Zoznam minerálov K

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ka
Kaatialait Kaatialaite Fe(H2AsO4)3·5-5.5H2O VII/C.05-10 Monoklinická sústava
Kadmium Cadmium Cd I/A.04-40 Hexagonálna sústava
Kadmoselit Cadmoselite CdSe II/C.13-40 Hexagonálna sústava
Kadyrelit Kadyrelite Hg4(Br,Cl)2O III/D.06-30 Kubická sústava
Kaersutit Kaersutite NaCa2(Mg4Ti)Si6Al2O23(OH)2 VIII/F.10-150 Monoklinická sústava
Kahlerit Kahlerite Fe(UO2)2(AsO4)2·10-12H2O VII/E.01-50 Tetragonálna sústava
Kainit Kainite MgSO4·KCl·3H2O VI/D.18-10 Monoklinická sústava
Kainozit-(Y) Kainosite-(Y) Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)·H2O VIII/E.09-10 Rombická sústava
Kakoxén Cacoxenite (Fe,Al)25(PO4)17O6(OH)12·75H2O VII/D.11-50 Hexagonálna sústava
Kalborsit Kalborsite K6Al4Si6BO20(OH)4Cl VIII/J.13-40 Tetragonálna sústava
Kalcioandyrobertsit-1M Calcio-andyrobertsite-1M KCaCu5(AsO4)4(H2AsO4)·2H2O VII/D.25-36 Monoklinická sústava
Kalcioandyrobertsit-2O Calcio-andyrobertsite-2O KCaCu5(AsO4)4(H2AsO4)·2H2O VII/D.25-36 Rombická sústava
Kalcio-ankylit-(Ce) Calcio-ancylite-(Ce) CaCe(CO3)2(OH)·H2O V/E.08-20 Monoklinická sústava
Kalcio-ankylit-(Nd) Calcio-ancylite-(Nd) CaNd(CO3)2(OH)·H2O V/E.08-25 Monoklinická sústava
Kalcioaravaipait Calcioaravaipaite PbCa2Al(F,OH)9 III/C.04-20 Monoklinická sústava
Kalciobetafit Calciobetafite Ca2(Ti,Nb)2(O,OH)7 IV/C.17-20 Kubická sústava
Kalcioborit Calciborite CaB2O4 V/J.02-10 Rombická sústava
Kalcioburbankit Calcioburbankite Na3(Ca,REE,Sr)3(CO3)5 V/B.05-98 Hexagonálna sústava
Kalciocopiapit Calciocopiapite CaFe4(SO4)6(OH)2·19H2O VI/D.10-30 Triklinická sústava
Kalcioferit Calcioferrite Ca4Fe2+(Fe3+,Al)4(PO4)6(OH)4·12H2O VII/D.31-30 Monoklinická sústava
Kalciohilairit Calciohilairite CaZrSi3O9·3H2O VIII/F.29-20 Trigonálna sústava
Kalciojarlit Calcjarlite Na(Ca,Sr)3Al3(F,OH)16 III/B.03-60 Monoklinická sústava
Kalciokatapleit Calcium-catapleiite (Ca,□)ZrSi3O9·2H2O VIII/E.04-20 Hexagonálna sústava
Kalciotantit Calciotantite Ca(Ta,Nb)4O11 IV/D.26-40 Hexagonálna sústava
Kalciouranoit Calciouranoite (Ca,Ba,Pb)U2O7·5H2O IV/H.06-10 Amorfný
Kalcit Calcite CaCO3 V/B.02-20 Trigonálna sústava
Kalclacit Calclacite Ca(CH3COO)Cl·5H2O IX/A.02-20 Monoklinická sústava
Kalcurmolit Calcurmolite Ca(UO2)3(MoO4)3(OH)2·11H2O VI/G.06-10 Monoklinická sústava
Kaledonit Caledonite Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6 VI/B.09-10 Rombická sústava
Kaliborit Kaliborite KHMg2B12O16(OH)10·4H2O V/J.05-40 Monoklinická sústava
Kalicinit Kalicinite KHCO3 V/B.01-30 Monoklinická sústava
Kalifersit Kalifersite (K,Na)5Fe3+7Si20O50(OH)6·12H2O VIII/H.33-90 Triklinická sústava
Kalininit Kalininite ZnCr2S4 II/D.01-110 Kubická sústava
Kalinit Kalinite KAl(SO4)2·11H2O VI/C.13-20 Monoklinická sústava
Kalio-fluororichterit Potassic-fluororichterite (K,Na)(CaNa)Mg5[Si8O22]F2 VIII/F.09-16 Monoklinická sústava
Kalio-chlorohastingsit Potassic-chlorohastingsite (K,Na)Ca2(Fe2+,Mg)4Fe3+[Si6Al2O22](Cl,OH)2 VIII/FX.00-00 Monoklinická sústava
