Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°09′01″S 17°06′51″V / 48,15018°S 17,114207°V / 48.15018; 17.114207

Sídlo ústavu na Radlinského 9 v Bratislave
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (ÚChEI)
OdvetvieVeda
Založená1962
SídloBratislava, Slovensko
PôvodSlovensko
Vedenieprof. Ing. Milan Polakovič, PhD. (riaditeľ)
Webová stránkawww.uchei.sk

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva je jedným z ústavov FCHPT STU v Bratislave a oficiálne vznikol 1.januára 2006 spojením dvoch oddelení: Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva (OChBI) a Oddelenia environmentálneho inžinierstva (OEI). Historicky prvým vedúcim ústavu bol menovaný prof.Ing. Vladimír Báleš, DrSc. dňa 10. januára 2006. Vo februári 2007 bol do funkcie riaditeľa menovaný prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. Od roku 2011 je riaditeľom ústavu doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD., ktorého zástupcom je prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. Aktuálnym vedúcim OChBI je prof. Ing. Polakovič Milan, PhD. a OEI je prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.[1][2]

História[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1962 - založenie Katedry procesov a zariadení chemickej technológie (v súčasnosti Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva)[2]
 • 1965 - prví absolventi Katedry procesov a zariadení chemickej technológie (študijný odbor Procesy a zariadenia chemickej technológie)[2]
 • 1968 - 1984 - Katedru viedol prof. Ing. Elemír Kossaczký, CSc.[2]
 • 1978 - založenie Katedry chémie a technológie životného prostredia (v súčasnosti Oddelenie environmentálneho inžinierstva)[3]
 • 1983 - prví absolventi Katedry chémie a technológie životného prostredia (študijný odbor Technológia vody)[3]
 • 2004 - akreditácia troch nových študijných programov: Chemické inžinierstvo pre bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium[2]
 • 2006 - spojenie katedier a vytvorenie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva[2]

Oddelenia[upraviť | upraviť zdroj]

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (OChBI)[upraviť | upraviť zdroj]

Katedra procesov a zariadení chemickej technológie (teraz Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva) na CHTF Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave bola založená v roku 1962. Založeniu katedry predchádzalo zrušenie Fakulty ekonomického inžinierstva SVŠT a niekoľkí učitelia zrušenej fakulty sa stali členmi učiteľského zboru CHTF. Medzi nimi bol aj Doc. Ing. Alexander Klíma, ktorý bol ustanovený za vedúceho Katedry procesov a zariadení chemickej technológie. Súčasne so zaradením Katedry do štruktúry fakulty bola zavedená špecializácia „Procesy a zariadenia chemickej technológie“. Vytvorenie Katedry si vyžadovalo nielen budovať pracovisko personálne, ale vybudovať aj chemicko – inžinierske laboratóriá. Väčšina aparatúr pre laboratóriá bola zhotovená vo fakultných a rektorátnych dielňach na základe návrhov učiteľov Katedry, ktorí uskutočnili aj ich montáž. Niektoré z laboratórnych prác sú v mierne inovovanej podobe k dispozícii dodnes. Prví absolventi špecializovaného štúdia Procesov a zariadení chemickej technológie získali inžiniersky diplom v roku 1965.[2]

V roku 1968 vedúci katedry Alexander Klíma emigroval a vedením katedry bol poverený Elemír Kossaczký. Katedru viedol do roku 1984, kedy sa vedúcim katedry stal Antonín Lodes. Po jeho smrti v roku 1989 sa stal vedúcim katedry Vladimír Báleš. Katedra procesov a zariadení chemickej technológie bola začiatkom 90–tych rokov minulého storočia premenovaná na Katedru chemického a biochemického inžinierstva. Mimo plánovanej vedeckovýskumnej činnosti sa pracovníci Katedry podieľali aj na riešení výskumných problémov na základe objednávok priemyselných organizácií v rámci vedľajšej hospodárskej činnosti. Aj táto výskumná činnosť mala prínos vo vedeckom rozvoji vednej disciplíny, pretože sa väčšina získaných výsledkov v inštitúcii objednávateľa realizovala, často s významným finančným efektom v úsporách materiálu, energií alebo intenzifikácii procesov. Najvýznamnejšími partnermi Katedry v tejto spolupráci boli podniky ako: Slovnaft, CHZJD v Bratislave, CHZWP v Novákoch a CHZ v Žiline, Stredoslovenské papierne v Ružomberku, Biotika v Slovenskej Ľupči, Gumárne Púchov, Chemosvit vo Svite.[2]

