Štefan Tóbik

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Štefan Tóbik (* 1909, Hnúšťa - † 1969, Hnúšťa) - slovenský jazykovedec a dialektológ.

Život[upraviť | upraviť kód]

V r. 1928-1932 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slovakistiku a germanistiku. PhDr. 1950, doc. 1955, CSc. 1967, univ. prof. 1968. V r. 1933-1952 pôsobil ako stredoškolský profesor na Štátnej obchodnej akadémii v Košiciach (v r. 1938-1945 počas evakuácie školy v Prešove). Od r. 1950 sa stal externým spolupracovníkom filologického ústavu na pobočke Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach. V r. 1952 po zriadení Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Prešove začal budovať katedru slovenského jazyka a literatúry. V r. 1953-1955 prodekan, v r. 1955-1957 dekan fakulty. V r. 1959-1961 prodekan Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach. V r. 1959-1969 vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Zaoberal sa výskumom slovenských nárečí (Gemer, Šariš) a dejinami slovenského jazyka. Autor monografie Šafárikov a Kollárov jazyk (SPN Bratislava 1966).

Literatúra[upraviť | upraviť kód]

  • Sabol, J.: Súpis prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove za roky 1959-1973. - In: Jubilejný zborník k 15. výročiu založenia Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae.) Red. M. Ričalka et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1977, s. 142-143 (súpis prác Š. Tóbika za roky 1960-1971).
  • Tóbik, Š. - In: Co je co? 3) Příručka pro každý den. Sprac. R. Reisenauer - J. Havelka - L. Maršíková - A. Tejnor. 2., preprac. a dopl. vyd. Praha, Pressfoto - vydavatelství ČTK 1984, s. 541 (heslo).
  • Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč 1, 1932/1933 - 50, 1985. Bratislava, Veda 1986 (príl. čas. Slovenská reč, 51 (záznam prác Š. Tóbika uverejnených v r. 1939-1940 v Slovenskej reči).
  • Tóbik Štefan. - In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925-1975). Martin, Matica slovenská 1987, s. 1129-1134 (súpis prác Š. Tóbika za roky 1934-1971).
  • Palkovič, K.: Štefan Tóbik. (Z galérie učiteľov - slovenčinárov.) - Slovenský jazyk a literatúra v škole, 36, 1989/90, s. 88-89.
  • Tóbik Štefan. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 455.
  • Tóbik Štefan. - In: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). 6. zv. T - Ž. Red. A. Maťovčík et al. Martin, Matica slovenská 1994, s. 79-80 (heslo).
  • Štefan Tóbik. – In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava, Veda 1998, s. 637 (životopis a literatúra).
  • Bartko, L.: Dve výročia Štefana Tóbika. – Slovenská reč, 64, 1999, s. 257 – 267 (k 90. výročiu narodenia a k 30. výročiu úmrtia Š. Tóbika).
  • Bartko, L.: Štefan Tóbik. – In: Miscellanea anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis. 7. Red. P. Kónya – R. Matlovič. Prešov, Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. 2000, s. 231 – 247.