Zoznam minerálov P

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
P
p-Veatchit p-Veatchite Sr2B11O16(OH)5·H2O V/K.05-40 Monoklinická sústava
Pa
Paarit Paarite Cu1,7Pb1,7Bi6,3S12 II/E.30-54 Rombická sústava
Pabsit Pabsite Ba(Sn,Ti)Si3O9 VIII/E.01-20 Hexagonálna sústava
Paceit Paceite CaCu(CH3COO)4·6H2O IX/A.02-18 Tetragonálna sústava
Paděrait Paderaite AgPb2Cu6Bi11S22 II/E.34-100 Monoklinická sústava
Padmait Padmaite PdBiSe II/D.17-175 Kubická sústava
Paganoit Paganoite (Ni,Co)Bi3+As5+O5 VII/B.28-80 Triklinická sústava
Pahasapait Pahasapaite Li8(Ca,Li,K,Na)11Be24(PO4)24·38H2O VII/C.01-10 Kubická sústava
Pachnolit Pachnolite NaCaAlF6·H2O III/C.02-10 Monoklinická sústava
Painit Painite CaZrB[Al9O18] V/G.05-40 Hexagonálna sústava
Paládium Palladium Pd,Pt I/A.14-20 Kubická sústava
Paladoarzenid Palladoarsenide Pd2As II/A.05-90 Monoklinická sústava
Paladobizmutarzenid Palladobismutharsenide Pd2(As,Bi) II/A.05-100 Rombická sústava
Paladodymit Palladodymite (Pd,Rh)2As II/A.05-102 Rombická sústava
Paladseit Palladseite Pd17Se15 II/B.16-70 Kubická sústava
Palarstanid Palarstanide Pd8(Sn,As)3 I/A.16-60 Hexagonálna sústava
Palenzonait Palenzonaite (Ca,Na)3Mn2+(V5+,As5+,Si)3O12 VII/A.08-50 Kubická sústava
Palermoit Palermoite (Sr,Ca)(Li,Na)2Al4(PO4)4(OH)4 VII/B.28-20 Rombická sústava
Palmierit Palmierite (K,Na)2Pb(SO4)2 VI/A.08-30 Trigonálna sústava
Palygorskit Palygorskite (Mg,Al)2Si4O10(OH)•4H2O VIII/H.33-20 Monoklinická sústava
Panasqueirait Panasqueiraite CaMg(PO4)(OH,F) VII/B.25-20 Monoklinická sústava
Panethit Panethite (Na,Ca,K)2(Mg,Fe2+,Mn)2(PO4)2 VII/A.05-30 Monoklinická sústava
Panuzit Panuzite (K,Na)AlSiO4 VIII/J.02-40 Hexagonálna sústava
Paolovit Paolovite Pd2Sn I/A.17-10 Rombická sústava
Papagoit Papagoite CaCuAlSi2O6(OH)3 VIII/E.06-50 Monoklinická sústava
Paraalumohydrokalcit Para-alumohydrocalcite CaAl2(CO3)2(OH)4•6H2O V/E.04-40 Triklinická sústava
Parabariomikrolit Parabariomicrolite BaTa4O10(OH)2•2H2O IV/C.21-10 Trigonálna sústava
Parabrandtit Parabrandtite Ca2Mn2+AsO4•2H2O VII/C.17-70 Triklinická sústava
Parabutlerit Parabutlerite FeSO4(OH)•2H2O VI/D.01-30 Rombická sústava
Paracelsián Paracelsian BaAl2Si2O8 VIII/J.06-70 Monoklinická sústava
Paracoquimbit Paracoquimbite Fe2(SO4)3•9H2O VI/C.08-50 Trigonálna sústava
Paracostibit Paracostibite CoSbS II/D.24-30 Rombická sústava
Paračepinit-(Ba) Paratsepinite-(Ba) (Ba,Na,K)2-x(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2•4H2O VIII/E.07-34 Monoklinická sústava
Paračepinit-(Na) Paratsepinite-(Na) (Na,Sr,K,Ca)7(Ti,Nb)8[Si4O12]4(O,OH)8•nH2O (kde n ~ 8) VIII/EX.00-00 Monoklinická sústava
