Zoznam minerálov L

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
La
Labuncovit-Mg Labuntsovite-Mg Na4K4(Ba,K)(Mg,Fe)1+xTi8(Si4O12)4(O,OH)8·10H2O VIII/E.07-140 Monoklinická sústava
Labuncovit-Mn Labuntsovite-Mn Na4K4(Ba,K)(Mn,Fe)1+xTi8(Si4O12)4(O,OH)8·nH2O, kde n=10-12 VIII/E.07-155 Monoklinická sústava
Labyrintit Labyrinthite (Na,K,Sr)35Ca12Fe3Zr6TiSi51O144(O,OH,H2O)9Cl3 VIII/EX.00-00 Trigonálna sústava
Lacroixit Lacroixite NaAl(PO4)F VII/B.25-40 Monoklinická sústava
Laffittit Laffittite AgHgAsS3 II/E.12-10 Monoklinická sústava
Laflammeit Laflammeite Pd3Pb2S2 II/B.12-25 Monoklinická sústava
Laforêtit Laforetite AgInS2 II/C.03-50 Tetragonálna sústava
Laihunit Laihunite Fe2+Fe3+2(SiO4)2 VIII/A.04-50 Monoklinická sústava
Laitakarit Laitakarite Bi4(Se,S)3 II/D.11-20 Trigonálna sústava
Lalondeit Lalondeite (Na,Ca)6(Ca,Na)3Si16O38(F,OH)2·3H2O VIII/HX.00-00 Triklinická sústava
Lammerit Lammerite Cu3(AsO4,PO4)2 VII/A.09-10 Monoklinická sústava
Lamprofylit Lamprophyllite Na2(Sr,Ba)2Ti3(SiO4)4(OH,F)2 VIII/C.13-30 Monoklinická sústava
Lanarkit Lanarkite Pb2(SO4)O VI/B.13-10 Monoklinická sústava
Landauit Landauite NaMnZn2(Ti,Fe3+)6Ti12O38 IV/C.09-10 Monoklinická sústava
Landesit Landesite (Mn,Mg)9Fe3(PO4)8(OH)3·9H2O VII/D.03-20 Rombická sústava
Langbeinit Langbeinite K2Mg2(SO4)3 VI/A.03-10 Kubická sústava
Langisit Langisite (Co,Ni)As II/C.20-10 Hexagonálna sústava
Langit Langite Cu4(SO4)(OH)6·2H2O VI/D.03-20 Monoklinická sústava
Lanmuchangit Lanmuchangite TlAl(SO4)2·12H2O VI/C.14-45 Kubická sústava
Lannonit Lannonite HCa4Mg2Al4(SO4)8F9·32H2O VI/D.14-30 Tetragonálna sústava
Lansfordit Lansfordite MgCO3·5H2O V/D.01-30 Monoklinická sústava
Lantanit-(Ce) Lanthanite-(Ce) (Ce,La)2(CO3)3·8H2O V/D.03-30 Rombická sústava
Lantanit-(La) Lanthanite-(La) (La,Ce)2(CO3)3·8H2O V/D.03-20 Rombická sústava
Lantanit-(Nd) Lanthanite-(Nd) (Nd,La)2(CO3)3·8H2O V/D.03-40 Rombická sústava
Laphmanit Laphamite As2(Se,S)3 II/F.02-80 Monoklinická sústava
Lapieit Lapieite CuNiSbS3 II/C.21-10 Monoklinická sústava
Laplandit-(Ce) Laplandite-(Ce) Na4CeTiPSi7O22·5H2O VIII/G.11-10 Rombická sústava
Larderellit Larderellite (NH4)B5O6(OH)4 V/J.05-10 Monoklinická sústava
Larisait Larisaite Na(H3O+)(UO2)3(SeO3)2O2·4H2O IV/K.11-26 Monoklinická sústava
Larnit Larnite Ca2SiO4 VIII/A.07-30 Monoklinická sústava
Larosit Larosite (Cu,Ag)21(Pb,Bi)2S13 II/E.02-10 Rombická sústava
Larsenit Larsenite PbZnSiO4 VIII/A.03-30 Rombická sústava