Kalio-chloropargasit Potassic-chloropargasite (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2O22)(Cl,OH)2 VIII/FX.00-00 Monoklinická sústava
Kalio-karfolit Potassic-carpholite (K,Na,□)(Li,Mn2+)2Al4Si4O12(OH)4(F,OH)4 VIII/FX.00-00 Rombická sústava
Kalio-magneziosadanagait Potassic-magnesiosadanagaite (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+,Al,Ti)5[(Si,Al)8O22](OH)2 VIII/F.10-165 Monoklinická sústava
Kalioarfvedsonit Potassicarfvedsonite KNa2Fe2+4Fe3+Si8O22(OH)2 VIII/F.08-157 Monoklinická sústava
Kalioferisadanagait Potassicferrisadanagaite (K,Na)Ca2(Fe2+,Mg)2(Fe3+,Al)2[Si5Al3O22](OH,F,O)2 VIII/F.10-220 Monoklinická sústava
Kaliofilit Kaliophilite KAlSiO4 VIII/J.02-50 Hexagonálna sústava
Kalioleakeit Potassicleakeite KNa2Mg2Fe3+2LiSi8O22(OH) VIII/F.08-112 Monoklinická sústava
Kaliopargasit Potassicpargasite (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH,F)2 VIII/F.10-125 Monoklinická sústava
Kaliopyrochlór Kalipyrochlore (K,Sr)2-xNb2O6(O,OH)·nH2O, kde n<1,75 IV/C.17-30 Kubická sústava
Kaliorichterit Potassicrichterite (K,Na)(CaNa)2Mg5[Si8O22](OH,F)2 VIII/F.09-14 Monoklinická sústava
Kaliosadanagait Potassicsadanagaite (K,Na)Ca2[Fe2+3(Al,Fe3+)2][Si5Al3O22](OH)2 VIII/F.10-163 Monoklinická sústava
Kalistrontit Kalistrontite K2Sr(SO4)2 VI/A.08-20 Trigonálna sústava
Kaliumalum Potassium-alum KAl(SO4)2·12H2O VI/C.14-20 Kubická sústava
Kalomel Calomel Hg2Cl2 III/A.05-10 Tetragonálna sústava
Kalsilit Kalsilite KAlSiO4 VIII/J.02-20 Hexagonálna sústava
Kalzirtit Calzirtite CaZr3TiO9 IV/D.31-30 Tetragonálna sústava
Kamacit Kamacite (Fe,Ni) I/A.07-20 Kubická sústava
Kamaishilit Kamaishilite Ca2Al2SiO6(OH)2 VIII/J.11-60 Tetragonálna sústava
Kambaldait Kambaldaite NaNi4(CO3)3(OH)3·3H2O V/E.05-30 Hexagonálna sústava
Kamčatkit Kamchatkite KCu3(SO4)2OCl VI/B.05-30 Rombická sústava
Kaminit Caminite Mg7(SO4)5(OH)4·H2O VI/D.02-10 Tetragonálna sústava
Kamiokit Kamiokite Fe2Mo3O8 IV/C.07-30 Hexagonálna sústava
Kamitugait Kamitugaite PbAl(UO2)5(PO4)2(OH)9·9,5H2O VII/E.07-110 Triklinická sústava
Kamotoit-(Y) Kamotoite-(Y) (Y,Nd,Gd)2U4(CO3)3O12·14,5H2O V/F.06-20 Monoklinická sústava
Kampfit Kampfite Ba6[(Si,Al)O2]8(CO3)2Cl2(Cl,H2O)2 VIII/H.38-65 Hexagonálna sústava
Kamphaugit-(Y) Kamphaugite-(Y) Ca(Y,REE)(CO3)2(OH)2·3H2O V/E.08-10 Tetragonálna sústava
Kanemit Kanemite NaHSi2O5·3H2O VIII/H.05-30 Rombická sústava
Kankrinit Cancrinite Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2 VIII/J.09-10 Hexagonálna sústava
Kankrisilit Cancrisilite Na7Al5Si7O24(CO3)·3H2O VIII/J.09-15 Hexagonálna sústava
Kaňkit Kankite FeAsO4·3,5H2O VII/C.12-50 Monoklinická sústava
Kanoit Kanoite (Mn,Mg)2Si2O6 VIII/F.01-30 Monoklinická sústava
Kanonait Kanonaite (Mn,Al)AlSiO5 VIII/B.02-30 Rombická sústava
Kanonerovit Kanonerovite MnNa3P3O10·12H2O VII/C.37-10 Monoklinická sústava
Kaolinit Kaolinite Al2Si2O5(OH)4 VIII/H.25-10 Triklinická sústava
Kapicait-(Y) Kapitsaite-(Y) (Ba,K,Pb,Na)4(Y,Ca,REE)2[Si8B2(B,Si)2O28F] VIII/E.11-20 Triklinická sústava
Kapustinit Kapustinite Na5,5Mn0,25ZrSi6O16(OH)2 VIII/E.16-23 Monoklinická sústava
Karasugit Karasugite SrCaAl(F,OH)7 III/C.03-45 Monoklinická sústava