Paradamit Paradamite Zn2AsO4(OH) VII/B.06-60 Triklinická sústava
Paradokrazit Paradocrasite Sb2(Sb,As)2 I/B.01-60 Monoklinická sústava
Parafransoleit Parafransoleite Ca3Be2(PO4)2(HPO4)2•4H2O VII/C.03-15 Triklinická sústava
Paragonit Paragonite NaAl2(Si3Al)O10(OH)2 VIII/H.10-50 Monoklinická sústava
Paraguanajuanit Paraguanajuanite Bi2(Se,S)3 II/D.09-30 Trigonálna sústava
Parahopeit Parahopeite Zn3(PO4)2•4H2O VII/C.11-30 Triklinická sústava
Parachryzotil Parachrysotile Mg3Si2O5(OH)4 VIII/H.27-50 Rombická sústava
Parajamesonit Parajamesonite Pb4FeSb6S14 II/E.22-30 Rombická sústava
Parakeldyšit Parakeldyschite Na2ZrSi2O7 VIII/C.04-20 Triklinická sústava
Parakhinit Parakhinite Cu2+3PbTeO4(OH)6 IV/K.15-50 Hexagonálna sústava
Parakuzmenkoit-Fe Parakuzmenkoite-Fe (K,Ba)2Fe(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4•7H2O VIII/E.07-170 Monoklinická sústava
Paralabuncovit-Mg Paralabuntsovite-Mg Na8K8Mg8Ti16(Si4O12)8(O,OH)16•nH2O VIII/E.07-130 Monoklinická sústava
Paralaurionit Paralaurionite PbCl(OH) III/D.10-20 Monoklinická sústava
Paralstonit Paralstonite BaCa(CO3)2 V/B.04-70 Trigonálna sústava
Paramelakonit Paramelaconite Cu+2Cu2+2O3 IV/A.05-20 Tetragonálna sústava
Paramendozavilit Paramendozavilite NaAl4Fe3+7(PO4)5(P5+Mo6+12O40)(OH)16•56H2O VII/D.57-20 Monoklinická sústava
Paramontroseit Paramontroseite VO2 IV/F.08-30 Rombická sústava
Parantisit Parantisite Na2[TiO(SiO4)] VIII/B.13-05 Rombická sústava
Paranatrolit Paranatrolite Na2[Al2Si3O10]•3H2O VIII/J.21-20 Monoklinická sústava
Paraniit-(Y) Paranatriite-(Y) Ca2Y(AsO4)(WO4)2 VI/G.01-25 Tetragonálna sústava
Paraotwayit Paraotwayite Ni(OH)2-x(SO4,CO3)0,5x (kde x = 0,5) IV/F.03-50 Monoklinická sústava
Parapierroit Parapierroite Tl(Sb,As)5S8 II/E.14-40 Monoklinická sústava
Pararammalsbergit Pararammalsbergite NiAs2 II/D.24-20 Rombická sústava
Pararealgár Pararealgar AsS II/F.02-40 Monoklinická sústava
Pararobertsit Pararobertsite Ca2Mn3+3(PO4)3O2•3H2O VII/D.30-60 Monoklinická sústava
Pararzenolamprit Pararsenolamprite As I/B.01-55 Rombická sústava
Paraschachnerit Paraschachnerit Ag3Hg2 I/A.02-60 Rombická sústava
Paraschoepit Paraschoepite UO3•2H2O IV/H.01-60 Rombická sústava
Parascholzit Parascholzite CaZn2(PO4)2•2H2O VII/C.16-10 Monoklinická sústava
Parasibirskit Parasibirskite Ca2B2O5•H2O V/H.02-35 Monoklinická sústava
Paraskorodit Parascorodite FeAsO4•2H2O VII/C.09-88 Hexagonálna sústava
Paraspurrit Paraspurrite Ca5(SiO4)2(CO3) VIII/B.22-60 Monoklinická sústava
Parasymplezit Parasymplesite Fe3(AsO4)2•8H2O VIII/B.22-60 Monoklinická sústava
Paratacamit Paratacamite (Cu,Zn)2(OH)3Cl III/D.01-55 Trigonálna sústava
