Žilinská univerzita v Žiline

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 17:49, 25. december 2009, ktorú vytvoril TobeBot (diskusia | príspevky) (robot Pridal: fi:Žilinan yliopisto)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Žilinská univerzita, nová budova rektorátu
Campus Žilinskej univerzity na Veľkom Dieli
Internáty Veľký diel
Univerzitné pastoračné centrum Paľova búda
Nová budova Stavebnej fakulty a Fakulty prírodných vied vo výstavbe za rektorátom (2006)

Žilinská univerzita v Žiline so sídlom v Žiline. Súčasným rektorom (od 2002) je prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

História

V histórii školy bola univerzita viackrát premenovaná a presťahovaná z miesta vzniku v Prahe do Žiliny.

Vysoká škola železniční v Praze (VŠŽ) vznikla 1. októbra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického. Na začiatku mala 4 fakulty:

 • Fakulta dopravná
 • Fakulta stavebná
 • Fakulta strojnícka
 • Fakulta elektrotechnická

Jej súčasťou bola aj Vojenská fakulta.

Postupom času vznikala potreba pripravovať inžinierov aj pre ostatné druhy dopravy, rozširoval sa program výučby a v roku 1959 došlo k premenovaniu na Vysokou školu dopravní v Praze.

V rokoch 1960-1962 bola VŠD presťahovaná do Žiliny a jej názov zmenený na Vysoká škola dopravná v Žiline. VŠD v Žiline mala dve fakulty:

 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy (PED)
 • Fakultu strojnícku a elektrotechnickú (SET)

Súčasťou VŠD bola aj Vojenská fakulta.

Rozvoj priemyslu, dopravy a spojov si vynútil aj rozvoj Vysokej školy dopravnej v širokom spektre. Vzniklo viacero nových odborov dopravy ako napr. letecká doprava, bloky a spoje, cestná a mestská doprava, stavba mostov a tunelov, železničná doprava (je vlastne najstarší a pôvodný odbor) a mnoho ďalších na fakulte PED a SET.

Od roku 1961 VŠD začala pripravovať odborníkov aj pre rezort spojov, avšak k premenovaniu školy sa pristúpilo až v roku 1980 a VŠD bola premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline (VŠDS).

V roku 1996 vzniká Žilinská univerzita v Žiline ako nasledovník VŠDS a rozširuje svoj profil pôvodne technickej vysokej školy o prírodné (od 18. augusta 1998) a humanitné vedy. V súčasnosti má teda sedem fakúlt:

 • Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDaS)
 • Fakulta Strojnícka (SjF)
 • Fakulta Elektrotechnická (EF)
 • Fakulta Stavebná (SvF)
 • Fakulta Riadenia a informatiky (FRI)
 • Fakulta Prírodných vied (FPV)
 • Fakulta Špeciálneho inžinierstva (FŠI)

Ďalej pri univerzite pôsobia aj tieto pracoviská a ústavy:

 • Rektorát
 • Ústav telesnej výchovy
 • Ústav celoživotného vzdelávania
 • Ústav informačných a komunikačných technológií
 • Ústav súdneho inžinierstva
 • Ústav dopravy CETRA
 • Univerzitná knižnica
 • Vydavateľstvo ŽU (EDIS)
 • Letecké vzdelávacie a výcvikové centrum ŽU
 • Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve
 • Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

Iné projekty

Externé odkazy