Latiumit Latiumite (Ca,K)8(Al,Mg,Fe)(Si,Al)10O25(SO4) VIII/H.06-10 Monoklinická sústava
Latrappit Latrappite (Ca,Na)(Nb,Ti,Fe)O3 IV/C.10-30 Monoklinická sústava
Laueit Laueite MnFe2(PO4)2(OH)2·8H2O VII/D.10-50 Triklinická sústava
Laumontit Laumontite CaAl2Si4O12·4H2O VIII/J.22-50 Monoklinická sústava
Launayit Launayite Pb22Sb26S61 II/E.20-20 Monoklinická sústava
Laurelit Laurelite Pb7F12Cl2 III/A.08-50 Hexagonálna sústava
Laurionit Laurionite PbCl(OH) III/D.10-30 Monoklinická sústava
Laurit Laurite RuS2 II/D.17-100 Kubická sústava
Lausenit Lausenite Fe2(SO4)3·6H2O VI/C.08-20 Monoklinická sústava
Lautarit Lautarite Ca(IO3)2 IV/L.01-10 Monoklinická sústava
Lautenthalit Lautenthalite PbCu4(OH)6(SO4)2·3H2O VI/D.19-32 Monoklinická sústava
Lautit Lautite CuAsS II/C.02-10 Rombická sústava
Lavendulán Lavendulan NaCaCu5(AsO4)4Cl·5H2O VII/D.25-20 Rombická sústava
Lavrentijevit Lavrentievite Hg3S2(Cl,Br)2 II/F.14-40 Monoklinická sústava
Lawrencit Lawrencite (Fe,Ni)Cl2 III/A.07-10 Trigonálna sústava
Lawsonbauerit Lawsonbauerite (Mn,Mg)9Zn4(SO4)2(OH)22·8H2O VI/D.04-30 Monoklinická sústava
Lawsonit Lawsonite CaAl2Si2O7(OH)2·H2O VIII/C.10-10 Rombická sústava
Lazarenkoit Lazarenkoite CaFe3+As3+3O7·3H2O IV/J.06-20 Rombická sústava
Lazulit Lazulite MgAl2(PO4)2(OH)2 VII/B.08-20 Monoklinická sústava
Lazurit Lazurite Na3Ca(Al3Si3O12)S VIII/J.11-40 Kubická sústava
Långbanit Langbanite (Mn,Ca,Fe2+)4(Mn3+,Fe3+)9Sb5+Si2O24 VIII/B.09-17 Monoklinická sústava
Låvenit Lavenite (Na,Ca)2(Mn,Fe2+)(Zr,Ti,Nb)Si2O7(O,OH,F) VIII/C.11-20 Monoklinická sústava
Le
Leadhillit Leadhillite Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 VI/B.13-50 Monoklinická sústava
Leakeit Leakeite NaNa2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-85 Monoklinická sústava
Lecontit Lecontite (NH4,K)NaSO4·2H2O VI/C.21-20 Rombická sústava
Legrandit Legrandite Zn2(AsO4)(OH)·H2O VII/D.07-50 Monoklinická sústava
Lehnerit Lehnerite Mn(UO2)2(PO4)2·8H2O VII/E.02-40 Monoklinická sústava
Leifit Leifite Na2(Si,Al,Be)7(O,OH,F)14 VIII/J.10-10 Trigonálna sústava
Leightonit Leightonite K2Ca2Cu(SO4)4·2H2O VI/C.20-20 Triklinická sústava
Leisingit Leisingite Cu(Mg,Cu,Fe,Zn)2TeO6·6H2O IV/K.15-18 Trigonálna sústava
Leiteit Leiteite ZnAs2O4 IV/J.10-20 Monoklinická sústava
Lemanskiit Lemanskiite NaCaCu5(AsO4)4Cl·5H2O VII/D.25-24 Tetragonálna sústava
Lemmlejnit-Ba Lemmleinite-Ba Na2K2Ba1-xTi4(Si4O12)2(O,OH)4·5H2O VIII/E.07-110 Monoklinická sústava
Lemmlejnit-K Lemmleinite-K NaK2(Ti,Nb)2Si4O12(O,OH)2·2H2O VIII/E.07-100 Monoklinická sústava
