Brehár čiernochvostý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Brehár čiernochvostý
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1])
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Limosa limosa
Linnaeus, 1758
Synonymá
brehár obyčajný

Mapa rozšírenia brehára čiernochvostého
     Hniezdiaci
     Zimujúci
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Brehár čiernochvostý[3] alebo staršie brehár obyčajný[3][4] (Limosa limosa) je druh vtáka z čeľade slukovité (Scolopacidae). Hniezdi v celej palearktíde, na Slovensku patrí medzi vzácne hniezdiče, obýva vlhké lúky a polia pri plytkých vodných plochách i dná vypustených rybníkov. Hniezdenie bolo dokázané alebo pravdepodobné v 2,10 % mapovacích kvadrátov.[5] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov brehár čiernochvostý patrí medzi takmer ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, globálna populácia pravdepodobne poklesla od 14%  – 33%, čo znamená priemerne 25% za 25 rokov, predpokladá sa, že stavy v Európe klesajú rýchlosťou 30-49% za obdobie troch generácií (25.8 rokov).[1]

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Počas migrácie bol brehár čiernochvostý zistený pri väčších vodných plochách na celom území Slovenska v 12,40 % mapovacích kvadrátov.[5] Najväčšie počty boli zaznamenané na rybníkoch medzi Senným a Iňačovcami, 2. apríla 1995 až 3500 jedincov[5]. Hniezdenie bolo preukázané na západnom a východnom Slovensku. Na Senianskych rybníkoch a v okolí boli najpočetnejšie aj ako hniezdiče, najmä v 80-tych rokoch. Začiatkom 90-tych rokov hniezdna populácia veľmi poklesla, významným vplyvom bol pokles hladiny spodných vôd.[5]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 5 - 40. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytuje vykazujú výrazný pokles viac ako o 50%. Ekosozologický status v roku 1995 V - zraniteľný. V roku 1998 EN:B1 - ohrozený. V roku 2001 EN - ohrozený.[6] V roku 2014 CR A2ac; C2a(i); D - kriticky ohrozený.[2][7][8] Európsky ochranársky status SPEC2 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe, ale majú tam nevhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia V - zraniteľný druh.[5]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 1840 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[9] Druh je zaradený do smernici o vtákoch (Príloha II).

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b IUCN Red list 2019.3. Prístup 20. februára 2020.
  2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
  3. a b Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Jazykového odboru Matice slovenskej a Ústrednej jazykovej rady. Kultúra slova [pdf]. Príprava vydania Matej Považaj; redakcia Sibyla Mislovičová a redakčná rada; Autori článku: PEKARÍKOVÁ, Katarína; DUDA, Marek. [Cit. 2011-09-18]. Tvorba názvoslovia vtákov s dôrazom na motivačné zákonnitosti slovenského jazyka, s. 331, riadok 13. Ročník 44, č. 6. Dostupné online.
  4. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-12-10]. Dostupné online.
  5. a b c d e DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autori druhu Alžbeta Darolová, Štefan Danko. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Brehár obyčajný / Brehár čiernochvostý, s. 288 - 290.
  6. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
  7. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
  8. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
  9. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-19]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]