Útvar (vojenstvo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príslušníci vojenského útvaru pri slávnostnom ceremoniáli.

Útvar je vo vojenskej terminológii označenie zložiek ozbrojených síl ako napr. vojenské veliteľstvá, zväzky, jednotky, úrady a zariadenia ozbrojených síl a ich logistické zabezpečenie, najmä pri komunikácii s civilnou verejnosťou a štátnymi inštitúciami.[1]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Základný znak vojenského útvaru je jeho právna, vojenská a hospodárska subjektivita. Každý vojenský útvar má svoju organizačnú štruktúru určenú predpísanými tabuľkami počtov osôb, techniky, výzbroje a materiálu. Vojenskému útvaru velí veliteľ útvaru so svojim štábom. Každý vojenský útvar má kvôli utajeniu pridelené krycie číslo, miesto svojej dislokácie a otvorený názov.[2] Napríklad: Vojenský útvar 3509 Jaslovské Bohunice, 5/14 strážna čata. [3]

Niektoré stupne velenia vojenských útvarov[upraviť | upraviť zdroj]

[4]

Organizácia a riadenie vojenských útvarov[upraviť | upraviť zdroj]

Vnútorné organizačné členenie útvarov určuje na návrh náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl minister obrany Slovenskej republiky. Na plnení úloh útvarov sa okrem vojakov podieľajú aj štátni zamestnanci a zamestnanci, ktorí tvoria civilný personál útvaru.[5] O rozmiestnení útvarov rozhoduje vláda na návrh ministerstva obrany. [6] Vojenské útvary ozbrojených síl sa doplňujú vojakmi bez rozdielu národnosti. [7]

Útvary ozbrojených síl SR[upraviť | upraviť zdroj]

Pozemné sily[8][upraviť | upraviť zdroj]

Vzdušné sily [10][upraviť | upraviť zdroj]

 • Taktické krídlo generálmajora Otta Smika, Sliač
 • Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika, Kuchyňa
 • Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša, Prešov
 • Protilietadlová raketová brigáda, Nitra
 • Krídlo velenia, riadenia a prieskumu, Zvolen

Vojenské útvary sa vo svojej činnosti riadia zákonmi, všeobecne záväznými predpismi a vojenskými predpismi. [11]

Symboly vojenského útvaru[upraviť | upraviť zdroj]

Bojová zástava predstavuje hlavný symbol vojenského útvaru. Je to symbol morálnej cti a vojenskej statočnosti v boji za víťazstvo nad nepriateľom, za svoju vlasť. [12]

Čestný názov je ocenením útvaru za dosahovanie trvalo výborných a dobrých výsledkov pri plnení úloh. [13]

Znak je grafickým symbolom vojenského útvaru a priznáva ho minister obrany Slovenskej republiky [14]

Kronika vojenského útvaru zachytáva najdôležitejšie udalosti spojené so zrodom, formovaním, existenciou a zánikom vojenského útvaru. [15]

V Ozbrojených silách SR bojové zástavy, čestné alebo historické názvy vojenským útvarom zapožičiava prezident Slovenskej republiky. [16] [17] str. 111

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002-05-23, [cit. 2019-02-14]. Dostupné online.
 2. http://www.vhu.sk/data/att/6116.pdf%7Cstr.5[nefunkčný odkaz]
 3. http://www.vhu.sk/data/att/6116.pdf%7C[nefunkčný odkaz] str. 111
 4. http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-86944?prefixFile=m_
 5. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/20160102%7C§ 2
 6. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/20160102%7C§ ž
 7. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/309/19900727%7C § 3
 8. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-02-11]. Dostupné online. Archivované 2019-02-12 z originálu.
 9. Jaslovský raketometný oddiel [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-04-21]. Dostupné online. Archivované 2018-04-21 z originálu.
 10. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-02-12]. Dostupné online. Archivované 2019-02-12 z originálu.
 11. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/20160102
 12. http://www.vhu.sk/vojenske-bojove-zastavy-vojenskych-zvazkov-a-vojenskych-utvarov-a-standardy/
 13. http://www.vhu.sk/cestne-nazvy-a-historicke-nazvy-vojenskych-zvazkov-vojenskych-utvarov-a-vojenskych-skol/
 14. http://www.vhu.sk/znaky-ministerstva-obrany-sr-generalneho-stabu-ozbrojenych-sil-sr-ozbrojenych-sil-sr-vojenskych-velitelstiev-zvazkov-utvarov-skol-a-zariadeni-uradov-a-ustavov/
 15. http://www.vhu.sk/data/att/6116.pdf
 16. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/20160102
 17. http://www.vhu.sk/data/att/6116.pdf

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]