Lemoynit Lemoynite (Na,K)2CaZr2Si10O26·5-6H2O VIII/G.09-10 Monoklinická sústava
Lenait Lenaite AgFeS2 II/C.03-25 Tetragonálna sústava
Lengenbachit Lengenbachite Pb6(Ag,Cu)2As4S13 II/E.15-50 Triklinická sústava
Leningradit Leningradite PbCu3(VO4)Cl2 VII/B.28-60 Rombická sústava
Lennilenapeit Lennilenapeite K6-7(Mg,Mn,Fe2+,Fe3+,Zn)48(Si,Al)72(O,OH)216·16H2O VIII/H.17-30 Triklinická sústava
Lenoblit Lenoblite V2O4·2H2O IV/G.08-40 Rombická sústava
Leogangit Leogangite Cu10(AsO4)4(SO4)(OH)6·8H2O VII/D.20-35 Monoklinická sústava
Leonit Leonite K2Mg(SO4)2·4H2O VI/C.18-30 Monoklinická sústava
Lepersonnit-(Gd) Lepersonnite-(Gd) CaGd2(UO2)24(CO3)8(SiO4)4·48H2O VIII/B.38-10 Rombická sústava
Lepidokrokit Lepidocrocite FeOOH IV/F.06-40 Rombická sústava
Lepidolit Lepidolite K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 VIII/H.12-00 Monoklinická sústava
Lepchenelmit-Zn Lepkhenelmite-Zn Ba2Zn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O VIII/E.07-220 Monoklinická sústava
Lermontovit Lermontovite U(PO4)(OH)·H2O VII/D.43-20 Rombická sústava
Lesjukit Lesukite Al2(OH)5Cl·2H2O III/A.13-05 Kubická sústava
Letovicit Letovicite (NH4)3(HSO4)(SO4) VI/A.06-30 Triklinická sústava
Leucit Leucite KAlSi2O6 VIII/J.05-10 Tetragonálna sústava
Leukofanit Leucophanite (Na,Ca)2BeSi2(O,OH,F)7 VIII/C.02-50 Triklinická sústava
Leukofenicit Leucophoenicite Mn7(SiO4)3(OH)2 VIII/B.04-90 Monoklinická sústava
Leukofosfit Leucophosphite KFe2(PO4)2(OH)·2H2O VII/D.27-30 Monoklinická sústava
Leukosfenit Leucosphenite Na4BaTi2O2[B2Si10O28] VIII/G.10-10 Monoklinická sústava
Levinsonit-(Y) Levinsonite-(Y) (Y,Nd,La)Al(SO4)2(C2O4)·12H2O IX/A.01-120 Monoklinická sústava
Levyclaudit Levyclaudite Pb8Sn7Cu3(Bi,Sb)3S28 II/C.17-55 Monoklinická sústava
Levyn-Ca Levyne-Ca (Ca,Na2,K2)Al2Si4O12·6H2O VIII/J.26-60 Trigonálna sústava
Levyn-Na Levyne-Na (Na2,Ca,K2)Al2Si4O12·6H2O VIII/J.26-58 Trigonálna sústava
Li
Liandratit Liandratite U6+(Nb,Ta)2O8 IV/D.23-20 Hexagonálna sústava
Liberit Liberite Li2BeSiO4 VIII/A.02-10 Monoklinická sústava
Libethenit Libethenite Cu2(PO4)(OH) VII/B.06-10 Rombická sústava
Liddicoatit Liddicoatite Ca(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(O,OH,F)4 VIII/E.19-80 Trigonálna sústava
Liebauit Liebauite Ca3Cu5Si9O26 VIII/F.40-10 Monoklinická sústava
Liebenbergit Liebenbergite (Ni,Mg)2SiO4 VIII/A.04-40 Rombická sústava
Liebigit Liebigite Ca2(UO2)(CO3)3·11H2O V/F.02-70 Rombická sústava
Likasit Likasite Cu3(NO3)(OH)5·2H2O V/A.03-20 Rombická sústava