Katedra prešla v 90-tych rokoch prebudovaním výskumu a pedagogiky. Vo výskume sa zamerala na reaktorové inžinierstvo, prestup látky a hybnosti v systémoch kvapalina-tuhé častice, bioreaktorové inžinierstvo, adsorpciu, membránové procesy, fázové rovnováhy kvapalina-kvapalina, kvapalina-para. Študijný program chemické inžinierstvo ponúkal študentom najnovšie informácie z odboru, ale aj predmety z ochrany životného prostredia, manažmentu a priemyselného práva. Katedra pripravovala absolventov s univerzálnym inžinierskym vzdelaním pre vývoj a navrhovanie technológií pre chemický a potravinársky priemysel. Študijný program sa zameriaval hlavne na rozvíjanie samostatného, logického a analytického myslenia študentov. Od roku 1997 Katedra pripravovala inžinierov aj pre študijný odbor Bezpečnostné inžinierstvo. Rozvíjaním tohto programu bol poverený Ľudovít Jelemenský. V roku 2004 boli akreditované tri nové študijné programy s názvom Chemické inžinierstvo pre bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium. V akademickom roku 2005/2006 sa tieto študijné programy zaviedli do bakalárskeho štúdia a v akademickom roku 2008/2009 do inžinierskeho štúdia. Od akademického roku 2005/2006 sa aj v doktorandskom štúdiu zaviedol nový trojročný študijný program Chemické inžinierstvo, ktorý sa v roku 2006 akreditoval na štvorročný. V roku 2006, pri zmene organizačnej štruktúry fakulty, sa Katedra chemického a biochemického inžinierstva spojila s Katedrou životného prostredia a vytvorili Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, pričom sa bývalé katedry zmenili na oddelenia. Prvým riaditeľom ústavu sa stal Vladimír Báleš a vykonával túto funkciu do januára 2007. Vo februári 2007 bol do funkcie riaditeľa menovaný Ľudovít Jelemenský. Od roku 2006 je vedúcim Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva Milan Polakovič. V roku 2011 sa stal riaditeľom ústavu Jozef Dudáš.[2]

Oddelenie environmentálneho inžinierstva (OEI)[upraviť | upraviť zdroj]

Oddelenie vzniklo 1. januára 1978 pod názvom Katedra chémie a technológie životného prostredia. Po zosúladení reálnych potrieb školy a praxe ako i reálnych možností novovzniknutého pracoviska bola táto katedra od svojho vzniku orientovaná predovšetkým na výchovu študentov v študijnom odbore Technológia vody. Prví poslucháči tohto študijného odboru ukončili štúdium v školskom roku 1982/83. Začiatkom 90-tych rokov bola katedra premenovaná na Katedru životného prostredia. V školskom roku 1992/93 došlo k prestavbe štúdia a na fakulte bol akreditovaný študijný odbor Technológia životného prostredia so zameraniami technológia vody, technológia ovzdušia a rádioekológia. Od školského roka 1994/95 bola na fakulte prijatá dvojstupňová štruktúra štúdia. V nadväznosti na Vysokoškolský zákon a systemizáciu nových študijných odborov bola katedra premenovaná v roku 2002 premenovaná Katedru environmentálneho inžinierstva. Od 1.1.2006 sa pracovisko stalo súčasťou Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva ako Oddelenie environmentálneho inžinierstva.[3]

Pracovníci ústavu[upraviť | upraviť zdroj]

Riaditeľ ústavu: doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD.

Vedúci OChBI: prof. Ing. Polakovič Milan, PhD.