Paratelurit Paratellurite TeO2 IV/D.02-50 Tetragonálna sústava
Paraumbit Paraumbite K3Zr2HSi6O18•nH2O (kde n = 3 až 7) VIII/F.20-20 Rombická sústava
Paravauxit Paravauxite Fe2+Al2(PO4)2(OH)2•8H2O VII/D.10-30 Triklinická sústava
Paravinogradovit Paravinogradovite (Na,□)2(Ti,Fe3+)4(Si2O6)2(Si3AlO10)(OH)4•H2O VIII/F.03-80 Triklinická sústava
Pargasit Pargasite NaCa2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 VIII/F.10-110 Monoklinická sústava
Parisit-(Ce) Parisite-(Ce) Ca(Ce,La)2(CO3)3F2 V/C.07-70 Trigonálna sústava
Parisit-(Nd) Parisite-(Nd) Ca(Nd,Ce,La)2(CO3)3F2 V/C.07-80 Trigonálna sústava
Parkerit Parkerite Ni3(Bi,Pb)2S2 II/B.12-30 Rombická sústava
Parkinsonit Parkinsonite (Pb,Mo,□)8O8Cl2 III/D.11-55 Tetragonálna sústava
Parnauit Parnauite Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)10•7H2O VII/D.20-30 Rombická sústava
Parsettensit Parsettensite (K,Na,Ca)(Mn,Al)7Si8O20(OH)8•2H2O VIII/H.17-50 Monoklinická sústava
Parsonit Parsonite Pb2(UO2)(PO4)2•2H2O VII/E.08-10 Triklinická sústava
Parthéit Partheite Ca2Al4Si4O15(OH)2•4H2O VIII/J.18-10 Monoklinická sústava
Partzit Partzite Cu2Sb2(O,OH)7 IV/C.11-10 Kubická sústava
Parvowinchit Parvowinchite Na(NaMn2+)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 VIII/F.09-85 Monoklinická sústava
Parwelit Parwelite (Mn,Mg)5Sb(As,Si)2O12 VII/B.05-10 Monoklinická sústava
Pascoit Pascoite Ca3V10O28•17H2O IV/G.01-30 Monoklinická sústava
Patrónit Patronite VS4 II/F.01-10 Monoklinická sústava
Paulingit-Ca Paulingite-Ca (Ca,K,Na,Ba)5[Al10Si35O84]•34H2O VIII/J.27-54 Kubická sústava
Paulingit-K Paulingite-K (K2,Ca,Na2,Ba)5Al10Si35O90•45H2O VIII/J.27-50 Kubická sústava
Paulingit-Na Paulingite-Na (Na2,K2,Ca,Ba)5Al10Si35O90•45H2O VIII/JX.00-00 Kubická sústava
Paulkellerit Paulkellerite Bi2Fe3+(PO4)O2(OH)2 VII/B.37-10 Monoklinická sústava
Paulkeerit Paulkeerite K(Mg,Mn)2(Fe3+,Al)2Ti(PO4)4(OH)3•15H2O VII/D.33-20 Rombická sústava
Paulmooreit Paulmooreite Pb2As3+2O5 IV/J.11-10 Monoklinická sústava
Pavonit Pavonite (Ag,Cu)(Bi,Pb)3S5 II/E.09-30 Monoklinická sústava
Paxit Paxite CuAs2 II/D.07-10 Monoklinická sústava
Pääkköneit Paakkonenite Sb2AsS2 II/D.08-10 Monoklinická sústava
Pe
Pearceit Pearceite Ag16As2S11 II/E.05-20 Monoklinická sústava
Pecorait Pecoraite Ni3Si2O5(OH)4 VIII/H.27-160 Monoklinická sústava
Peisleyit Peisleyite Na3Al16(SO4)2(PO4)10(OH)17•20H2O VII/D.46-10 Monoklinická sústava
Pekoit Pekoite PbCuBi11(S,Se)18 II/E.30-70 Rombická sústava
Pekovit Pekovite SrB2Si2O8 VIII/J.08-30 Rombická sústava
Pektolit Pectolite NaCa2Si3O8(OH) VIII/F.18-60 Triklinická sústava