Lillianit Lillianite Pb3Bi2S6 II/E.31-20 Rombická sústava
Limeit Lime CaO IV/A.04-60 Kubická sústava
Linarit Linarite PbCu(SO4)(OH)2 VI/B.10-10 Monoklinická sústava
Lindackerit Lindackerite CuCu4(AsO4)2(HAsO4)2·~9H2O VII/C.06-50 Monoklinická sústava
Lindbergit Lindbergite MnC2O4·2H2O IX/A.01-55 Monoklinická sústava
Lindgrenit Lindgrenite Cu3(MoO4)2(OH)2 VI/G.02-10 Monoklinická sústava
Lindquistit Lindqvistite Pb2(Mn2+,Mg)Fe3+16O27 IV/C.08-47 Hexagonálna sústava
Lindsleyit Lindsleyite (Ba,Sr)(Ti,Cr,Fe,Mg)21O38 IV/C.09-50 Trigonálna sústava
Lindströmit Lindstromite Pb3Cu3Bi7S15 II/E.30-40 Rombická sústava
Linnéit Linnaeite Co2+Co3+2S4 II/D.01-20 Kubická sústava
Lintisit Lintisite Na3LiTi2Si4O14·2H2O VIII/F.03-60 Monoklinická sústava
Liottit Liottite (Ca,Na,K)8(Si,Al)12O24[(SO4),(CO3),Cl,OH]4·H2O VIII/J.09-90 Hexagonálna sústava
Lipscombit Lipscombite (Fe2+,Mn)Fe3+2(PO4)2(OH)2 VII/B.08-60 Tetragonálna sústava
Lirokonit Liroconite Cu2Al(AsO4)(OH)4·4H2O VII/D.20-40 Monoklinická sústava
Lisetit Lisetite Na2CaAl4Si4O16 VIII/J.01-10 Rombická sústava
Lishizhenit Lishizhenite ZnFe2(SO4)4·14H2O VI/C.11-15 Triklinická sústava
Lisicynit Lisitsynite KBSi2O6 VIII/J.03-30 Rombická sústava
Liskeardit Liskeardite (Al,Fe)3(AsO4)(OH)6·5H2O VII/D.23-40 Rombická sústava
Litargit Litharge PbO IV/A.06-20 Tetragonálna sústava
Litidionit Litidionite KNaCuSi4O10 VIII/F.39-10 Triklinická sústava
Litiofilit Lithiophilite LiMnPO4 VII/A.02-20 Rombická sústava
Litioforit Lithiophorite (Al,Li)Mn4+O2(OH)2 IV/F.07-10 Trigonálna sústava
Litiomarsturit Lithiomarsturite LiCa2Mn2HSi5O15 VIII/F.27-70 Triklinická sústava
Litiotitanit Lithiotantite Li(Ta,Nb)3O8 IV/D.26-10 Monoklinická sústava
Litiowodginit Lithiowodginite LiTa3O8 IV/D.17-70 Monoklinická sústava
Litozit Lithosite K6Al4Si8O25·H2O VIII/D.16-10 Monoklinická sústava
Litvinskit Litvinskite Na2(□,Na,Mn)Zr[Si6O12(OH,O)6] VIII/E.16-25 Monoklinická sústava
Liveingit Liveingite Pb9As13S28 II/E.25-10 Monoklinická sústava
Livingstonit Livingstonite HgSb4S8 II/E.13-10 Monoklinická sústava
Lizardit Lizardite Mg3Si2O5(OH)4 VIII/H.27-20 Triklinická sústava
Lo
Lokkait(Y) Lokkaite-(Y) CaY4(CO3)7·9H2O V/D.03-60 Rombická sústava
Lomonosovit Lomonosovite Na5Ti2O2(Si2O7)(PO4) VIII/C.14-70 Rombická sústava
Londonit Londonite CsAl4Be4(B,Be)12O28 V/L.02-30 Kubická sústava
Lonecreekit Lonecreekite (NH4)(Fe,Al)(SO4)2·12H2O VI/C.14-40 Kubická sústava
Lonsdaleit Lonsdaleite C I/B.02-50 Hexagonálna sústava
