Bohéma

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
William-Adolphe Bouguereau: La Bohémienne (1890)

Bohéma alebo bohémstvo (z franc. la bohème[pozn 1]) je voľný, neviazaný, neusporiadaný, nekonvenčný až anarchistický životný štýl, zámerne porušujúci spoločenské konvencie, protestujúc tak proti oficiálnej spoločnosti, jej zvykom a hodnotám. Osoba vyznačujúca sa týmto spôsobom života sa nazýva bohém (bohémka), pričom spravidla ide o umelca,[2][3][4][5][6] a jej správanie ako bohémskosť.[7] Slovo bohéma zároveň označuje skupinu takto žijúcich ľudí,[8][9] bohémske prostredie, spoločnosť bohémov.[10][11]

Tento výraz sa zaužíval vo Francúzsku19. storočí, kedy umelci začali opúšťať buržoáznu spoločnosť a utiekali sa k chudobnému životu v lacných štvrtiach plných podobne zmýšľajúcich ľudí. Pre väčšinu z nich to bolo krátke, avšak formatívne obdobie ich života. Pomenovanie je odvodené z toho, že ako bohème boli označovaní Rómovia, ktorí prikočovali do Paríža cez Čechy (franc. Bohème, str. lat. Bohemia) a usídľovali sa v zmieňovaných štvrtiach. Romány ako Scènes de la vie de bohème (1845) Henriho MurgeraVanity Fair (1847 – 1848) Williama Makepeacea Thackerayho či Pucciniho opera La bohème (1896) viedli k spopularizovaniu a zromantizovaniu bohémskeho života, ktorý sa popri Paríži udomácňoval aj v ďalších mestských centrách. Bohémstvo do veľkej miery vyprchalo do vypuknutia prvej svetovej vojny, hoci vo svojich moderných podobách sa naďalej udržiava.[12]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. La bohème je substantivizovaná forma adjektíva bohème („český“), prevzatého zo str. lat. Bohemus („český“), ktoré vzniklo na základe lat. Bo(io)haemum ako názvu krajiny keltského kmeňa Bójov.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Králik, Ľubor (2015), „bohéma“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: Veda, str. 75, ISBN 978-80-224-1493-7 
 2. „bohém“, Malá slovenská encyklopédia, Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; Goldpress Publishers, 1993, str. 91, ISBN 80-85584-12-3, „neviazane, nekonvenčne žijúci človek, najmä umelec“ 
 3. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „bohém“, Slovník súčasného slovenského jazyka (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 327, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=boh%C3%A9m&s=exact&c=0bba&cs=&d=sssj, dost. 2022-09-02 
 4. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2020), „bohém“, Krátky slovník slovenského jazyka (5., dopl. a uprav. vyd.), Martin: Matica slovenská, str. 81, ISBN 978-80-8128-261-4, „človek (obyč.[ajne] umelec) zámerne porušujúci spoloč.[enské] konvencie“ 
 5. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „bohém“, Slovník cudzích slov : akademický (2., dopl. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=boh%C3%A9m&s=exact&c=U153&cs=&d=scs, dost. 2022-09-02 
 6. Peciar, Štefan, ed. (1959), „bohém“, Slovník slovenského jazyka (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=boh%C3%A9m&s=exact&c=h019&cs=&d=peciar, dost. 2022-09-02 
 7. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „bohémskosť“, Slovník súčasného slovenského jazyka (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 327, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=boh%C3%A9mskos%C5%A5&s=exact&c=Aacb&cs=&d=sssj, dost. 2022-09-02 
 8. „bohéma“, Malá československá encyklopedie, I. svazek A – Č (1. vyd.), ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd, str. 501, „v burž.[oazní] spol.[ečnosti] skupiny umělců volného, až anarchistického stylu života a smýšlení, protestující proti oficiální spol., jejím zvykům a hodnotám.“ 
 9. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „bohéma“, Slovník súčasného slovenského jazyka (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 327, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=boh%C3%A9ma&s=exact&c=0bba&cs=&d=sssj, dost. 2022-09-02 
 10. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „bohéma“, Slovník cudzích slov : akademický (2., dopl. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=boh%C3%A9ma&s=exact&c=U153&cs=&d=scs, dost. 2022-09-02 
 11. Peciar, Štefan, ed. (1959), „bohéma“, Slovník slovenského jazyka (1. vyd.), Bratislava, str. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=boh%C3%A9ma&s=exact&c=h019&cs=&d=peciar, dost. 2022-09-02 
 12. Palmer, Allison Lee (2019), „Bohemianism“, Historical dictionary of Romantic art and architecture (2. vyd.), Lanham, MD: Rowman & Littlefield, str. 52-53, ISBN 9781538122952, https://books.google.sk/books?id=WAqfDwAAQBAJ&pg=PA52, dost. 2022-09-02