Karboborit Carboborite Ca2Mg(CO3)2B2(OH)8·4H2O V/G.10-30 Monoklinická sústava
Karbocernait Carbocernaite (Ca,Na)(Sr,Ce,Ba)(CO3)2 V/B.05-120 Rombická sústava
Karbokentbrooksit Carbokentbrooksite (Na,□)12(Na,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(OH)3(CO3)·H2O VIII/EX.00-00 Trigonálna sústava
Karbonát-fluorapatit Carbonate-fluorapatite Ca5(PO4,CO3)3F VII/B.39-50 Hexagonálna sústava
Karbonát-hydroxylapatit Carbonate-hydroxylapatite Ca5(PO4,CO3)3(OH) VII/B.39-40 Hexagonálna sústava
Karbonát-kyanotrichit Carbonate-cyanotrichite Cu4Al2(CO3,SO4)(OH)12·2H2O VI/D.08-30 Rombická sústava
Karelianit Karelianite V2O3 IV/C.04-40 Trigonálna sústava
Karfolit Carpholite MnAl2Si2O6(OH)4 VIII/F.03-30 Rombická sústava
Karibibit Karibibite Fe3+2As3+4(O,OH)9 IV/J.07-10 Rombická sústava
Karlit Karlite (Mg,Al)6(BO3)3(OH,Cl)4 V/G.05-20 Rombická sústava
Karminit Carminite PbFe2(AsO4)2(OH)2 VII/B.28-40 Rombická sústava
Karnasurtit-(Ce) Karnasurtite-(Ce) (Ce,La,Th)(Ti,Nb)(Al,Fe3+)(Si,P)2O7(OH)4·3H2O VIII/C.18-10 Hexagonálna sústava
Karpatit Karpatite C24H12 IX/B.02-60 Monoklinická sústava
Karpinskit Karpinskite (Mg,Ni)2Si2O5(OH)2 VIII/H.27-140 Monoklinická sústava
Karupmøllerit-Ca Karupmollerite-Ca (Na,Ca,K)2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O VIII/E.07-90 Monoklinická sústava
Karyinit Caryinite (Na,Pb)(Ca,Na)(Ca,Mn)(Mn,Mg)2(AsO4)3 VII/A.06-120 Monoklinická sústava
Karyopilit Caryopilite (Mn,Mg,Zn,Fe)3(Si,As)2O5(OH,Cl)4 VIII/H.27-55 Monoklinická sústava
Kasiterit Cassiterite SnO2 IV/D.02-40 Tetragonálna sústava
Kasolit Kasolite Pb(UO2)SiO4·H2O VIII/B.34-80 Monoklinická sústava
Kassit Kassite CaTi2O4(OH)2 IV/D.20-10 Rombická sústava
Kastningit Kastningite (Mn,Fe,Mg)Al2(PO4)2(OH)2·8H2O VII/D.09-25 Triklinická sústava
Kašinit Kashinite (Ir,Rh)2S3 II/D.06-10 Rombická sústava
Katapleit Catapleiite (Na,Ca,□)2ZrSi3O9·2H2O VIII/E.04-10 Hexagonálna sústava
Katayamalit Katayamalite (K,Na)Ca7Li3Ti2[Si6O18]2(OH,F)2 VIII/EX.00-00 Triklinická sústava
Katoforit Katophorite Na(CaNa)Fe2+4(Al,Fe3+)Si7AlO22(OH)2 VIII/F.09-50 Monoklinická sústava
Katoit Katoite Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x, kde x=1,5-3 VIII/A.08-90 Kubická sústava
Katoptrit Katoptrite (Mn,Mg)13(Al,Fe3+)4Sb5+2Si2O28 VIII/B.09-30 Monoklinická sústava
Kawazulit Kawazulite Bi2(Te,Se,S)3 II/D.09-70 Trigonálna sústava
Kazachstanit Kazakhstanite Fe3+5V4+3V5+12O39·8,5H2O IV/G.03-10 Monoklinická sústava
Kazakovit Kazakovite Na6Mn2+TiSi6O18 VIII/E.16-20 Trigonálna sústava
Ke
Keckit Keckite Ca(Mn,Zn)2Fe3(PO4)4(OH)3·2H2O VII/D.29-80 Monoklinická sústava
Kegelit Kegelite Pb8Al4Si8O20(SO4)2(CO3)4(OH)8 VIII/H.09-70 Monoklinická sústava
Keilit Keilite Fe,Mg)S II/C.15-05 Kubická sústava
Keithconnit Keithconnite Pd3-xTe, kde x=0,14 až 0,43 II/A.07-20 Trigonálna sústava
Keivit-(Y) Keiviite-(Y) (Y,Yb)2Si2O7 VIII/C.01-20 Monoklinická sústava
Keivit-(Yb) Keiviite-(Yb) (Yb,Y)2Si2O7 VIII/C.01-30 Monoklinická sústava
Keldyšit Keldyshite Na2-xHxZrSi2O7·nH2O VIII/C.04-10 Triklinická sústava
