SrCeFe2+Si6O17 VIII/G.03-40 Rombická sústava
Feronordit-(La) Ferronordite-(La) Na3Sr(La,Ce)Fe2+Si6O17 VIII/G.03-45 Rombická sústava
Feronyboit Ferronyboite NaNa2(Fe2+)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 VIII/F.08-65 Monoklinická sústava
Feropargasit Ferropargasite NaCa2(Fe2+4Al)Si6Al2O22(OH)2 VIII/F.10-120 Monoklinická sústava
Feropyrosmalit Ferropyrosmalite (Fe2+,Mn)8Si6O15(OH,Cl)10 VIII/H.28-10 Hexagonálna sústava
Ferorichterit Ferrorichterite Na(CaNa)Fe2+5[Si8O22](OH)2 VIII/F.09-20 Monoklinická sústava
Ferorodosit Ferrorhodsite (Fe,Cu)(Rh,Ir,Pt)2S4 II/D.02-45 Kubická sústava
Ferorosemaryit Ferrorosemaryite □NaFe2+Fe3+Al(PO4)3 VII/X.00-00 Monoklinická sústava
Ferosaponit Ferrosaponite Ca0,3(Fe2+,Mg,Fe3+)3(Si,Al)4O10(OH)2·4H2O VIII/H.20-27 Monoklinická sústava
Feroseladonit Ferroceladonite K2Fe2+Fe3+Si8O20(OH)4 VIII/H.10-40 Monoklinická sústava
Feroselit Ferroselite FeSe2 II/D.20-20 Rombická sústava
Ferosilit Ferrosilite (Fe,Mg)2Si2O6 VIII/F.02-20 Rombická sústava
Ferostrunzit Ferrostrunzite Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2·6H2O VII/D.11-10 Triklinická sústava
Ferotaaffeit-6N3S Ferrotaaffeite-6N3S (Fe2+,Zn,Mg)2Al6BeO12 IV/B.07-40 Trigonálna sústava
Ferotantalit Ferrotantalite Fe2+Ta2O6 IV/D.18-50 Rombická sústava
Ferotapiolit Ferrotapiolite (Fe2+,Mn2+)(Ta,Nb)2O6 IV/D.04-10 Tetragonálna sústava
Ferotitanowodginit Ferrotitanowodginite Fe2+TiTa2O8 IV/D.17-55 Monoklinická sústava
Ferotschermakit Ferrotschermakite □Ca2(Fe2+3AlFe3+)Si6Al2O22(OH) VIII/F.10-70 Monoklinická sústava
Ferotychit Ferrotychite Na6Fe2(SO4)(CO3)4 V/C.03-30 Kubická sústava
Ferowinchit Ferrowinchite □(CaNa)Fe2+4(Al,Fe3+)Si8O22(OH)2 VIII/F.09-100 Monoklinická sústava
Ferowodginit Ferrowodginite Fe2+SnTa2O8 IV/D.17-60 Monoklinická sústava
Ferowyellieit Ferrowyllieite (Na,Ca,Mn)(Fe2+,Mn)(Fe2+,Fe3+,Mg)Al(PO4)3 VII/A.06-30 Monoklinická sústava
Feroxyhit Feroxyhyte δ-FeO(OH) IV/F.06-60 Hexagonálna sústava
Ferrarisit Ferrarisite Ca5(HAsO4)2(AsO4)2·9H2O VII/C.24-50 Triklinická sústava
Ferrierit-K Ferrierite-K (K,Na)2Mg(Si,Al)18O36·9H2O VIII/J.22-03 Rombická sústava
Ferrierit-Mg Ferrierite-Mg (Mg,Na,K)2Mg(Si,Al)18O36·9H2O VIII/J.22-05 Rombická sústava
Ferrierit-Na Ferrierite-Na (Na,K)2Mg(Si,Al)18O36·9H2O VIII/J.22-01 Rombická sústava
Fersmanit Fersmanite Ca4(Na,Ca)4(Ti,Nb)4(Si2O7)2O8F3 VIII/C.16-30 Triklinická sústava
Fersmit Fersmite (Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH,F)6 IV/D.19-30 Rombická sústava
Feruccit Ferruccite NaBF4 III/B.01-10 Rombická sústava
Feruvit Feruvite (Ca,Na)(Fe,Mg,Ti)3(Al,Mg,Fe)6(BO3)3Si6O18(OH)4 VIII/E.19-100 Trigonálna sústava
Fervanit Fervanite Fe3+4(VO4)4·5H2O VII/C.07-20 Monoklinická sústava
Fetiasit Fetiasite (Fe2+,Fe3+,Ti4+)3O2(As3+2O5) IV/J.08-05 Monoklinická sústava
Fettelit Fettelite Ag24HgAs5S20 II/E.06-40 Trigonálna sústava
Fi