Pellouxit Pellouxite (Cu,Ag)Pb10Sb12S27(Cl,S)0,6O II/E.20-25 Monoklinická sústava
Pellyit Pellyite Ba2Ca(Fe2+,Mg)2Si6O17 VIII/F.30-30 Rombická sústava
Penfieldit Penfieldite Pb2Cl3(OH) III/D.11-20 Hexagonálna sústava
Penikisit Penikisite BaMg2Al2(PO4)3(OH)3 VII/B.29-10 Triklinická sústava
Penkvilksit Penkviksite Na4(Ti4+,Zr)2[Si8O22]•4H2O VIII/F.34-30 Monoklinická sústava
Pennantit Pennantite Mn5Al(Si3Al)O10(OH)8 VIII/H.23-60 Monoklinická sústava
Penobsquisit Penobsquisite Ca2Fe2+[B9O13(OH)6]Cl•4H2O V/K.09-30 Monoklinická sústava
Penroseit Penroseite (Ni,Co,Cu)Se2 II/D.17-90 Kubická sústava
Pentagonit Pentagonite Ca(VO)Si4O10•4H2O VIII/H.36-20 Rombická sústava
Pentahydrit Pentahydrite MgSO4•5H2O VI/C.04-10 Triklinická sústava
Pentahydroborit Pentahydroborite CaB2O(OH)6•2H2O V/H.04-30 Triklinická sústava
Pentlandit Pentlandite (Fe,Ni)9S8 II/B.16-10 Kubická sústava
Penžinit Penzhinite (Ag,Cu)4Au(S,Se)4 II/B.07-40 Hexagonálna sústava
Peprossiit-(Ce) Peprossiite-(Ce) (Ce,La)(Al3O)2/3B4O10 V/K.11-10 Hexagonálna sústava
Percevit Pertsevite Mg2(BO3)F V/G.03-05 Rombická sústava
Percleveit-(Ce) Percleveite-(Ce) (Ce,La,Nd)2Si2O7 VIII/C.01-45 Tetragonálna sústava
Peretait Peretaite CaSb3+4O4(OH)2(SO4)2•2H2O VI/D.12-10 Monoklinická sústava
Perhamit Perhamite Ca3Al7(SiO4)3(PO4)4(OH)3•16,5H2O VIII/J.20-10 Hexagonálna sústava
Periklas Periclas MgO IV/A.04-10 Kubická sústava
Perit Perite PbBiO2Cl III/D.11-90 Rombická sústava
Perlialit Perlialite K8Tl4Al12Si24O72•20H2O VIII/J.26-100 Hexagonálna sústava
Perloffit Perloffite Ba(Mn,Fe2+)2Fe3+2(PO4)3(OH)3 VII/B.29-40 Monoklinická sústava
Permanganogrunerit Permanganogrunerite □Mn4(Fe2+)3(Si8O22)(OH)2 VIII/F.07-55 Monoklinická sústava
Permingeatit Permingeatite Cu3SbSe4 II/C.06-30 Tetragonálna sústava
Perovskit Perovskite CaTiO3 IV/C.10-20 Rombická sústava
Perraultit Perraultite (Na,Ca)2(Ba,K)2(Mn2+,Fe2+)8(Ti,Nb)4Si8O32(OH,F,O)6 VIII/D.03-20 Monoklinická sústava
Perrierit Perrierite-(Ce) (Ce,La,Ca)4(Fe2+,Mg)2(Ti,Fe3+)3Si4O22 VIII/C.17-30 Monoklinická sústava
Perroudit Perroudite Hg5-xAg4+xS5-x(Cl,I,Br)4+x II/F.13-20 Rombická sústava
Perryit Perryite (Ni,Fe)8(Si,P)3 I/A.12-10 Trigonálna sústava
Petalit Petalite LiAlSi4O10 VIII/J.03-10 Monoklinická sústava
Petarsit Petarsite Na5Zr2Si6O18(Cl,OH)•2H2O VIII/E.16-70 Monoklinická sústava
Petedunnit Petedunnite Ca(Zn,Mn2+,Fe2+,Mg)Si2O6 VIII/F.01-80 Monoklinická sústava
Peterbaylissit Peterbaylissite Hg+3(CO3)(OH)•2H2O V/E.06-10 Rombická sústava
Petersenit-(Ce) Petersenite-(Ce) (Na,Ca)4(Ce,La,Nd)2(CO3)5 V/B.05-95 Monoklinická sústava
