Úplazný potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Úplazný potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Žilinský kraj
Okres Martin
Obce Šútovo, Kraľovany
prameň Šútovo
 - poloha Hromové (vrch)
 - výška 1 487 m
 - súradnice 49°11′21″S 19°03′39″V / 49,1891°S 19,0608°V / 49.1891; 19.0608
Ústie Šútovský potok
 - poloha Šútovo
 - výška 557 m
 - súradnice 49°10′02″S 0°00′00″V / 49,1673°S 19-0800°V / 49.1673; 19-0800
Dĺžka 4,1 km
Rád toku IV.
Hydrologický identifikátor 4-21-05-8028
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Úplazný potok[1] je potok v regióne Turiec na území obce Šútovo v okrese Martin v Žilinskom kraji a okrajovo aj na území obce Kraľovany v okrese Dolný Kubín v Žilinskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Malá Fatra v geomorfologickom podcelku Krivánska Fatra.[2] Je pravostranným prítokom Šútovského potoka v povodí Váhu a má dĺžku 4,1 km. Je vodným tokom IV. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení na južnom svahu vrchu Hromové s 1 636 m n. m. v severnej časti územia obce Šútovo v lesnom extraviláne v 1 487 m n. m..

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa preteká južným smerom lesným extravilánom, v 1 450 m n. m. ľavým brehom obmýva úpätie vrchu Úplaz, priberá bezmenný pravostranný prítok v 847 m n. m., priberá ďalší bezmenný pravostranný prítok, mení smer na východ, v 726 m n. m. priberá bezmenný ľavostranný prítok v susedstve lesa Úplaz, v 591 m n. m. priberá bezmenný ľavostranný prítok, ústi do Šútovského potoka v 557 m n. m. ako jeho pravostranný prítok v povodí Váhu priamo na obecnej hranici medzi obcou Šútovo v okrese Martin a obcou Kraľovany v okrese Dolný Kubín obe v Žilinskom kraji. Vodný tok Úplazný potok má štyri významnejšie prítoky.[3][4]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivantom názvu vodného toku Úplazný potok na území obce Šútovo v období pomenovacieho procesu bol vrch Úplaz, prípadne neďaleko vzdialený les Úplaz v blízkosti hornej časti vodného toku[5] s významom umiestený pod strmým, prudkým svahom, pod strmou stráňou. Z toponyma Úplaz rozšírením o formant -ný bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Úplazný potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[6] Názov vodného toku Úplazný potok bol štandardizovaný v roku 1976.[7] V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Úplazný potok je jedinečným hydronymom (marec 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-04-11.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-04-04]
  3. Priebeh vodného toku Úplazný potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-04-04].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 8, 48, 49, 164. 079-902-87 NVA
  5. Geografické názvy okresu Martin A41. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-2186/1994 zo 16.8.1994. 77 s. S. 45, 61, 69. ISBN 80-85672-16-2
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 156. Bratislava 1977. 79-008-76.] [cit. 2022-04-04.]