Fianelit Fianelite Mn2+2V5+(V5+,As5+)O7·2H2O VII/C.36-10 Monoklinická sústava
Fibroferit Fibroferrite Fe(SO4)(OH)·5H2O VI/D.01-60 Monoklinická sústava
Fiedlerit Fiedlerite Pb3Cl4F(OH)2 III/D.10-10 Monoklinická sústava
Fichtelit Fichtelite C19H34 IX/B.02-52 Monoklinická sústava
Filatovit Filatovite K[(Al,Zn)2(As,Si)2O8] VIII/J.07-110 Monoklinická sústava
Filipstadit Filipstadite (Mn2+,Mg)4Sb5+Fe3+O8 IV/B.05-80 Rombická sústava
Fillowit Fillowite Na2Ca(Mn,Fe2+)7(PO4)6 VII/A.08-20 Monoklinická sústava
Filolitit Philolithite Pb12O6Mn(Mg,Mn)2(Mn,Mg)4(SO4)(CO3)4Cl4(OH)12 III/D.11-65 Tetragonálna sústava
Fingerit Fingerite Cu11(VO4)6O2 VII/B.07-20 Triklinická sústava
Finnemanit Finnemanite Pb5(AsO3)3Cl IV/J.03-10 Hexagonálna sústava
Fischesserit Fischesserite Ag3AuSe2 II/B.07-50 Kubická sústava
Fizélyit Fizelyite Pb14Ag5Sb21S48 II/E.23-20 Monoklinická sústava
Fl
Flagstaffit Flagstaffite C10H22O3 IX/B.02-80 Rombická sústava
Fleischerit Fleischerite Pb3Ge(SO4)2(OH)6·3H2O VI/D.11-30 Hexagonálna sústava
Fletcherit Fletcherite Cu(Ni,Co)2S4 II/D.01-50 Kubická sústava
Flinkit Flinkite Mn2+2Mn3+(AsO4)(OH)4 VII/B.15-10 Rombická sústava
Flogopit Phlogopite KMg3(Si3Al)O10(F,OH)2 VIII/H.11-80 Monoklinická sústava
Florencit-(Ce) Florencite-(Ce) CeAl3(PO4)2(OH)6 VII/B.36-110 Trigonálna sústava
Florencit-(La) Florencite-(La) (La,Ce)Al3(PO4)2(OH)6 VII/B.36-130 Trigonálna sústava
Florencit-(Nd) Florencite-(Nd) (Nd,Ce)CeAl3(PO4)2(OH)6 VII/B.36-140 Trigonálna sústava
Florenskyit Florenskyite (Fe,Ni)TiP I/A.11-05 Rombická sústava
Florensovit Florensovite Cu(Cr1,5Sb0,5)S4 II/D.01-60 Kubická sústava
Fluckit Fluckite CaMn(HAsO4)2·2H2O VII/C.16-30 Triklinická sústava
Fluellit Fluellite Al2(PO4)F2(OH)·7H2O VII/D.18-30 Rombická sústava
Fluorborit Fluoborite Mg3(BO3)(F,OH)3 V/G.05-10 Hexagonálna sústava
Fluocerit-(Ce) Fluocerite-(Ce) (Ce,La)F3 III/A.10-20 Hexagonálna sústava
Fluocerit-(La) Fluocerite-(La) (La,Ce)F3 III/A.10-10 Hexagonálna sústava
Fluorit Fluorite CaF2 III/A.08-10 Kubická sústava
Fluoro-feroleakeit Fluoro-ferroleakeite NaNa2(Fe2+2Fe3+2Li)Si8O22F2 VIII/F.08-86 Monoklinická sústava
Fluoro-magnezio-arfvedsonit Fluoro-magnesio-arfvedsonite NaNa2(Mg,Fe2+)4Fe3+[Si8O22](F,OH)2 VIII/F.08-92 Monoklinická sústava
Fluoro-natro-pedrizit Fluoro-sodic-pedrizite NaLi2(Mg2Al2Li)S5Si8O22F2 VIII/FX.00-00 Monoklinická sústava
Fluorobritolit Fluorbritholite-(Ce) (Ca,Ce,La,Na)5(SiO4,PO4)3(OH,F) VIII/B.27-62 Hexagonálna sústava
Fluorocannilloit Fluorocannilloite CaCa2(Mg4Al)Si5Al3O22F2 VIII/F.10-105 Monoklinická sústava
Fluorellestadit Fluorellestadite Ca5(SiO4,PO4,SO4)3(F,OH,Cl) VIII/B.27-10 Hexagonálna sústava
Fluoroedenit Fluoro-edenite NaCa2Mg5Si7AlO22(F,OH)2 VIII/F.10-92 Monoklinická sústava
Fluoronyböit Fluoronyboite NaNa2(Al2Mg3)(Si7Al)O22(F,OH)2 VIII/F.08-56 Monoklinická sústava
Fluororichterit Fluororichterite Na(CaNa)Mg5[Si8O22]F2 VIII/F.09-12 Monoklinická sústava
