Andrej Kralovanský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Andrej Kralovanský - šľachtický prídomok "Kralovánszky de Kralován" (známy aj ako Andrej Kralovanszky, alebo Ondrej Kraľovanský) (* 27. december 1759, Kraľovany, Uhorsko (dnes Slovensko) - † 14. november 1809, Šopron, Rakúske cisárstvo (dnes Maďarsko)) bol významný pedagóg, literárny pracovník, prírodovedec a entomológ.

Biografia[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v Kraľovanoch v okrese Dolný Kubín roku 1759 zemanovi Andrejovi Kralovanskému a jeho manželke Eve. Po štúdiach v Sučanoch a na lýceu v Kežmarku študoval v roku 1786 na univerzite vo Wittenbergu a od roku 1787 v Jene. Od roku 1789 pôsobil ako profesor na lýceu v Kežmarku. Od roku 1793 pracoval ako profesor v Prešove a nakoniec ako rektor v maďarskej Šoproni, kde roku 1809 aj zomrel.

Entomologické aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Je známy ako autor latinsky písanej učebnice prírodopisu, v ktorej okrem latinských, maďarských a nemeckých názvov uvádzal aj slovenské názvy živočíchov, rastlín a minerálov. Z tejto svojej učebnice aj prednášal počas vyučovania prírodných vied. V svojej dobe bola táto kniha považovaná za najlepšiu učebnicu prírodopisu v Uhorsku. Pre entomológiu Uhorska mala v živočíšnej ríši význam 8. sekcia na stranách 140 - 178, kde boli uvedené informácie o hmyze.

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

  • Kralovanszky, A.: 1795, Naturalis historiae compendium quod in usum suarum praelectionum conscripsit propriisque sumtibus edidit... Cum nomenclatura Hung., germ., slavica. Leutschoviae, t. M. Podhoránszki, 315 pp.

Zdroje informácií o autorovi[upraviť | upraviť zdroj]

  • Anonym: 1979. Encyclopédia Slovenska, III. sv. (K - M). Veda, Bratislava, p. 220.
  • Koleška, Z.: 1985: Seznam biografii čs. entomologů. 7. [Kouřil - Lang]. Zprávy Čs. spol. entomol., ČSAV, 21, p. 209 - 244, Taf. 16 - 17, p. 215.
  • Hrabovec, I.: 1990. Z dejín botaniky a zoológie na Slovensku do polovice 19,. storočia. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Veda, SAV, Neografia, Martin, 120 pp., heslo: (Andrej Kralovanský: p. 75 - 76, 118, 120).
  • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001. Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Kralovansky Andrej“.
  • Záznam o narodení a krste v matrike - evanjelická farnosť v Komjatnej