Astronomická ročenka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Astronomická ročenka je ročenka, ktorá obsahuje súhrn najdôležitejších údajov o polohe Slnka, Mesiaca, planét, hviezd, ako aj o zatmeniach Slnka a Mesiaca, o zákrytoch hviezd, o konfiguráciách planét a iných úkazoch v danom roku a tabuľky na určovanie času a polôh. Výpočet polôh, efemeríd nebeských telies sa obyčajne udáva pre Slnko a planéty na každý deň, pre Mesiac na každú hodinu, pre hviezdy v intervale niekoľkých dní. Údaje v astronomických ročenkách sa počítajú v astronomických výpočtových strediskách pomocou počítačov.

Prvé tabuľky pohybu a polôh Slnka a Mesiaca zostavil Hipparchos v 2. storočí pred Kr. až na 600 rokov dopredu. V Ptolemaiovom Almageste z 2. storočia boli zachytené už presné predpovede zatmení Slnka a Mesiaca. Na základe dlhodobých pozorovaní boli v 11. storočí zostavené tabuľky polôh nebeských telies nazvané Toledské tabuľky (lat. Tabulae Toletanae). V 13. storočí, za vlády kastílskeho kráľa Alfonza X. Učeného, vznikli prepracovanejšie a presnejšie Alfonzínske tabuľky (lat. Tabulae Alphonsinae) založené na geocentrickom usporiadaní nebeských telies. V roku 1551 vyšli ďalšie tabuľky polôh nebeských telies, Reinholdove Pruské tabuľky (lat. Tabulae Prutenicae), založené už na heliocentrickom usporiadaní telies. Medzi najpresnejšie z historických tabuliek efemeríd patria Regiomontanove tabuľky z druhej polovice 15. storočia, ktoré používali moreplavci, napríklad aj Krištof Kolumbus a Rudolfínske tabuľky (lat. Tabulae Rudolphinae), ktoré zostavil Johannes Kepler v roku 1627.

Medzi najpoužívanejšie medzinárodné astronomické ročenky patria:

Pre širší okruh záujemcov sa na základe efemeríd zo svetových astronomických ročeniek vypracúvajú ďalšie astronomické ročenky, zohľadňujúce zemepisnú polohu jednotlivých krajín. U nás každoročne vychádza tradičná Astronomická ročenka, v Česku Hvězdářská ročenka.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.