Fluórannit Fluorannite KFe2+3AlSi3O10F2 VIII/H.11-105 Monoklinická sústava
Fluórapatit Fluorapatite Ca5(PO4)3F VII/B.39-10 Hexagonálna sústava
Fluórapofylit-(K) Fluorapophyllite-(K) KCa4Si8O20F·8H2O VIII/H.01-20 Tetragonálna sústava
Fluórapofylit-(Na) Fluorapophyllite-(Na) NaCa4Si8O20F·8H2O VIII/H.01-10 Rombická sústava
Fluórcafit Fluorcaphite (Ca,Sr,Ce,Na)5(PO4)3F VII/B.39-95 Hexagonálna sústava
Fluórthalénit-(Y) Fluorthalenite-(Y) Y3Si3O10F VIII/C.33-05 Monoklinická sústava
Fluórvesuvianit Fluorvesuvianite Ca19(Al,Mg)13[SiO4]10[Si2O7]4(F,OH)10 VIII/C.26-05 Tetragonálna sústava
Fo
Foggit Foggite CaAl(PO4)(OH)2·H2O VII/D.50-20 Rombická sústava
Foitit Foitite □Na<0,5(Fe2+,Al)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 VIII/E.19-55 Trigonálna sústava
Fontanit Fontanite Ca[(UO2)3(CO3)2O2]·6H2O V/F.02-45 Rombická sústava
Foordit Foordite Sn2+(Nb,Ta)2O6 IV/D.29-10 Monoklinická sústava
Formanit-(Y) Formanite-(Y) YTaO4 IV/D.24-70 Tetragonálna sústava
Formicait Formicaite Ca(HCOO)2 IX/A.02-05 Tetragonálna sústava
Fornacit Fornacite Pb2Cu(CrO4)(AsO4)(OH) VI/F.02-20 Monoklinická sústava
Forsterit Forsterite Mg2SiO4 VIII/A.04-10 Rombická sústava
Fosfamit Phosphammite (NH4)2HPO4 VII/A.12-30 Monoklinická sústava
Fosfoellenbergerit Phosphoellenbergerite Mg14(PO4)6(HPO4,CO3)2(OH)6 VII/B.04-25 Hexagonálna sústava
Fosfoferit Phosphoferrite (Fe,Mn)3(PO4)2·3H2O VII/C.08-10 Rombická sústava
Fosfofibrit Phosphofibrite KCuFe3+15(PO4)12(OH)12·12H2O VII/D.38-10 Rombická sústava
Fosfofylit Phosphophyllite Zn2(Fe,Mn)(PO4)2·4H2O VII/C.11-10 Monoklinická sústava
Fosfogartrellit Phosphogartrellite PbCuFe3+(PO4)2(OH,H2O)2 VII/C.31-80 Triklinická sústava
Fosfororösslerit Phosphorrosslerite MgHPO4·7H2O VII/C.15-20 Monoklinická sústava
Fosfosiderit Phosphosiderite FePO4·2H2O VII/C.09-20 Monoklinická sústava
Fosfouranylit Phosphuranylite KCa(H3O)+3(UO2)7(PO4)4O4·8H2O VII/E.07-30 Rombická sústava
Fosfovanadylit Phosphovanadylite (Ba,Ca,K,Na)x[(V,Al)4P2(O,OH)16]·12H2O, kde x~0.66 IV/G.13-20 Kubická sústava
Fosfowalpurgit Phosphowalpurgite (UO2)Bi4(PO4)O4·2H2O VII/E.10-12 Triklinická sústava
Fosgenit Phosgenite Pb2(CO3)Cl2 V/C.09-10 Tetragonálna sústava
Foshagit Foshagite Ca4Si3O9(OH)2 VIII/F.18-90 Triklinická sústava
Foshallasit Foshallasite Ca3Si2O7·3H2O VIII/C.09-60 Monoklinická sústava
Fosinait-(Ce) Phosinaite-(Ce) Na13Ca2Ce[Si4O12](PO4)4 VIII/E.07-60 Rombická sústava
Fougerit Fougerite (Fe2+,Mg)6Fe3+2(OH)18·4H2O IV/X.00-00 Trigonálna sústava
Fourmarierit Fourmarierite Pb(UO2)4O3(OH)4·4H2O IV/H.07-10 Rombická sústava
Fr
Fraipontit Fraipontite (Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 VIII/H.27-80 Monoklinická sústava
Francevillit Francevillite (Ba,Pb)(UO2)2V2O8·5H2O VII/E.11-100 Rombická sústava
Franciscanit Franciscanite Mn2+6V5+2Si2(O,OH)14 VIII/B.09-10* Hexagonálna sústava