Vedúci OEI: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Pedagogickí pracovníci OChBI:

 • Ing. Monika Antošová, PhD.
 • doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
 • prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
 • doc. Ing. Elena Graczová, PhD.
 • Ing. Michal Gramblička, PhD.
 • doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
 • prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
 • Ing. Juraj Labovský, PhD.
 • prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
 • doc. Ing. Otto Mierka, PhD.
 • prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
 • doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
 • doc. Ing. Ján Stopka, PhD.
 • doc. Ing. Pavel Timár, PhD.
 • Ing. Miroslav Variny, PhD.

Pedagogickí pracovníci OEI:

 • doc. Ing. Ján Derco, CSc.
 • prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
 • prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.
 • doc. Ing. Jozef Prousek, CSc.
 • prof. Ing. Igor Bodík, CSc.
 • prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.

Výskumní pracovníci OChBI:

 • Ing. Marek Blahušiak, PhD.
 • Ing. Viera Illeová, PhD.
 • doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
 • RNDr. Ján Marták, PhD.
 • Ing. Mário Mihaľ, PhD.
 • Ing. Štefan Schlosser, PhD.

Výskumní pracovníci OEI:

 • Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Technickí pracovníci OChBI:

 • Ing. Barbora Dudášová
 • Miloš Hinca
 • Marta Ördögová
 • Viliam Rizman

Technickí pracovníci OEI:

 • Marta Onderová

Doktorandi OChBI:

 • Ing. Matej Danko
 • Ing. Jana Adamíková
 • Ing. Ján Janošovský
 • Ing. Tomáš Kurák
 • Ing. Jakub Macho
 • Ing. Ivan Červeňanský
 • Ing. Pavol Timár

Doktorandi OEI:

 • Ing. Milota Fáberová
 • Ing. Juan José Chávez Fuentes
 • Ing. Lukáš Hrdlička
 • Ing. Juraj Kecskés
 • Ing. Soňa Lehotská
 • Ing. Marianna Czölderová
 • Ing. Lenka Sumegová
 • Ing. Zuzana Imreová
 • Ing. Jana Jokrllová
 • Ing. Lucia Ivanová
 • Ing. Karol Šimkovič
 • Ing. Jozef Tichý
 • Ing. Barbora Urminská

Zoznam platný ku dňu 18.01.2016.[4][5]

Výučba[upraviť | upraviť zdroj]

Študijný program chemické inžinierstvo predstavuje vyváženú zostavu poznatkov o chémii a o procesoch chemických, biochemických a potravinárskych výrob, o environmentálnych technológiách, monitoringu a ochrane životného prostredia a o návrhu a optimalizácii výrobných procesov s využitím výpočtovej techniky. Absolvent študijného odboru má široké znalosti o chemických a biochemických reaktoroch, separačných procesoch spracovávaných látok, environmentálnych technológiách, úprave a čistení vôd, spracovaní odpadov a ochrane ovzdušia, energetickom hospodárstve a technicko-ekonomickom hodnotení technológií, bezpečnosti výrobnej činnosti, monitoringu a ochrane životného prostredia. Univerzálnosť absolventov ústavu vytvára predpoklady ich adaptability podľa potrieb trhu práce a poskytuje im možnosť uplatniť sa podľa stupňa dosiahnutého vzdelania v rôznych sférach chemického a potravinárskeho priemyslu (optimalizácia chodu zariadení, riadenie výrob, ochrana životného prostredia, energetika, základný a aplikovaný výskum atď.).[6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. História ústavu [online]. Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, [cit. 2015-02-06]. Dostupné online.
 2. a b c d e f g h i História oddelenia OChBI [online]. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, [cit. 2015-02-06]. Dostupné online.
 3. a b c História oddelenia OEI [online]. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, [cit. 2015-02-06]. Dostupné online.
 4. Ľudia [online]. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, [cit. 2015-02-09]. Dostupné online.
 5. Ľudia [online]. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, [cit. 2015-02-09]. Dostupné online.
 6. Študijný program chemické inžinierstvo [online]. Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, [cit. 2015-02-06]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]