Keljanit Kelyanite Hg+16Hg2+20Sb3(Cl,Br)9O28 III/D.07-10 Monoklinická sústava
Kellyit Kellyite (Mn2+,Mg,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 VIII/H.27-110 Hexagonálna sústava
Kemmlitzit Kemmlitzite (Sr,Ce)Al3(AsO4)(SO4)(OH)6 VII/B.35-40 Trigonálna sústava
Kempit Kempite Mn2Cl(OH)3 III/D.01-20 Rombická sústava
Kenhsuit Kenhsuite Hg3S2Cl2 II/F.14-05 Rombická sústava
Kentbrooksit Kentbrooksite (Na,REE)15(Ca,REE)6Mn2+Zr3NbSi25O74F2·2H2O VIII/E.25-30 Trigonálna sústava
Kentrolit Kentrolite Pb2Mn3+2Si2O9 VIII/C.20-20 Rombická sústava
Kenyait Kenyaite Na2Si22O41(OH)8·6H2O VIII/D.13-10 Monoklinická sústava
Kermezit Kermesite Sb2S2O II/F.11-10 Triklinická sústava
Kernit Kernite Na2B4O6(OH)2·3H2O V/J.04-10 Monoklinická sústava
Kettnerit Kettnerite CaBi(CO3)OF V/C.09-30 Tetragonálna sústava
Keyit Keyite Cu3(Zn,Cu)4Cd2(AsO4)6·2H2O VII/A.09-30 Monoklinická sústava
Keystoneit Keystoneite Mg0,5[Ni2+Fe2+(TeO3)3]·4,5H2O IV/K.10-10 Hexagonálna sústava
Kësterit Kesterite Cu2(Zn,Fe)SnS4 II/C.06-80 Tetragonálna sústava
Kh
Khademit Khademite Al(SO4)F·5H2O VI/D.06-20 Rombická sústava
Khanneshit Khanneshite (NaCa)3(Ba,Sr,Ce,Ca)3(CO3)5 V/B.05-110 Hexagonálna sústava
Khinit Khinite PbCu3TeO6(OH)2 IV/K.15-40 Rombická sústava
Ki
Kiddcreekit Kiddcreekite Cu6SnWS8 II/C.09-20 Kubická sústava
Kidwellit Kidwellite Na(Fe3+,Cu)9+x(PO4)6(OH)11·3H2O VII/D.11-140 Monoklinická sústava
Kieftit Kieftite CoSb3 II/D.29-25 Kubická sústava
Kieserit Kieserite MgSO4·H2O VI/C.01-10 Monoklinická sústava
Kilchoanit Kilchoanite Ca3Si2O7 VIII/C.03-20 Rombická sústava
Killalait Killalaite 2Ca3Si2O7·H2O VIII/C.09-50 Monoklinická sústava
Kimrobinsonit Kimrobinsonite Ta(OH)3(O,CO3) IV/F.19-10 Kubická sústava
Kimurait-(Y) Kimuraite-(Y) CaY2(CO3)4·6H2O V/D.03-50 Rombická sústava
Kimzeyit Kimzeyite Ca3(Zr,Ti)2(Si,Al,Fe3+)3O12 VIII/A.08-150 Kubická sústava
Kingit Kingite Al3(PO4)2(F,OH)2·8(H2O,OH) VII/D.13-20 Triklinická sústava
Kingsmountit Kingsmountite (Ca,Mn2+)4(Fe2+,Mn2+)Al4(PO4)6(OH)4·12H2O VII/D.31-20 Monoklinická sústava
Kinichilit Kinichilite Mg0,5[Mn2+Fe3+(TeO3)3]·4,5H2O IV/K.10-20 Hexagonálna sústava
Kinoit Kinoite Ca2Cu2Si3O8(OH)4 VIII/C.31-10 Monoklinická sústava
Kinoshitalit Kinoshitalite (Ba,K)(Mg,Mn,Al)3Si2Al2O10(OH)2 VIII/H.12-30 Monoklinická sústava
Kintoreit Kintoreite PbFe3(PO4)2(OH,H2O)6 VIII/B.36-163 Trigonálna sústava
Kipushit Kipushite (Cu,Zn)5Zn(PO4)2(OH)6·H2O VII/D.19-10 Monoklinická sústava
Kirgizstanit Kirgizstanite ZnAl4(SO4)(OH)12·3H2O VI/X.00-00 Monoklinická sústava
Kirkiit Kirkiite Pb10Bi3As3S19 II/E.27-10 Hexagonálna sústava
Kirschsteinit Kirschsteinite CaFeSiO4 VIII/A.05-20 Rombická sústava
Kitkait Kitkaite NiTeSe II/D.28-20 Trigonálna sústava
Kittatinnyit Kittatinnyite Ca2Mn3+2Mn2+Si2O8(OH)4·9H2O VIII/B.21-10 Hexagonálna sústava
Kl
Kladnoit Kladnoite C6H4(CO)2NH IX/D.01-30 Monoklinická sústava
Klebelsbergit Klebelsbergite Sb3+4O4(OH)2(SO4) VI/B.02-10 Rombická sústava
Kleemanit Kleemanite ZnAl2(PO4)2(OH)2·3H2O VII/D.08-10 Monoklinická sústava
Kleinit Kleinite Hg2N(Cl,SO4)·nH2O III/D.06-70 Hexagonálna sústava