Petersit-(Y) Petersite-(Y) (Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6•3H2O VII/D.53-10 Hexagonálna sústava
Petewilliamsit Petewilliamsite (Ni,Co,Cu)30(As2O7)15 VII/A.20-05 Monoklinická sústava
Petitjeanit Petitjeanite Bi3+3(PO4)2O(OH) VII/B.30-05 Triklinická sústava
Petrovicit Petrovicite PbHgCu3BiSe5 II/B.10-10 Rombická sústava
Petrovskait Petrovskaite AuAg(S,Se) II/B.07-10 Monoklinická sústava
Petrukit Petrukite (Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4 II/C.06-140 Rombická sústava
Petscheckit Petscheckite U4+Fe2+(Nb,Ta)2O8 IV/D.23-10 Trigonálna sústava
Petterdit Petterdite PbCr3+2(CO3)2(OH)4•H2O V/E.08-95 Rombická sústava
Petzit Petzite Ag3AuTe2 II/B.07-60 Kubická sústava
Pezzottait Pezzotaite Cs(Be2Li)Al2Si6O18 VIII/EX.00-00 Trigonálna sústava
Ph
Phaunouxit Phaunouxite Ca3AsO4•11H2O VII/C.24-80 Triklinická sústava
Philipsbornit Philipsbornite PbAl3(AsO4)2(OH)5•H2O VII/B.36-80 Trigonálna sústava
Philipsburgit Philipsburgite (Cu,Zn)6(AsO4,PO4)2(OH)6•H2O VII/D.19-20 Monoklinická sústava
Philipsit-Ca Philipsite-Ca (Ca,K,Na)1-2(Si,Al)8O16•6H2O VIII/J.25-60 Monoklinická sústava
Philipsit-K Philipsite-K (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16•6H2O VIII/J.25-55 Monoklinická sústava
Philipsit-Na Philipsite-Na (Na,K,Ca)1-2(Si,Al)8O16•6H2O VIII/J.25-50 Monoklinická sústava
Pi
Pickeringit Pickeringite MgAl2(SO4)4•22H2O VI/C.12-10 Monoklinická sústava
Picotpaulit Picotpaulite TlFe2S3 II/C.05-20 Rombická sústava
Piemontit Piemontite Ca2(Mn,Fe)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) VIII/C.23-30 Monoklinická sústava
Pierroit Pierroite Tl2Sb6As4S16 II/E.14-30 Rombická sústava
Pigeonit Pigeonite (Mg,Fe2+,Ca)(Mg,Fe2+)Si2O6 VIII/F.01-40 Monoklinická sústava
Pikromerit Picromerite K2Mg(SO4)2•6H2O VI/C.19-10 Monoklinická sústava
Pikrofarmakolit Picropharmacolite Ca4Mg(HAsO4)2(AsO4)2•11H2O VII/C.24-90 Triklinická sústava
Pillait Pillaite Pb9Sb10S23ClO0,5 II/E.19-45 Monoklinická sústava
Pilsenit Pilsenite Bi4Te3 II/D.11-40 Trigonálna sústava
Pimelit Pimelite Ni3Si4O10(OH)2•4H2O VIII/H.09-65 Hexagonálna sústava
Pinakiolit Pinakiolite Mg2Mn3+O2(BO3) V/G.03-20 Monoklinická sústava
Pinalit Pinalite Pb3(WO4)OCl2 III/D.11-70 Rombická sústava
Pingguit Pingguite Bi3+6Te4+2O13 IV/K.04-15 Rombická sústava
Pinchit Pinchite Hg2+5O4Cl2 III/D.06-80 Rombická sústava
Pinnoit Pinnoite MgB2O4•3H2O V/H.04-10 Tetragonálna sústava
Pintadoit Pintadoite Ca2V2O7•9H2O VII/C.26-10 Tetragonálna sústava
Piretit Piretite Ca(UO2)3(SeO3)2(OH)4•4H2O IV/K.11-28 Rombická sústava
Pirquitasit Pirquitasite Ag2ZnSnS4 II/C.06-120 Tetragonálna sústava
Pirrsonit Pirrsonite Na2Ca(CO3)2•2H2O V/D.02-50 Rombická sústava
