Atropín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Atropín
Atropín
Atropín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C17H23NO3
Synonymá
  • Tropintropát
  • DL-hyoscyamin
  • daturin
  • duboisin
  • egacen
  • eumydrin
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 289,4 u
Molárna hmotnosť 289,38 g/mol
Teplota topenia 115 - 118 °C
Teplota varu ~431,53 °C
Rozpustnosť nerozpustný vo vode, dobre v alkohole
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka
Nebezpečenstvo
Vety H H300+330
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P301+310+330, P304+340+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi jedovatá látka Škodlivá látka Veľmi horľavá látka
Veľmi
jedovatá

(T+)
Škodlivá
látka
(Xn)
Veľmi
horľavá
(F)
Vety R R11, R20/21/22, R26/28, R36/37/38
Vety S S16, S25, S26, S36/37, S45
Ďalšie informácie
Číslo CAS 51-55-8
Číslo RTECS CK0700000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Atropín je alkaloid odvodený od tropánu, pôvodne izolovaný z ľuľkovca zlomocného (Atropa belladona). Vyskytuje sa aj v iných rastlinách, napríklad durman obyčajný (Datura stramonium) alebo blen čierny (Hyoscyamus niger).

Názov rastliny a aj alkaloidu pochádza z mena mytologickej gréckej sudičky Atropos, ktorá rozhodovala o spôsobe smrti.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Biely kryštalický prášok. Je prudko jedovatý.

Pôsobenie[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobí podobne ako parasympatolytikum a spazmolytikum, má excitačné účinky na centrálnu nervovú sústavu a pôsobí na žľazy s vnútorným vylučovaním.

Atropín zvyšuje dynamogéniu (schopnosť pohybu), sklon k smiechu, výkyvy nálady zrakovým a zvukovým halucináciám. Prejavuje sa značná tendencia k agresii. Vyvoláva ťažké poruchy vedomia, horšie ako hašiš, LSD či DMT (delirogénny účinok).

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Používa sa ako liek na uvoľňovanie kŕčov hladkého svalstva (koliky apod.), v očnom lekárstve na rozšírenie zreničiek (mydriáza), pri niektorých poruchách srdcového rytmu a pri otrave organofosfátmi. Atropín sa používa ako antidotum (protijed) pri skonzumovaní muchotrávky tigrovanej.

Príznaky otravy[upraviť | upraviť zdroj]

Zahrňujú zrakové a sluchové halucinácie, sucho v ústach, dehydrovanú kožu, zvýšenie telesnej teploty, rozšírenie zreníc, nepokoj, poruchy vedomia (delírium) až kóma. Najzávažnejším dôsledkom je smrť spôsobená dychovou nedostatočnosťou a srdcovou arytmiou. Smrteľná dávka pre človeka je 0,1 g.

Ako protijed sa používa fyzostigmín (eserín).

Chémia a farmácia[upraviť | upraviť zdroj]

Najbežnejšia soľ atropínu používaná v medicíne je atropínsulfát (hemihydrát atropínhemisulfátu; síran atropínia) (C17H23NO3)2. H2SO4 . 1/2 H2O

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Atropín