Klerit Clerite MnSb2S4 II/E.01-05 Rombická sústava
Klinoatakamit Clinoatacamite Cu2(OH)3Cl III/D.01-40 Monoklinická sústava
Klinibarylit Clinobarylite BaBe2Si2O7 VIII/C.02-85 Monoklinická sústava
Klinobehoit Clinobehoite Be(OH)2 IV/F.01-30 Monoklinická sústava
Klinobisvanit Clinobisvanite BiVO4 VII/A.19-30 Monoklinická sústava
Klinocervantit Clinocervantite Sb3+Sb5+O4 IV/D.25-05 Monoklinická sústava
Klinoedrit Clinohedrite CaZnSiO4·H2O VIII/B.25-20 Monoklinická sústava
Klinoenstatit Clinoenstatite Mg2Si2O6 VIII/F.01-10 Monoklinická sústava
Klinoferoholmquisit Clinoferroholmquistite □(Li2Fe2+3Al2)Si8O22(OH)2 VIII/F.07-80 Monoklinická sústava
Klinoferosilit Clinoferrosilite (Fe,Mg)2Si2O6 VIII/F.01-20 Monoklinická sústava
Klinofosinait Clinophosinaite Na3CaPSiO7 VIII/E.07-50 Monoklinická sústava
Klinohumit Clinohumite (Mg,Fe2+)9(SiO4)4(F,OH)2 VIII/B.04-40 Monoklinická sústava
Klinochalkomenit Clinochalcomenite CuSeO3·2H2O IV/K.07-10 Monoklinická sústava
Klinochlór Clinochlore (Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8 VIII/H.23-20 Monoklinická sústava
Klinochryzotil Clinochrysotile Mg3Si2O5(OH)4 VIII/H.27-30 Monoklinická sústava
Klinojimthompsonit Clinojimthompsonite (Mg,Fe2+)5Si6O16(OH)2 VIII/F.13-20 Monoklinická sústava
Klinoklas Clinoclase Cu3(AsO4)(OH)3 VII/B.13-20 Monoklinická sústava
Klinokurčatovit Clinokurchatovite Ca(Mg,Fe,Mn)B2O5 V/H.01-20 Monoklinická sústava
Klinomimetezit Clinomimetite Pb5(AsO4)3Cl VII/B.39-165 Monoklinická sústava
Klinoptilolit-Ca Clinoptilolite-Ca (Ca,Na,K)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O VIII/J.23-22 Monoklinická sústava
Klinoptilolit-K Clinoptilolite-K (K,Na,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O VIII/J.23-20 Monoklinická sústava
Klinoptilolit-Na Clinoptilolite-Na (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O VIII/J.23-18 Monoklinická sústava
Klinosaflorit Clinosafflorite (Co,Fe,Ni)As2 II/D.24-10 Monoklinická sústava
Klinotirolit Clinotyrolite Ca2Cu9[(As,S)O4]4(OH)10·10H2O VII/D.54-30 Monoklinická sústava
Klinotobermorit Clinotobermorite Ca5Si6(O,OH)18·5H2O VIII/F.19-25 Monoklinická sústava
Klinoungemachit Clinoungemachite K3Na9Fe3+(SO4)6(OH)3·9H2O VI/D.16-30 Monoklinická sústava
Klinozoisit Clinozoisite Ca2Al3(SiO4)3(OH) VIII/C.23-10 Monoklinická sústava
Klockmannit Klockmannite CuSe II/C.22-20 Hexagonálna sústava
Kľyučevskit Klyuchevskite K3Cu3(Fe,Al)O2(SO4)4 VI/B.05-50 Monoklinická sústava
Kn
Knorringit Knorringite Mg3Cr2(SiO4)3 VIII/A.08-50 Kubická sústava
Ko
Koašvit Koashvite Na6(Ca,Mn)(Ti,Fe)Si6O18·H2O VIII/E.16-50 Rombická sústava
Kobalt-zippeit Cobalt-zippeite Co2(UO2)6(SO4)3(OH)10·16H2O VI/D.20-60 Rombická sústava
Kobaltarthurit Cobaltarthurite CoFe2(AsO4)2(OH)2·4H2O VII/D.08-45 Monoklinická sústava
Kobaltaustinit Cobaltaustinite CaCo(AsO4)(OH) VII/B.26-30 Rombická sústava
Kobaltit Cobaltite CoAsS II/D.18-10 Rombická sústava
Kobaltokieserit Cobaltkieserite CoSO4·H2O VI/C.01-35 Monoklinická sústava
Kobaltokoritnigit Cobaltkoritnigite (Co,Zn)(HAsO4)·H2O VII/C.06-10 Triklinická sústava