Pitaglianoit Pitaglianoite Na6K2Si6Al6O24(SO4)•2H2O VIII/J.09-65 Hexagonálna sústava
Piticit Piticite Fe3+2(AsO4)(SO4)•H2O VII/D.05-10 Amorfný
Piypit Piypite K2Cu2(SO4)2O VI/B.05-40 Tetragonálna sústava
Pj
Pjatenkoit-(Y) Pjatenkoite-(Y) Na5(Y,Dy,Gd)TiSi6O18•6H2O VIII/F.29-24 Trigonálna sústava
Pl
Plagionit Plagionite Pb5Sb8S17 II/E.21-40 Monoklinická sústava
Planchéit Plancheite Cu8Si8O22(OH)4•H2O VIII/F.05-10 Rombická sústava
Planerit Planerite Al6(PO4)2(HPO4)2(OH)8•4H2O VII/D.15-10 Triklinická sústava
Platarzit Platarsite (Pt,Rh,Ru)AsS II/D.18-70 Kubická sústava
Platina Platinum Pt I/A.14-70 Kubická sústava
Plattnerit Plattnerite PbO2 IV/D.02-60 Tetragonálna sústava
Playfairit Playfairite Pb16Sb18S43 II/E.20-40 Monoklinická sústava
Plombièrit Plombierite Ca5H2Si6O18•6H2O VIII/F.19-30 Rombická sústava
Plumboamalgám Leadamalgam HgPb2 I/A.02-100 Tetragonálna sústava
Plumbobetafit Plumbobetafite (Pb,U,Ca)(Ti,Nb)2O6(OH,F) IV/C.16-40 Kubická sústava
Plumboferit Plumboferite Pb2Fe3+(11-x)Mn2+xO19-2x (kde x = 1/3) IV/C.08-50 Hexagonálna sústava
Plumbogumit Plumbogummite PbAl3(PO4)2(OH)5•H2O VII/B.36-70 Trigonálna sústava
Plumbojarosit Plumbojarosite PbFe6(SO4)4(OH)12 VI/B.11-100 Trigonálna sústava
Plumbomikrolit Plumbomicrolite (Pb,Ca,U)2Ta2O6(OH) IV/C.18-50 Kubická sústava
Plumbonakrit Plumbonacrite Pb10(CO3)6O(OH)6 V/C.08-20 Hexagonálna sústava
Plumbopaladinit Plumbopalladinite Pd3Pb2 I/A.16-70 Hexagonálna sústava
Plumbopyrochlór Plumbopyrochlore (Pb,Y,U,Ca)2-xNb2O6(OH) IV/C.17-80 Kubická sústava
Plumbotelurit Plumbotelurite PbTeO3 IV/K.02-40 Rombická sústava
Plumbotsumit Plumbotsumite Pb5Si4O8(OH)10 VIII/D.22-10 Rombická sústava
Po
Poitevinit Poitevinite (Cu,Fe,Zn)SO4•H2O VI/C.01-50 Triklinická sústava
Pojarkovit Poyarkovite Hg3ClO III/D.06-20 Monoklinická sústava
Pokrovskit Pokrovskite Mg2(CO3)(OH)2•0,5H2O V/C.01-30 Monoklinická sústava
Polarit Polarite Pd(Bi,Pb) II/C.20-100 Rombická sústava
Poldervaartit Poldervaatite (Ca,Mn)2SiO3(OH)2 VIII/B.22-25 Rombická sústava
Polhemusit Polhemusite (Zn,Hg)S II/C.01-70 Tetragonálna sústava
Polkanovit Polkanovite Rh12As7 II/A.05-115 Hexagonálna sústava
Polkovicit Polkovicite (Fe,Pb)3(Ge,Fe)1-xS4 II/C.10-70 Kubická sústava
Pollucit Pollucite (Cs,Na)2Al2Si4O12•H2O VIII/J.27-20 Kubická sústava
Polybazit Polybasite (Ag,Cu)16Sb2S11 II/E.05-50 Monoklinická sústava
Polykras-(Y) Polycrase-(Y) (Y,Ca,Ce,U,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6 IV/D.19-10 Rombická sústava
Polydymit Polydymite NiNi2S4 II/D.01-30 Kubická sústava
Polyfit Polyphite Na17Ca3Mg(Ti,Mn)4[Si2O7]2(PO4)6O2F6 VIII/C.14-140 Triklinická sústava