Loparit-(Ce Loparite-(Ce) (Ce,Na,Ca)2(Ti,Nb)2O6 IV/C.10-50 Rombická sústava
Lopezit Lopezite K2Cr2O7 VI/F.05-10 Triklinická sústava
Lorandit Lorandite TlAsS2 II/E.13-50 Monoklinická sústava
Loranskit-(Y) Loranskite-(Y) (Y,Ce,Ca)ZrTaO6 IV/D.19-100 Rombická sústava
Lorenzit Lorenzenite Na2Ti2Si2O9 VIII/F.03-50 Rombická sústava
Loseyit Loseyite (Mn,Zn)7(CO3)2(OH)10 V/C.01-120 Monoklinická sústava
Lotharmeyerit Lotharmeyerite CaZnMn(HAsO4)2(OH)3 VII/B.31-20 Monoklinická sústava
Loudounit Loudounite NaCa5Zr4Si16O40(OH)11·8H2O VIII/G.09-20 Monoklinická sústava
Loughlinit Loughlinite Na2Mg3Si6O16·8H2O VIII/H.33-60 Rombická sústava
Lourenswalsit Lourenswalsite (K,Ba)2(Ti,Mg,Ca,Fe)4(Si,Al,Fe)6O14(OH)12 VIII/H.38-80 Hexagonálna sústava
Lovdarit Lovdarite K2Na6Be4Si14O36·9H2O VIII/J.17-10 Rombická sústava
Loveringit Loveringite (Ca,Ce)(Ti,Fe3+,Cr,Mg)21O38 IV/C.09-30 Trigonálna sústava
Lovozerit Lovozerite H4Na2Ca(Zr,Ti)[Si6O18] VIII/E.16-30 Trigonálna sústava
Löllingit Lollingite FeAs2 II/D.23-10 Rombická sústava
Löweit Loweite Na12Mg7(SO4)13·15H2O VI/C.17-10 Trigonálna sústava
Lu
Luanheit Luanheite Ag3Hg I/A.02-40 Hexagonálna sústava
Luberoit Luberoite Pt5Se4 II/A.06-20 Monoklinická sústava
Lucasit-(Ce) Lucasite-(Ce) CeTi2(O,OH)6 IV/D.20-30 Monoklinická sústava
Luddenit Luddenite Pb2Cu2Si5O14·14H2O VIII/D.21-10 Monoklinická sústava
Ludjibait Ludjibaite Cu5(PO4)2(OH)4 VII/B.11-10 Triklinická sústava
Ludlamit Ludlamite (Fe,Mg,Mn)3(PO4)2·4H2O VII/C.10-10 Monoklinická sústava
Ludlockit Ludlockite (Fe,Pb)As2O6 IV/J.07-20 Triklinická sústava
Ludwigit Ludwigite Mg2Fe3+BO5 V/G.04-10 Rombická sústava
Lueshit Lueshite NaNbO3 IV/C.10-60 Monoklinická sústava
Luetheit Luetheite Cu2Al2(AsO4)2(OH)4·H2O VII/D.16-10 Monoklinická sústava
Lukechangit-(Ce) Lukechangite-(Ce) Na3Ce2(CO3)4F V/C.07-175 Hexagonálna sústava
Lukrahnit Lukrahnite Ca(Cu,Zn)(Fe,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)2 VII/C.31-78 Triklinická sústava
Lulzacit Lulzacite Sr2Fe2+(Fe2+,Mg)2Al4(PO4)4(OH)10 VII/B.29-65 Triklinická sústava
Lunijianlait Lunijianlaite LiAl6(Si7Al)O20(OH)10 VIII/H.18-05 Monoklinická sústava
Lun'okit Lunokite (Mn,Ca)(Mg,Fe,Mn)Al(PO4)2(OH)·4H2O VII/D.28-40 Rombická sústava
Luzonit Luzonite Cu3AsS4 II/C.06-10 Tetragonálna sústava
Lüneburgit Luneburgite Mg3B2(PO4)2(OH)6·5H2O V/H.03-20 Monoklinická sústava
Ly
Lyonsit Lyonsite Cu3Fe4(VO4)6 VII/A.10-20 Rombická sústava
Ľa
Ľad Ice H2O IV/A.01-10 Hexagonálna sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]