Kobaltolotharmeyerit Cobaltlotharmeyerite Ca(Co,Fe,Ni)2(AsO4)2(OH,H2O)2 VII/C.31-30 Monoklinická sústava
Kobaltomenit Cobaltomenite CoSeO3·2H2O IV/K.07-20 Monoklinická sústava
Kobaltoneustädtelit Cobaltneustadtelite Bi2Fe3+(Co,Fe3+)(O,OH)2(OH)2(AsO4)2 VII/B.37-17 Triklinická sústava
Kobaltpentlandit Cobaltpentlandite Co9S8 II/B.16-20 Kubická sústava
Kobalttsumcorit Cobalttsumcorite Pb(Co,Fe)2(AsO4)2(OH,H2O)2 VII/C.31-36 Monoklinická sústava
Kobeit-(Y) Kobeite-(Y) (Y,U)(Ti,Nb)2(O,OH)6 IV/D.20-20 Rombická sústava
Kobellit Kobellite Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69 II/E.33-20 Rombická sústava
Kočkarit Kochkarite PbBi4Te7 II/D.12-10 Hexagonálna sústava
Koechlinit Koechlinite Bi2MoO6 VI/G.01-60 Rombická sústava
Koenenit Koenenite Na4Mg4Cl12·Mg5Al4(OH)22 III/C.08-20 Trigonálna sústava
Kogarkoit Kogarkoite Na3(SO4)F VI/B.12-40 Monoklinická sústava
Kochit Kochite Na2(Na,Ca)4Ca4(Mn,Ca)2Zr2Ti2(Si2O7)4(O,F)4F4 VIII/C.12-55 Triklinická sústava
Kochromit Cochromite (Co,Ni,Fe)(Cr,Al)2O4 IV/B.03-40 Kubická sústava
Kochsandorit Kochsandorite CaAl2(CO3)2(OH)4·H2O V/X.00-00 Rombická sústava
Koktait Koktaite (NH4)2Ca(SO4)2·H2O VI/C.21-70 Monoklinická sústava
Kolarit Kolarite PbTeCl2 II/F.15-10 sústava
Kolbeckit Kolbeckite ScPO4·2H2O VII/C.09-30 Monoklinická sústava
Kolfanit Kolfanite Ca2Fe3O2(AsO4)3·2H2O VII/D.30-20 Monoklinická sústava
Kolicit Kolicite Mn7Zn4(AsO4)2(SiO4)2(OH)8 VIII/B.10-20 Rombická sústava
Kolovratit Kolovratite ZnxNiyVO4·H2O VII/C.07-30 Monoklinická sústava
Kolwezit Kolwezite (Cu,Co)2(CO3)(OH)2 V/C.01-50 Triklinická sústava
Kolymit Kolymite Cu7Hg6 I/A.02-20 Kubická sústava
Komarovit Komarovite (Ca,Mn)2(Nb,Ti)2Si2O7(O,F)2·3,5H2O VIII/C.16-20 Rombická sústava
Kombatit Kombatite Pb14(VO4)2O9Cl4 VII/B.40-40 Monoklinická sústava
Komkovit Komkovite BaZrSi3O9·3H2O VIII/E.04-50 Trigonálna sústava
Konderit Konderite PbCu3(Rh,Pt,Ir)8S16 II/D.03-20 Hexagonálna sústava
Koninckyt Koninckite FePO4·3H2O VII/C.09-90 Tetragonálna sústava
Konyait Konyaite Na2Mg(SO4)2·5H2O VI/C.18-40 Monoklinická sústava
Koragoit Koragoite (Mn2+,Fe3+)3(Nb,Ta,Ti)2(Nb,Mn)2(W,Ta)2O20 IV/D.17-05 Monoklinická sústava
Kortnigit Koritnigite ZnHAsO4·H2O VII/C.06-20 Triklinická sústava
Kornelit Kornelite Fe2(SO4)3·7H2O VI/C.08-30 Monoklinická sústava
Kornerupín Kornerupine (Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)6(SiO4,BO4)5(O,OH)2 VIII/B.31-10 Rombická sústava
Kornit Kornite Na(CaNa)Fe2+4(Al,Fe3+)Si7AlO22(OH)2 VIII/F.08-87 Monoklinická sústava
Korobicynit Korobitsynite Na3(Ti,Nb)2[Si4O12](OH,O)2·3-4H2O VIII/E.07-10 Rombická sústava
Koršunovskit Korshunovskite Mg2Cl(OH)3·3,5-4H2O III/D.01-10 Triklinická sústava
Korund Corundum Al2O3 IV/C.04-10 Trigonálna sústava
Korvuzit Corvusite (Na,Ca,K)V8O20·4H2O IV/G.11-40 Monoklinická sústava
Koržinskit Korzhinskite CaB2O4·H2O V/K.02-10 Monoklinická sústava
Kosnarit Kosnarite KZr2(PO4)3 VII/A.17-10 Trigonálna sústava
Kostibit Costibite CoSbS II/D.23-60 Rombická sústava
Kostovit Kostovite CuAuTe4 II/D.16-10 Rombická sústava