Polyhalit Polyhalite K2Ca2Mg(SO4)4•2H2O VI/C.20-10 Triklinická sústava
Polylitionit Polylithionite KLi2AlSi4O10(F,OH)2 VIII/H.11-10 Monoklinická sústava
Poľjakovit-(Ce) Polyakovite-(Ce) (Ce,La,Nd,Pr,Ca)4(Mg,Fe2+)(Cr,Fe3+)2(Ti,Nb)2Si4O22 VIII/C.17-25 Monoklinická sústava
Ponomarevit Ponomarevite K4Cu4OCl10 III/D.02-10 Monoklinická sústava
Portlandit Portlandite Ca(OH)2 IV/F.03-100 Trigonálna sústava
Posnjakit Posnjakite Cu4(SO4)(OH)6•H2O VI/D.03-10 Monoklinická sústava
Potarit Potarite PdHg I/A.02-90 Tetragonálna sústava
Potosíit Potosiite Pb6Sn2FeSb2S14 II/C.17-50 Triklinická sústava
Pottit Pottite PbBiH(VO4)2•2H2O VII/C.32-10 Tetragonálna sústava
Poubait Poubaite PbBi2Se2(Te,S)2 II/D.12-30 Trigonálna sústava
Poudretteit Poudretteite KNa2B3Si12O30 VIII/E.22-10 Hexagonálna sústava
Poughit Poughite Fe3+2(TeO3)2(SO4)•3H2O IV/K.09-50 Rombická sústava
Povondrait Povondraite (Na,K)(Fe3+,Fe2+)3(Fe,Mg,Al)6(BO3)3Si6O18(OH)4 VIII/E.19-75 Trigonálna sústava
Powellit Powellite CaMoO4 VI/G.01-10 Tetragonálna sústava
Pr
Prehnit Prehnite Ca2Al2Si3O10(OH)2 VIII/G.07-30 Rombická sústava
Preisengerit Preisengerite Bi3(AsO4)2O(OH) VII/B.30-10 Triklinická sústava
Preiswerkit Preiswerkite NaMg2Al3Si2O10(OH)2 VIII/H.11-140 Monoklinická sústava
Preobraženskit Preobrazhenskite Mg3B11O15(OH)9 V/K.08-10 Rombická sústava
Pretulit Pretulite ScPO4 VII/A.14-05 Tetragonálna sústava
Priceit Priceite Ca2B5O7(OH)5•H2O V/H.16-10 Monoklinická sústava
Priderit Priderite (K,Ba)(Ti,Fe3+)8O16 IV/D.08-30 Tetragonálna sústava
Pringleit Pringleite Ca9B26O34(OH)24Cl4•13H2O V/K.09-10 Triklinická sústava
Prizmatín Prismatine (□,Fe,Mg)(Mg,Al,Fe)5Al4Si2(Si,Al)2(B,Si,Al)(O,OH,F)22 VIII/B.31-12 Rombická sústava
Probertit Probertite NaCaB5O7(OH)4•3H2O V/J.05-30 Monoklinická sústava
Prosperit Prosperite CaZn2(AsO4)2•H2O VII/B.23-20 Monoklinická sústava
Protasit Protasite Ba(UO2)3O3(OH)2•3H2O IV/H.03-30 Monoklinická sústava
Protoantofylit Protoantophyllit (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 VIII/F.12-140* Rombická sústava
Protofero-antofylit Protoferro-antophyllite (Fe2+,Mn2+)2(Fe2+,Mg)5(Si4O11)2(OH)2 VIII/F.12-130 Rombická sústava
Protomangano-fero-antofylit Protomangano-ferro-antophyllite (Mn2+,Fe2+)2(Fe2+,Mg)5(Si4O11)2(OH)2 VIII/F.12-140 Rombická sústava
Proudit Proudite (Pb,Cu)8Bi9-10(S,Se)22 II/E.34-20 Monoklinická sústava
Proustit Proustite Ag3AsS3 II/E.07-10 Trigonálna sústava
Prozopit Prosopite CaAl2(F,OH)8 III/C.03-10 Monoklinická sústava
Prževalskit Przhevalskite Pb(UO2)2(PO4)2•4H2O VII/E.09-10 Tetragonálna sústava
Ps