Francisit Francisite Cu3Bi(SeO3)2O2Cl IV/K.10-50 Rombická sústava
Franckeit Franckeite (Pb,Sn)6Fe2+Sn2Sb2S14 II/C.17-70 Triklinická sústava
Francoanellit Francoanellite H6(K,Na)3(Al,Fe3+)5(PO4)8·13H2O VII/C.21-10 Trigonálna sústava
Francosit-(Nd) Francosite-(Nd) (Nd,Y,Sm,Ce)(UO2)3(PO4)2O(OH)·6H2O VII/E.07-70 Monoklinická sústava
Franconit Franconite Na2Nb4O11·9H2O IV/D.06-40 Monoklinická sústava
Frankamenit Frankamenite K3Na3Ca5(Si12O30)[F,(OH)]4·H2O VIII/F.35-20 Triklinická sústava
Frankdicksonit Frankdicksonite BaF2 III/A.08-20 Kubická sústava
Frankhawthorneit Frankhawthorneite Cu2TeO4(OH)2 IV/K.15-10 Monoklinická sústava
Franklinfilit Franklinphilite (K,Na)4(Mn2+,Mg,Zn)48(Si,Al)72(O,OH)216·6H2O VIII/H.17-45 Triklinická sústava
Franklinfurnaceit Franklinfurnaceite Ca2(Fe3+,Al)Mn3+Mn2+3Zn2Si2O10(OH)8 VIII/H.23-110 Monoklinická sústava
Franklinit Franklinite (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 IV/B.02-60 Kubická sústava
Fransoleit Fransoletite H2Ca3Be2(PO4)4·4H2O VII/C.03-10 Monoklinická sústava
Franzinit Franzinite [(Na,K)30Ca10][Si30Al30O120](SO4)10·2H2O VIII/J.09-80 Hexagonálna sústava
Freboldit Freboldite CoSe II/C.20-40 Hexagonálna sústava
Fredrikssonit Fredrikssonite Mg2(Mn3+,Fe3+)O2(BO3) V/G.04-50 Rombická sústava
Freedit Freedite Pb8Cu+(As3+O3)2O3Cl5 IV/J.03-20 Monoklinická sústava
Freibergit Freibergite (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13 II/C.11-50 Kubická sústava
Freieslebenit Freieslebenite AgPbSbS3 II/E.17-20 Monoklinická sústava
Fresnoit Fresnoite Ba2TiSi2O8 VIII/C.14-10 Tetragonálna sústava
Freudenbergit Freudenbergite Na2Fe3+2Ti6O16 IV/C.07-20 Monoklinická sústava
Friedelit Friedelite Mn8Si6O15(OH,Cl)10 VIII/H.28-70 Monoklinická sústava
Friedrichit Friedrichite Pb5Cu5Bi7S18 II/E.30-20 Rombická sústava
Fritzscheit Fritzscheite Mn(UO2)2(VO4,PO4)2·4H2O VII/E.01-60 Tetragonálna sústava
Frohbergit Frohbergite FeTe2 II/D.20-50 Rombická sústava
Frolovit Frolovit CaB2(OH)8 V/G.09-10 Triklinická sústava
Frondelit Frondelite Mn2+Fe3+4(PO4)3(OH)5 VII/B.10-20 Rombická sústava
Froodit Froodite PdBi2 II/D.21-10 Monoklinická sústava
Fu
Fuenzalidait Fuenzalidaite K6(Na,K)4Na6Mg10(SO4)12(IO3)12·12H2O VI/D.16-50 Trigonálna sústava
Fukalit Fukalite Ca4Si2O6(CO3)(OH,F)2 VIII/B.22-80 Rombická sústava
Fukuchilit Fukuchilite Cu3FeS8 II/D.17-10 Kubická sústava
Furalumit Phuralumite Al2(UO2)3(PO4)2(OH)6·10H2O VII/E.07-10 Monoklinická sústava
Furkalit Phurcalite Ca2(UO2)3O2(PO4)2·7H2O VII/E.07-40 Rombická sústava
Furongit Furongite Al2(UO2)(PO4)3(OH)2·8H2O VII/E.05-50 Triklinická sústava
Furutobeit Furutobeite (Cu,Ag)6PbS4 II/B.09-40 Monoklinická sústava
Fülöppit Fuloppite Pb3Sb8S15 II/E.21-50 Monoklinická sústava
Fy
Fylotungstit Phyllotungstite CaFe3+3H(WO4)6·10H2O VI/G.02-40 Rombická sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]