Kostylevit Kostylevite K2ZrSi3O9·H2O VIII/E.15-30 Monoklinická sústava
Kotoit Kotoite Mg3B2O6 V/G.01-10 Rombická sústava
Kotulskit Kotulskite Pd(Te,Bi) II/C.20-80 Hexagonálna sústava
Koutekit Koutekite Cu5As2 II/A.01-50 Hexagonálna sústava
Kovdorskit Kovdorskite Mg5(PO4)2(CO3)(OH)2·4,5H2O VII/D.36-10 Monoklinická sústava
Kozmochlór Kosmochlor NaCr3+Si2O6 VIII/F.01-170 Monoklinická sústava
Kozoit-(La) Kozoite-(La) La(CO3)(OH) V/C.07-62 Rombická sústava
Kozoit-(Nd) Kozoite-(Nd) (Nd,La,Sm,Pr)(CO3)(OH) V/C.07-61 Rombická sústava
Kozulit Kozulite NaNa2Mn2+4(Fe3+,Al)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-110 Monoklinická sústava
Köttigit Kottigite Zn3(AsO4)2·8H2O VII/C.13-90 Monoklinická sústava
Kr
Kraisslit Kraisslite (Mn2+,Mg)24Zn3Fe3+(AsO3)2(AsO4)3(SiO4)6(OH)18 VIII/B.11-30 Hexagonálna sústava
Krasnovit Krasnovite Ba(Al,Mg)(PO4,CO3)(OH)2·H2O VII/D.50-25 Rombická sústava
Kratochvílit Kratochvilite (C6H4)2CH2 IX/B.02-10 Rombická sústava
Krausit Krausite KFe(SO4)2·H2O VI/C.15-10 Monoklinická sústava
Krauskopfit Krauskopfite BaSi2O4(OH)2·2H2O VIII/F.25-40 Monoklinická sústava
Krautit Krautite Mn3+AsO3(OH)2·H2O VII/C.05-20 Monoklinická sústava
Kremeň Quartz SiO2 IV/D.01-10 Trigonálna sústava
Kremersit Kremersite (NH4,K)2FeCl5·H2O III/C.07-40 Rombická sústava
Kremík Silicon Si I/B.05-10 Kubická sústava
Krennerit Krennerite AuTe2 II/D.16-30 Rombická sústava
Kretnichit Krettnichite PbMn2(VO4)2(OH)2 VII/C.31-74 Monoklinická sústava
Kribergit Kribergite Al5(PO4)3(SO4)(OH)4·4H2O VII/D.12-40 Triklinická sústava
Krinovit Krinovite NaMg2CrSi3O10 VIII/F.14-10 Triklinická sústava
Kristiansenit Kristiansenite Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH) VIII/C.01-18 Triklinická sústava
Krokoit Crocoite PbCrO4 VI/F.01-30 Monoklinická sústava
Kronusit Cronusite Ca0,2CrS2·2H2O II/F.08-30 Trigonálna sústava
Kröhnkit Krohnkite Na2Cu(SO4)2·2H2O VI/C.16-10 Monoklinická sústava
Krupkait Krupkaite PbCuBi3S6 II/E.30-50 Rombická sústava
Kruťait Krutaite CuSe2 II/D.17-70 Kubická sústava
Krutovit Krutovite NiAs2 II/D.19-10 Kubická sústava
Kryolit Cryolite Na3AlF6 III/B.03-30 Monoklinická sústava
Kryolítionit Cryolithionite Na3Li3Al2F12 III/B.03-10 Kubická sústava
Kryptohalit Cryptohalite (NH4)2SiF6 III/B.02-30 Kubická sústava
Kryptomelán Cryptomelane K(Mn3+,Mn2+)8O16 IV/D.08-20 Monoklinická sústava
Kryžanovskit Kryzhanovskite MnFe2(PO4)2(OH)2·H2O VII/C.08-40 Rombická sústava
Kt
Ktenasit Ktenasite (Cu,Zn)5(SO4)2(OH)6·6H2O VI/D.03-70 Monoklinická sústava
Ku
Kubanit Cubanite CuFe2S3 II/C.14-20 Rombická sústava
Kuboargyrit Cuboargyrite AgSbS II/C.16-05 Kubická sústava
Kucharenkoit-(Ce) Kukharenkoite-(Ce) Ba2Ce(CO3)3F V/C.07-155 Monoklinická sústava
Kucharenkoit-(La) Kukharenkoite-(La) Ba2(La,Ce)(CO3)3F V/C.07-154 Monoklinická sústava
Kukisvumit Kukisvumite Na6ZnTi4Si8O28·4H2O VIII/C.13-25 Rombická sústava
Kuksit Kuksite Pb3Zn3TeO6(PO4)2 IV/K.16-12 Rombická sústava
Kulanit Kulanite Ba(Fe,Mn,Mg)2Al2(PO4)3(OH)3 VII/B.29-20 Triklinická sústava
Kuliokit-(Y) Kuliokite-(Y) (Y,REE)4Al(SiO4)2(OH)2F5 VIII/B.19-10 Triklinická sústava