Pseudoboléit Pseudoboleite Pb5Cu4Cl10(OH)8•2H2O III/D.12-20 Tetragonálna sústava
Pseudobrookit Pseudobrookite (Fe3+,Fe2+)2(Ti,Fe2+)O5 IV/C.24-20 Rombická sústava
Pseudocotunnit Pseudocotunnite K2PbCl4 III/D.10-50 Rombická sústava
Pseudograndreefit Pseudograndreefite Pb6SO4F10 VI/B.13-40 Rombická sústava
Pseudojohannit Pseudojohannite Cu5(UO2)6(SO4)3(OH)16•14H2O VI/X.00-00 Triklinická sústava
Pseudolaueit Pseudolaueite Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2•7-8H2O VII/D.09-40 Monoklinická sústava
Pseudomalachit Pseudomalachite Cu5(PO4)2(OH)4 VII/B.11-20 Monoklinická sústava
Pseudorutil Pseudorutile Fe3+2Ti3O9 IV/C.24-30 Trigonálna sústava
Pseudosinhalit Pseudosinhalite Mg2Al3B2O9(OH) V/G.07-12 Monoklinická sústava
Pu
Pucherit Pucherite BiVO4 VII/A.19-20 Rombická sústava
Pumpellyit-(Fe2+) Pumpellyite-(Fe++) Ca2Fe2+(Al,Fe3+)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2•H2O VIII/C.24-40 Monoklinická sústava
Pumpellyit-(Fe3+) Pumpellyite-(Fe+++) Ca2Fe3+Al2(SiO4)(Si2O7)(OH)2•H2O VIII/C.24-42 Monoklinická sústava
Pumpellyit-(Mg) Pumpellyite-(Mg) Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2•H2O VIII/C.24-30 Monoklinická sústava
Pumpellyit-(Mn2+) Pumpellyite-(Mn++) Ca2(Mn2+,Mg)(Al,Mn3+,Fe)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2•H2O VIII/C.24-50 Monoklinická sústava
Purpurit Purpurite MnPO4 VII/A.02-60 Rombická sústava
Puščarovskit Pushcharovskite Cu(HAsO4)•1,5H2O VII/C.06-32 Triklinická sústava
Putoranit Putoranite Cu1,1Fe1,2S2 II/C.04-30 Kubická sústava
Putzit Putzite (Cu4,7Ag3,3)GeS6 II/B.08-05 Kubická sústava
Py
Pyrargyrit Pyrargyrite Ag3SbS3 II/E.07-20 Trigonálna sústava
Pyrit Pyrite FeS2 II/D.17-30 Kubická sústava
Pyroaurit Pyroaurite Mg6Fe3+2(CO3)(OH)16•4H2O V/E.03-30 Trigonálna sústava
Pyrobelonit Pyrobelonite PbMn(VO4)(OH) VII/B.27-50 Rombická sústava
Pyrofanit Pyrophanite MnTiO3 IV/C.05-30 Trigonálna sústava
Pyrofylit Pyrophyllite Al2Si4O10(OH)2 VIII/H.09-10 Triklinická sústava
Pyrochlór Pyrochlore (Na,Ca)2Nb2O6(OH,F) IV/C.17-10 Kubická sústava
Pyrochroit Pyrochroite Mn(OH)2 IV/F.03-30 Trigonálna sústava
Pyroluzit Pyrolusite MnO2 IV/D.02-20 Tetragonálna sústava
Pyromorfit Pyromorphite Pb5(PO4)3Cl VII/B.39-150 Hexagonálna sústava
Pyrop Pyrope Mg3Al2(SiO4)3 VIII/A.08-10 Kubická sústava
Pyrostilpnit Pyrostilpnite Ag3SbS3 II/E.07-40 Monoklinická sústava
Pyroxferoit Pyroxferroite (Fe2+,Mn)7[Si7O21] VIII/F.31-10 Triklinická sústava
Pyroxmagnit Pyroxmagnite (Mn,Fe2+)SiO3 VIII/F.31-20 Triklinická sústava
Pyrotit Pyrrhotite Fe(1-x)S (kde x = 0-0,17) II/C.19-20 Monoklinická sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]