Kulkeit Kulkeite Na0,35Mg8AlSi7O20(OH)10 VIII/H.18-10 Monoklinická sústava
Kullerudit Kullerudite NiSe2 II/D.20-40 Rombická sústava
Kupčíkit Kupcikite Cu3,4Fe0,6Bi5S10 II/E.04-25 Monoklinická sústava
Kupletskit Kupletskite K2Na(Mn,Fe2+)7(Ti,Nb)2Si8O26(OH)4F VIII/G.12-50 Triklinická sústava
Kupletskit-(Cs) Kupletskite-(Cs) (Cs,K)2Na(Mn,Fe2+,Li)7(Ti,Nb)2Si8O26(OH)4F VIII/G.12-60 Triklinická sústava
Kuprit Cuprite Cu2O IV/A.02-10 Kubická sústava
Kuprobizmutit Cuprobismutite Cu10Bi12S23 II/E.04-30 Monoklinická sústava
Kuprocopiapit Cuprocopiapite CuFe4(SO4)6(OH)2·20H2O VI/D.10-60 Triklinická sústava
Kuproiridsit Cuproiridsite CuIr2S4 II/D.02-30 Kubická sústava
Kupromakovickýit Cupromakovickyite Cu4AgPb2Bi9S18 II/X.00-00 Monoklinická sústava
Kupropavonit Cupropavonite AgPbCu2Bi5S10 II/E.09-40 Monoklinická sústava
Kuproriavait Cuprorivaite CaCuSi4O10 VIII/H.02-10 Tetragonálna sústava
Kuprorodsit Cuprorhodsite CuRh2S4 II/D.02-20 Kubická sústava
Kuprosklodowskit Cuprosklodowskite Cu[(UO2)(HSiO3)]2·6H2O VIII/B.34-20 Triklinická sústava
Kuprospinel Cuprospinel (Cu,Mg)Fe2O4 IV/B.02-50 Kubická sústava
Kuprostibnit Cuprostibite Cu2(Sb,Tl) II/A.01-70 Tetragonálna sústava
Kuprotungsit Cuprotungstite Cu3(WO4)2(OH)2 VI/G.02-20 Tetragonálna sústava
Kuramit Kuramite Cu3SnS4 II/C.06-50 Tetragonálna sústava
Kuranachit Kuranakhite PbMn4+TeO6 IV/D.15-50 Rombická sústava
Kurčatovit Kurchatovite Ca(Mg,Mn,Fe)B2O5 V/H.01-30 Rombická sústava
Kurgantait Kurgantaite CaSr[B5O9]Cl·H2O V/X.00-00 Triklinická sústava
Kurnakovit Kurnakovite MgB3O3(OH)5·5H2O V/H.06-10 Triklinická sústava
Kurumsakit Kurumsakite (Zn,Ni,Cu)8Al8V2Si5O35·27H2O VIII/D.09-20 Rombická sústava
Kusachiit Kusachiite CuBi2O4 IV/B.06-15 Tetragonálna sústava
Kuspidín Cuspidine Ca4Si2O7(F,OH)2 VIII/C.11-05 Monoklinická sústava
Kutinait Kutinaite Cu14Ag6As7 II/A.01-40 Kubická sústava
Kutnohorit Kutnohorite Ca(Mn,Mg,Fe)(CO3)2 V/B.03-30 Trigonálna sústava
Kuzelit Kuzelite Ca4Al2,4(OH)12,8(SO4)·6H2O IV/F.10-20 Trigonálna sústava
Kuzmenkoit-Mn Kuzmenkoite-Mn (K,Na)2(Mn,Fe)(Ti,Nb)4[Si4O12]2(OH)4·5H2O VIII/E.07-60 Monoklinická sústava
Kuzmenkoit-Zn Kuzmenkoite-Zn K2Zn(Ti,Nb)4[Si4O12]2(OH,O)4·6-8H2O VIII/E.07-50 Monoklinická sústava
Kuzminit Kuzminite Hg2(Br,Cl)2 III/A.05-20 Tetragonálna sústava
Kuznecovit Kuznetsovite Hg3Cl(AsO4) VII/B.30-30 Kubická sústava
Kv
Kvadratit Quadratite Ag(Cd,Pb)AsS3 II/E.07-60 Tetragonálna sústava
Kvadridavyn Quadridavyne (Na,K)6Ca2Al6Si6O24Cl4 VIII/J.09-25 Hexagonálna sústava
Kvadrufit Quadruphite Na14CaMgTi4[Si2O7]2(PO4)4O4F2 VIII/C.14-120 Triklinická sústava
Kvanefjeldit Kvanefjeldite Na4(Ca,Mn)Si6O14(OH)2 VIII/G.08-10 Rombická sústava
Ky
Kyanit Kyanite Al2SiO5 VIII/B.02-40 Triklinická sústava
Kyanofilit Cyanophyllite Cu5Al2(SbO4)3(OH)7·9H2O IV/F.12-10 Rombická sústava
Kyanochroit Cyanochroite K2Cu(SO4)2·6H2O VI/C.19-20 Monoklinická sústava
Kyanotrichit Cyanotrichite Cu4Al2(SO4)(OH)12·2H2O VI/D.08-20 Rombická sústava
Kyzylkumit Kyzylkumite V3+2Ti3O9 IV/C.26-30 Monoklinická sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]